KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2019 - 17:17
KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
298.213 734.980 1.033.193 60.391 273.503 333.894
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 0 488.897 488.897 182 204.314 204.496
Teminat Mektupları
0 54.326 54.326 182 2.080 2.262
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 54.326 54.326 0 2.080 2.080
Diğer Teminat Mektupları
0 0 0 182 0 182
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 434.571 434.571 0 202.234 202.234
Diğer Akreditifler
0 434.571 434.571 0 202.234 202.234
TAAHHÜTLER
17.256 297 17.553 628 627 1.255
Cayılamaz Taahhütler
17.256 297 17.553 296 297 593 628 627 1.255
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 16.960 0 16.960 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 280.957 245.786 526.743 59.581 68.562 128.143
Alım Satım Amaçlı İşlemler
280.957 245.786 526.743 59.581 68.562 128.143
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
280.957 245.786 526.743 59.581 68.562 128.143
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
140.536 122.893 263.429 29.799 34.281 64.080
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
140.421 122.893 263.314 29.782 34.281 64.063
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
336.000 470.936 806.936 286.000 480.903 766.903
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
336.000 470.936 806.936 286.000 480.903 766.903
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
634.213 1.205.916 1.840.129 346.391 754.406 1.100.797


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 172.685 119.010 56.343 47.632
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 118.128 96.205 37.405 38.093
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
283 608 37 284
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 54.274 20.893 18.901 9.128
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 0 1.304 0 127
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 1.304 0 127
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -3.263 -5.927 -737 -3.156
Mevduata Verilen Faizler
IV-b-4 -4 0 -3 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -2.521 -5.927 -466 -3.156
Kiralama Faiz Giderleri
-738 0 -268 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
169.422 113.083 55.606 44.476
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.568 6.346 3.225 2.358
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.837 6.930 3.285 2.623
Gayri Nakdi Kredilerden
5.292 2.149 1.735 865
Diğer
IV-i 4.545 4.781 1.550 1.758
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-269 -584 -60 -265
Diğer
IV-i -269 -584 -60 -265
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -19 780 36 278
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 112 84 23 4
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-131 696 13 274
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 969 952 291 424
FAALİYET BRÜT KÂRI
179.940 121.161 59.158 47.536
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
IV-f -226 -35.180 2.431 -11.957
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-13.437 -10.893 -3.729 -3.557
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -26.859 -20.839 -8.026 -7.965
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
139.418 54.249 49.834 24.057
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 139.418 54.249 49.834 24.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -30.739 -19.701 -10.431 -7.927
Cari Vergi Karşılığı
-30.812 -19.813 -10.409 -8.009
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
73 112 -22 82
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
108.679 34.548 39.403 16.130
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 108.679 34.548 39.403 16.130
Grubun Karı (Zararı)
108.679 34.548 39.403 16.130
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,15892000 0,05052000 0,05762000 0,02359000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Yeni Bakiye
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48 34.548 34.500
Kar Dağıtımı
5.753 -64.729 -58.976
Dağıtılan Temettü
-58.976 -58.976
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.753 -5.753
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -148 93.714 34.548 811.964
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Yeni Bakiye
683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-145 108.679 108.534
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1
Kar Dağıtımı
68.132 -68.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.132 -68.132
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -318 161.845 108.679 954.056


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
605.297 120.109 725.406 230.651 174.214 404.865
Nakit ve Nakit Benzerleri
595.037 120.109 715.146 230.651 168.819 399.470
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 3.223 116.804 120.027 378 161.275 161.653
Bankalar
I-ç 591.814 3.305 595.119 230.273 7.544 237.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 10.260 0 10.260 0 5.395 5.395
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.260 0 10.260 0 5.395 5.395
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
392.797 536.713 929.510 651.696 754.054 1.405.750
Krediler
I-f 392.797 536.713 929.510 651.696 754.054 1.405.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.231 0 6.231 627 0 627
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.048 0 3.048 3.056 0 3.056
Diğer
3.048 0 3.048 3.056 0 3.056
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 422 0 422 312 0 312
DİĞER AKTİFLER
I-n 1.721 3.765 5.486 779 4.250 5.029
VARLIKLAR TOPLAMI
1.009.516 660.587 1.670.103 887.121 932.518 1.819.639
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 126 576 702 36 280 316
ALINAN KREDİLER
II-c 0 644.891 644.891 0 916.322 916.322
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 1 10.151 10.152 5.379 0 5.379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1 10.151 10.152 5.379 0 5.379
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 5.127 402 5.529 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 38.010 0 38.010 37.532 0 37.532
Genel Karşılıklar
36.847 0 36.847 36.621 0 36.621
Çalışan Hakları Karşılığı
1.163 0 1.163 911 0 911
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 11.239 0 11.239 9.434 0 9.434
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.874 2.650 5.524 4.032 1.101 5.133
ÖZKAYNAKLAR
II-i 954.056 0 954.056 845.523 0 845.523
Ödenmiş Sermaye
683.850 0 683.850 683.850 0 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-318 0 -318 -173 0 -173
Kar Yedekleri
161.845 0 161.845 93.714 0 93.714
Yasal Yedekler
13.508 0 13.508 10.107 0 10.107
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
148.337 0 148.337 83.607 0 83.607
Kar veya Zarar
108.679 0 108.679 68.132 0 68.132
Dönem Net Kâr veya Zararı
108.679 0 108.679 68.132 0 68.132
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.011.433 658.670 1.670.103 901.936 917.703 1.819.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.679 34.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-145 -48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-145 -48
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-182 -60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.534 34.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
102.167 76.570
Alınan Faizler
163.717 119.079
Ödenen Faizler
-3.089 -5.007
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.581 7.409
Elde Edilen Diğer Kazançlar
201 390
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.691 -28.469
Ödenen Vergiler
-29.331 -16.647
Diğer
V-c -1.221 -185
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
521.991 -649.468
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
488.442 -561.806
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
34.146 -85.951
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
386 -1.534
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -983 -177
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
624.158 -572.898
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.220 -297
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.220 -297
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -35.219
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 35.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-272.817 578.947
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.772.228 4.461.966
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.043.832 -3.824.043
Temettü Ödemeleri
0 -58.976
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.213 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 240 684
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
350.361 6.436
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 264.920 239.073
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 615.281 245.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798497


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.