KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:12
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.335.383 4.918.629
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.335.383 4.918.629
BRÜT KAR (ZARAR)
8.335.383 4.918.629
Genel Yönetim Giderleri
17,18 -4.843.081 -4.286.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
110.606 816.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-144.469 -856.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.458.439 591.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.458.439 591.575
Finansman Gelirleri
19 103.001.876 33.358.122
Finansman Giderleri
19 -78.486.279 -18.547.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.974.036 15.402.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.188.558 -3.059.799
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.207.584 -2.099.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.019.026 -960.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.785.478 12.342.305
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.785.478 12.342.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.785.478 12.342.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet pay Başına Kazanç 21 2,93000000 1,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Transferler
454.745 3.095.270 -3.550.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.164 12.342.305 12.338.141 0 12.338.141
Kar Payları
-3.091.892 -3.091.892 0 -3.091.892
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884
Transferler
1.185.373 11.156.932 -12.342.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.785 21.785.478 21.754.693 0 21.754.693
Kar Payları
-7.746.404 -7.746.404 0 -7.746.404
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.546.347 16.234.470
Dönem Karı (Zararı)
21.785.478 12.342.305
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.095.522 -7.405.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.662 36.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
262.397 -1.402.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
262.397 136.200
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.538.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -11.139.724 -6.216.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -13.741.051 -7.923.139
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 2.601.327 1.706.506
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.431.415 -2.882.910
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.431.415 -2.882.910
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.188.558 3.059.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
88.462 13.052.842
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -81.666.917 -210.397.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.742.768 -18.376.404
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.815 -1.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.095.468 -56.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 93.102.917 240.514.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.301 87.984
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 50.895 9.693
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 2.352.046 -83.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.271 1.356.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
72.271 1.356.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.778.418 17.989.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-102.724 -10.959
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.129.347 -1.744.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.482 10.871.730
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.868 1.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.350 -40.139
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 10.909.994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.742.979 34.375.022
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 31.324.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.524.513 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
7.388.215 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -73.890
Ödenen Temettüler
-7.746.405 -3.091.892
Ödenen Faiz
-2.601.327 -1.706.506
Alınan Faiz
13.741.051 7.923.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.245.114 61.481.222
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.245.114 61.481.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.838.799 98.357.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.593.685 159.838.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.785.478 12.342.305
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.785 -4.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.481 -5.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.696 1.041
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.785 -4.164
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.754.693 12.338.141
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.754.693 12.338.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.593.685 159.838.799
Ticari Alacaklar
532.043.813 450.376.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 307 1.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 532.043.506 450.375.556
Diğer Alacaklar
6 56.289.234 43.549.218
Türev Araçlar
10 0 2.956.800
Stoklar
7 6.637 4.822
Peşin Ödenmiş Giderler
2.678.366 1.582.898
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 28.434 42.294
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.649.932 1.540.604
Diğer Dönen Varlıklar
9 28.842 101.113
ARA TOPLAM
694.640.577 658.410.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
694.640.577 658.410.547
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 14.228 11.476
Maddi Duran Varlıklar
11 87.021 63.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.986 14.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 139.700 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.935 89.663
TOPLAM VARLIKLAR
694.896.512 658.500.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 39.854.436 112.378.951
Ticari Borçlar
5 596.853.503 503.750.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 57.174.267 42.137.401
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 539.679.236 461.613.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 180.736 163.434
Diğer Borçlar
6 197.416 146.520
Ertelenmiş Gelirler
8 9.605.044 7.252.998
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 526.123 447.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
102.705 91.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 102.705 91.186
ARA TOPLAM
647.319.963 624.231.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
647.319.963 624.231.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
568.376 381.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 568.376 381.742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 887.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.376 1.268.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
647.888.339 625.500.326
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.008.173 32.999.884
Ödenmiş Sermaye
16 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.007 34.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.007 34.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.007 34.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 5.219.105 4.033.732
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.318.506 -92.022
Net Dönem Karı veya Zararı
21.785.478 12.342.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.008.173 32.999.884
TOPLAM KAYNAKLAR
694.896.512 658.500.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744057


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.