KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:30
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 0 0 -209.714 0 -121.200 0 -121.200
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 0 0 -209.714 0 -121.200 0 -121.200
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.612 231.892 6.873.477 1.393.727 0 12.034.202 0 12.034.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 251 78.485 0 -46.775 139.742 0 0 528.718 700.421 0 700.421
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393.727 -1.393.727 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.727 -1.293.727 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -65.729 491.469 0 -209.387 371.634 8.267.204 0 528.718 12.734.623 0 12.734.623
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -685 -188.574 0 -213.796 57.821 0 0 631.343 286.109 0 286.109
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -51.527 607.135 0 -711.421 454.880 10.577.034 0 631.343 14.858.158 0 14.858.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
123.989.956 183.371.772 307.361.728
GARANTİ VE KEFALETLER
Bölüm 5. Dipnot III. (1), (2), (3), (4) 9.824.022 16.166.527 25.990.549
Teminat Mektupları
9.717.532 9.191.558 18.909.090
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
365.241 57.647 422.888
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.907.004 9.133.911 14.040.915
Diğer Teminat Mektupları
4.445.287 0 4.445.287
Banka Kredileri
19.488 4.645.183 4.664.671
İthalat Kabul Kredileri
19.488 4.645.183 4.664.671
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
87.002 2.329.786 2.416.788
Belgeli Akreditifler
87.002 2.241.305 2.328.307
Diğer Akreditifler
0 88.481 88.481
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
67.155.914 6.075.652 73.231.566
Cayılamaz Taahhütler
Bölüm 5. Dipnot III. (1) 40.142.728 4.842.328 44.985.056
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.269.642 4.121.990 5.391.632
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.555.378 554 11.555.932
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.652.392 0 2.652.392
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
30.341 0 30.341
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
23.874.467 0 23.874.467
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
26.269 0 26.269
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
734.239 719.784 1.454.023
Cayılabilir Taahhütler
27.013.186 1.233.324 28.246.510
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
27.013.186 1.233.324 28.246.510
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Bölüm 5. Dipnot III. (5), (6) 47.010.020 161.129.593 208.139.613
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.335.910 43.824.082 60.159.992
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.806.470 17.686.049 24.492.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.529.440 26.138.033 35.667.473
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
30.674.110 117.305.511 147.979.621
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.212.630 5.603.796 8.816.426
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.329.332 2.092.079 4.421.411
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
883.298 3.511.717 4.395.015
Para ve Faiz Swap İşlemleri
22.968.188 104.784.933 127.753.121
Swap Para Alım İşlemleri
10.182.423 30.153.411 40.335.834
Swap Para Satım İşlemleri
12.785.765 27.585.978 40.371.743
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 23.522.772 23.522.772
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 23.522.772 23.522.772
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.242.203 4.181.254 7.423.457
Para Alım Opsiyonları
1.118.694 2.549.317 3.668.011
Para Satım Opsiyonları
2.123.509 1.631.937 3.755.446
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.251.089 1.454.760 2.705.849
Futures Para Alım İşlemleri
7.659 1.337.328 1.344.987
Futures Para Satım İşlemleri
1.243.430 117.432 1.360.862
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 1.280.768 1.280.768
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
699.471.867 175.172.295 874.644.162
EMANET KIYMETLER
11.129.439 4.358.168 15.487.607
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.479.036 0 2.479.036
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.955.114 2.872.315 5.827.429
Tahsile Alınan Çekler
4.195.559 752.735 4.948.294
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.499.730 305.719 1.805.449
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 427.399 427.399
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
418.951.257 104.848.937 523.800.194
Menkul Kıymetler
3.410.080 8.390.291 11.800.371
Teminat Senetleri
438.035 133.004 571.039
Emtia
66.275 0 66.275
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
93.157.324 54.916.100 148.073.424
Diğer Rehinli Kıymetler
321.879.543 41.409.542 363.289.085
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
269.391.171 65.965.190 335.356.361
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
823.461.823 358.544.067 1.182.005.890


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.632.150 1.074.168
Alınan Faizler
4.023.399 2.377.008
Ödenen Faizler
-3.413.751 -1.376.922
Alınan Temettüler
49.316 22.336
Alınan Ücret ve Komisyonlar
790.940 578.411
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.093 -49
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
335.502 329.598
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-342.606 -673.833
Ödenen Vergiler
-194.915 -398.646
Diğer
7.375.172 216.265
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.032.822 1.531.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.713 -7.660
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-220.116 -1.676.794
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
4.361.222 -321.761
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
184.545 3.805
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
401.607 3.043.662
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-6.833.392 -613.607
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.658.044 -705.182
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.746.069 1.809.181
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.599.328 2.605.812
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.832.855 -791.156
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -15.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-60.027 44.517
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
68 -69.128
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.766.136 -872.436
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.644.459 727.136
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.517.394 -833.585
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
911.548 264.483
Diğer
-45.373 -37.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.803.209 671.166
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.160.723 3.813.360
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.293.410 -3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.104 -400
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
442.629 181.760
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.012.311 2.667.582
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.767.065 5.952.798
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.779.376 8.620.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
631.343 528.718
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-345.234 171.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-189.259 79.260
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-879 322
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-187.229 78.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.151 191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-155.975 92.443
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-262.830 -62.647
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
74.057 176.929
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.798 -21.839
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.109 700.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.049.703 30.071.985 47.121.688 18.368.532 22.467.555 40.836.087
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.433.123 23.642.240 25.075.363 2.087.753 17.720.257 19.808.010
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bölüm 5. Dipnot I. (1) 1.434.187 18.893.667 20.327.854 1.822.717 16.688.725 18.511.442
Bankalar
Bölüm 5. Dipnot I. (3) 664 4.748.573 4.749.237 200.553 1.031.532 1.232.085
Para Piyasalarından Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (4) 2.214 0 2.214 102.070 0 102.070
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.942 0 -3.942 -37.587 0 -37.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (2) 28.774 123.713 152.487 25.639 112.843 138.482
Devlet Borçlanma Senetleri
20.119 4.983 25.102 18.319 2.811 21.130
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.655 0 8.655 7.320 0 7.320
Diğer Finansal Varlıklar
0 118.730 118.730 0 110.032 110.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (5) 4.232.013 5.450.381 9.682.394 4.545.637 3.898.418 8.444.055
Devlet Borçlanma Senetleri
4.227.101 5.286.736 9.513.837 4.540.725 3.763.899 8.304.624
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 141.247 146.159 4.912 113.259 118.171
Diğer Finansal Varlıklar
0 22.398 22.398 0 21.260 21.260
Türev Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (12) 11.355.793 855.651 12.211.444 11.709.503 736.037 12.445.540
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.841.426 808.206 9.649.632 9.006.638 624.857 9.631.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.514.367 47.445 2.561.812 2.702.865 111.180 2.814.045
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (7) 72.780.761 39.058.544 111.839.305 72.795.080 34.008.026 106.803.106
Krediler
Bölüm 5. Dipnot I. (6) 72.718.909 32.091.603 104.810.512 72.347.758 28.992.338 101.340.096
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8.103.146 6.966.941 15.070.087 7.916.505 5.015.688 12.932.193
Devlet Borçlanma Senetleri
8.103.146 6.189.584 14.292.730 7.916.505 4.283.527 12.200.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 777.357 777.357 0 732.161 732.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.041.294 0 -8.041.294 -7.469.183 0 -7.469.183
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.087.036 0 1.087.036 1.298.703 0 1.298.703
İştirakler (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (8) 5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (9) 929.581 0 929.581 1.141.248 0 1.141.248
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
891.535 0 891.535 1.103.202 0 1.103.202
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (10) 151.473 0 151.473 151.473 0 151.473
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
151.473 0 151.473 151.473 0 151.473
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.273.210 65 3.273.275 2.861.861 61 2.861.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
412.268 0 412.268 397.179 0 397.179
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
412.268 0 412.268 397.179 0 397.179
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 404.209 0 404.209 522.283 0 522.283
DİĞER AKTİFLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (16) 2.171.429 3.492.719 5.664.148 2.496.325 2.200.130 4.696.455
VARLIKLAR TOPLAMI
97.178.616 72.623.313 169.801.929 98.739.963 58.675.772 157.415.735
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
Bölüm 5. Dipnot II. (1) 43.223.854 47.883.497 91.107.351 44.788.365 42.302.088 87.090.453
ALINAN KREDİLER
Bölüm 5. Dipnot II. (3) 153.824 17.229.001 17.382.825 138.385 18.027.864 18.166.249
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (4) 526.017 7.292.323 7.818.340 92.273 4.622.546 4.714.819
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (5) 4.534.355 9.702.611 14.236.966 2.206.779 6.697.676 8.904.455
Bonolar
4.534.355 187.261 4.721.616 2.206.779 388.754 2.595.533
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 9.515.350 9.515.350 0 6.308.922 6.308.922
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.641.383 921.121 5.562.504 5.610.140 728.265 6.338.405
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (2) 4.587.556 747.511 5.335.067 5.450.465 651.892 6.102.357
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (8) 53.827 173.610 227.437 159.675 76.373 236.048
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (7) 387.698 31.665 419.363 18.629 5.994 24.623
KARŞILIKLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (9) 683.704 0 683.704 778.836 0 778.836
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
326.408 0 326.408 426.856 0 426.856
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
357.296 0 357.296 351.980 0 351.980
CARİ VERGİ BORCU
149.490 0 149.490 149.662 0 149.662
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
Bölüm 5. Dipnot II. (10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Bölüm 5. Dipnot II. (12) 0 5.166.503 5.166.503 0 4.816.098 4.816.098
Krediler
0 5.166.503 5.166.503 0 4.816.098 4.816.098
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.094.699 8.322.026 12.416.725 5.144.319 6.715.767 11.860.086
ÖZKAYNAKLAR
15.646.947 -788.789 14.858.158 15.057.492 -485.443 14.572.049
Ödenmiş Sermaye
Bölüm 5. Dipnot II. (13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
Bölüm 5. Dipnot II. (14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
488.223 67.385 555.608 700.576 44.291 744.867
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
599.633 -856.174 -256.541 429.168 -529.734 -100.566
Kar Yedekleri
10.577.034 0 10.577.034 8.167.205 0 8.167.205
Yasal Yedekler
670.000 0 670.000 584.870 0 584.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.907.034 0 9.907.034 7.582.335 0 7.582.335
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
631.343 0 631.343 2.409.829 0 2.409.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
631.343 0 631.343 2.409.829 0 2.409.829
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
74.041.971 95.759.958 169.801.929 73.984.880 83.430.855 157.415.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (1) 4.584.661 3.213.788
Kredilerden Alınan Faizler
3.769.143 2.748.774
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
58.778 39.572
Bankalardan Alınan Faizler
47.125 61.408
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.225 19.751
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
702.361 341.662
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
736 628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
277.139 167.820
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
424.486 173.214
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.029 2.621
FAİZ GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (2) -2.902.005 -1.599.109
Mevduata Verilen Faizler
-2.260.816 -1.138.408
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-272.728 -184.234
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-58.452 -81.709
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-287.668 -190.216
Kiralama Faiz Giderleri
-18.186 -116
Diğer Faiz Giderleri
-4.155 -4.426
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.682.656 1.614.679
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
631.324 473.519
Alınan Ücret ve Komisyonlar
789.621 577.705
Gayri Nakdi Kredilerden
38.734 24.409
Diğer
750.887 553.296
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-158.297 -104.186
Gayri Nakdi Kredilere
-389 -335
Diğer
-157.908 -103.851
TEMETTÜ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (3) 49.316 22.336
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot IV. (4) -165.825 -405.990
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.686 5.400
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-108.825 -293.516
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-59.686 -117.874
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (5) 9.093 13.805
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.206.564 1.718.349
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Bölüm 5. Dipnot IV. (6) -532.603 -266.925
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-10.039 -17.282
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-397.973 -327.393
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -484.885 -437.778
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
781.064 668.971
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (8) 781.064 668.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (9) -149.721 -140.253
Cari Vergi Karşılığı
0 -44.202
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
599.236 90.677
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-748.957 -186.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (10) 631.343 528.718
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Bölüm 5. Dipnot IV. (11) 631.343 528.718
Grubun Karı (Zararı)
631.343 528.718
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01880000 0,01580000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758938


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.303 Değişim: 1,53% Hacim : 10.786 Mio.TL Son veri saati : 12:38
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8764 Değişim: 0,65%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4362 Değişim: 1,08%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
453,95 Değişim: 1,55%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,28
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.