KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.02.2019 - 15:57
KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
60.391 273.503 333.894
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 182 204.314 204.496
Teminat Mektupları
182 2.080 2.262
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.080 2.080
Diğer Teminat Mektupları
182 0 182
Akreditifler
0 202.234 202.234
Diğer Akreditifler
0 202.234 202.234
TAAHHÜTLER
III-a 628 627 1.255
Cayılamaz Taahhütler
628 627 1.255
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
628 627 1.255
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 59.581 68.562 128.143
Alım Satım Amaçlı İşlemler
59.581 68.562 128.143
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
59.581 68.562 128.143
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
29.799 34.281 64.080
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
29.782 34.281 64.063
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
286.000 480.903 766.903
EMANET KIYMETLER
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
286.000 480.903 766.903
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
346.391 754.406 1.100.797


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
230.651 174.214 404.865
Nakit ve Nakit Benzerleri
230.651 168.819 399.470
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 378 161.275 161.653
Bankalar
I-ç 230.273 7.544 237.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 0 5.395 5.395
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 5.395 5.395
KREDİLER (Net)
I-f 651.696 754.054 1.405.750
Krediler
651.696 754.054 1.405.750
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
651.696 754.054 1.405.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 627 0 627
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 3.056 0 3.056
Diğer
3.056 0 3.056
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 312 0 312
DİĞER AKTİFLER
I-ö 779 4.250 5.029
VARLIKLAR TOPLAMI
887.121 932.518 1.819.639
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 36 280 316
ALINAN KREDİLER
II-c 0 916.322 916.322
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0 0 0
FONLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 5.379 0 5.379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.379 0 5.379
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 37.532 0 37.532
Genel Karşılıklar
36.621 0 36.621
Çalışan Hakları Karşılığı
911 0 911
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 9.434 0 9.434
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 4.032 1.101 5.133
ÖZKAYNAKLAR
II-i 845.523 0 845.523
Ödenmiş Sermaye
683.850 0 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-173 0 -173
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
93.714 0 93.714
Yasal Yedekler
10.107 0 10.107
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
83.607 0 83.607
Kar veya Zarar
68.132 0 68.132
Dönem Net Kâr veya Zararı
68.132 0 68.132
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
901.936 917.703 1.819.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73 68.132 68.059
Kar Dağıtımı
V-a 5.753 -64.729 -58.976
Dağıtılan Temettü
-58.976 -58.976
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.753 -5.753
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -173 93.714 68.132 845.523


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Kârı
101.630
Alınan Faizler
167.602
Ödenen Faizler
-7.572
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.760
Elde Edilen Diğer Kazançlar
428
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-43.672
Ödenen Vergiler
-25.108
Diğer
VI-c 192
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-381.424
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-322.051
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-57.856
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.865
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-c 348
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-279.794
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-420
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-420
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-35.219
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
305.607
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.938.485
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.573.902
Temettü Ödemeleri
-58.976
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-c 454
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
25.847
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 239.073
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 264.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 168.922
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 132.565
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
879
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 34.174
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 1.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.304
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -7.851
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -7.851
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
161.071
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.296
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.174
Gayri Nakdi Kredilerden
2.613
Diğer
IV-i 5.561
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-878
Diğer
IV-i -878
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-g -17.084
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 944
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 87
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
857
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 1.358
FAALİYET BRÜT KÂRI
153.585
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
IV-f -28.730
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -29.367
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
95.488
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 95.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -27.356
Cari Vergi Karşılığı
-27.472
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
68.132
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 68.132
Grubun Karı (Zararı)
68.132
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,09963000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742747


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.983 Değişim: 0,30% Hacim : 5.789 Mio.TL Son veri saati : 14:24
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7569 Değişim: 0,11%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7713
Açılış: 5,7505
6,3893 Değişim: -0,02%
Düşük 6,3837 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
273,17 Değişim: 0,10%
Düşük 271,80 06.12.2019 Yüksek 273,67
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.