KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:20

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -4.475 1.507 -199.615 144.027 4.941.444 4.941.444
Transferler
144.027 -144.027
Dönem Karı (Zararı)
227.425 227.425 227.425
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -4.475 1.507 -55.588 227.425 5.168.869 5.168.869
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 6.324.517 6.324.517
Transferler
-618.128 618.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.210.290
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.210.290 5.114.227 5.114.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
884.577 -869.963
Dönem Karı (Zararı)
-1.210.290 227.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.845 -313.045
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 9.512 4.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
164.061 5.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
164.061 5.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.908 -8.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.908 -8.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -33.529 -7.782
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-91.981 -306.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.131.641 -719.948
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
908.441 556.338
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
365.844 -672.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-197.774 -616.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.143 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.013 13.017
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-80.494 -805.568
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.929 -37.787
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.000.000 -26.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
884.577 -869.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
884.577 -869.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.785.095 3.165.801
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.669.672 2.295.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.719.580 1.793.255
Finansal Yatırımlar
4 1.211.110 2.119.551
Ticari Alacaklar
5 1.325.390 1.599.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.085.983 994.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 239.407 605.251
Diğer Alacaklar
6 96.970 76.614
Peşin Ödenmiş Giderler
7 287.038 87.802
Diğer Dönen Varlıklar
8 124.458 89.529
ARA TOPLAM
5.764.546 5.766.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.764.546 5.766.004
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 30.438 40.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 13.196 16.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 56.216 22.687
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.850 79.812
TOPLAM VARLIKLAR
5.864.396 5.845.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 229.005 84.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 229.005 84.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 208.085 287.586
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 144.905 76.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 127.657 59.285
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.248 17.081
ARA TOPLAM
581.995 448.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581.995 448.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 168.174 72.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 168.174 72.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.174 72.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
750.169 521.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.114.227 5.324.517
Ödenmiş Sermaye
11 7.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.274 -3.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-673.716 -55.588
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.210.290 -618.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.114.227 5.324.517
TOPLAM KAYNAKLAR
5.864.396 5.845.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.249.763 2.775.202 820.274 1.344.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.249.763 2.775.202 820.274 1.344.461
BRÜT KAR (ZARAR)
2.249.763 2.775.202 820.274 1.344.461
Genel Yönetim Giderleri
-3.449.959 -2.697.510 -1.238.037 -1.069.465
Pazarlama Giderleri
16 -327.918 -66.607 -98.790 -61.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.528.114 11.085 -516.553 213.408
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.528.114 11.085 -516.553 213.408
Finansman Gelirleri
17 370.539 247.639 149.759 75.840
Finansman Giderleri
18 -86.243 -39.081 -28.077 -18.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.243.818 219.643 -394.871 270.890
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.243.818 219.643 -394.871 270.890
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.243.818 219.643 -394.871 270.890
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.243.818 219.643 -394.871 270.890
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.528 7.782 18.516 1.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.528
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.528 7.782 18.516 1.338
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.210.290 227.425 -376.355 272.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.210.290 227.425 -376.355 272.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716221


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,48% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6659 Değişim: -0,61%
Düşük 5,6577 18.09.2019 Yüksek 5,7079
Açılış: 5,7004
6,2715 Değişim: -0,71%
Düşük 6,2586 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
274,83 Değişim: -0,16%
Düşük 273,58 18.09.2019 Yüksek 275,81
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.