RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2018 - 17:20

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
543.090 957.295 1.500.385
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 182 371.175 371.357
Teminat Mektupları
182 4.825 5.007
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.825 4.825
Diğer Teminat Mektupları
182 182
Banka Kredileri
2.210 2.210
İthalat Kabul Kredileri
2.210 2.210
Akreditifler
364.140 364.140
Diğer Akreditifler
364.140 364.140
TAAHHÜTLER
III-a 16.459 16.459
Cayılamaz Taahhütler
16.459 16.459
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.459 16.459
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 526.449 586.120 1.112.569
Alım Satım Amaçlı İşlemler
526.449 586.120 1.112.569
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
526.449 586.120 1.112.569
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
263.287 293.060 556.347
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
263.162 293.060 556.222
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
350.000 427.739 777.739
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
350.000 427.739 777.739
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
893.090 1.385.034 2.278.124


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
169.049 215.241 384.290
Nakit ve Nakit Benzerleri
132.745 175.487 308.232
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 480 174.986 175.466
Bankalar
I-ç 132.265 501 132.766
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 36.304 36.304
Devlet Borçlanma Senetleri
36.304 36.304
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Türev Finansal Varlıklar
39.754 39.754
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 39.754 39.754
KREDİLER (Net)
I-f 658.037 763.725 1.421.762
Krediler
658.037 763.725 1.421.762
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
658.037 763.725 1.421.762
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
968 968
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 3.076 3.076
Diğer
3.076 3.076
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 238 238
DİĞER AKTİFLER
I-n 2.054 2.175 4.229
VARLIKLAR TOPLAMI
833.422 981.141 1.814.563
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 1.422 163 1.585
ALINAN KREDİLER
II-c 0 934.968 934.968
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 39.635 39.635
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
39.635 39.635
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 0
KARŞILIKLAR
II-g 31.946 31.946
Genel Karşılıklar
31.115 31.115
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
831 831
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 7.517 7.517
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.196 944 3.140
ÖZKAYNAKLAR
II-i 795.772 795.772
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850
Sermaye Yedekleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-139 -139
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-71 -71
Kar Yedekleri
93.714 93.714
Yasal Yedekler
10.107 10.107
Olağanüstü Yedekler
83.607 83.607
Kar veya Zarar
18.418 18.418
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.418 18.418
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
878.488 936.075 1.814.563


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Yeni Bakiye
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39 -71 18.418 18.308
Kar Dağıtımı
5.753 -64.729 -58.976
Dağıtılan Temettü
-58.976 -58.976
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.753 -5.753
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -139 -71 93.714 18.418 795.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.418
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-71
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-91
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
46.010
Alınan Faizler
73.790
Ödenen Faizler
-1.906
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.294
Elde Edilen Diğer Kazançlar
320
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.243
Ödenen Vergiler
-10.639
Diğer
V-c -1.606
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-349.511
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-340.700
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-74.687
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-595
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
66.234
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c 237
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-303.501
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-35.340
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-121
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-35.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
257.432
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
738.521
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-422.112
Temettü Ödemeleri
-58.977
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 1.842
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-79.567
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 239.073
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 159.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 71.378 38.076
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 58.112 31.302
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
324 193
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 11.765 5.441
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 1.177 1.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.177 1.140
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -2.771 -1.825
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -2.771 -1.825
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
68.607 36.251
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.988 1.638
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.307 1.899
Gayri Nakdi Kredilerden
1.284 697
Diğer
IV-i 3.023 1.202
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-319 -261
Diğer
IV-i -319 -261
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.336 -3.604
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 502 292
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 80 32
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
422 260
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 528 263
FAALİYET BRÜT KÂRI
66.289 34.840
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
IV-f -23.223 -3.548
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -12.874 -6.778
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
30.192 24.514
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 30.192 24.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -11.774 -6.229
Cari Vergi Karşılığı
-11.804 -5.849
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
30 -380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.418 18.285
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 18.418 18.285
Grubun Karı (Zararı)
18.418 18.285
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02693000 0,02674000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703083


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.130 Değişim: 0,18% Hacim : 4.106 Mio.TL Son veri saati : 16:46
Düşük 95.821 24.04.2019 Yüksek 96.537
Açılış: 95.821
5,8882 Değişim: 1,01%
Düşük 5,8227 24.04.2019 Yüksek 5,8922
Açılış: 5,8291
6,5940 Değişim: 0,70%
Düşük 6,5389 24.04.2019 Yüksek 6,5990
Açılış: 6,5484
240,90 Değişim: 1,01%
Düşük 238,28 24.04.2019 Yüksek 240,92
Açılış: 238,49

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.