KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2019 - 18:33

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 31.03.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 24.144.612
Satışların Maliyeti
22.2 -17.075.958
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.068.654 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.068.654 0
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -2.168.930
Pazarlama Giderleri
24.2 -1.148.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -609.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.660.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.288.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.514.022 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 65.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.579.615 0
Finansman Gelirleri
27 115.497
Finansman Giderleri
27 -11.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.683.317 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-828.250 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -604.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -224.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.855.067 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.855.067 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 0
Ana Ortaklık Payları
29 1.855.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.289.237 0
Dönem Karı (Zararı)
29 1.855.067 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.855.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.245.929 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 972.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.793 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 44.005
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
105.087 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 105.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -103.483 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -643.871
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 540.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 224.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.582.656 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.578.182 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-132.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.711.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 37.266 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.532.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 769.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -808.239 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-91.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-716.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -491.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 403.589 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
403.589
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -836.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.463.201 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 1.463.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.683.652 0
Ödenen Temettüler
27.7 -3.411.765
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -2.982.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.892.025 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.892.025 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.612.602
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -279.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.478 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.478 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -20.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-623.266 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.5 150.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-472.298 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.875.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.403.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 30.09.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.403.107
Ticari Alacaklar
10 15.766.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.500.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.266.546
Diğer Alacaklar
11 16.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.885
Stoklar
13 5.223.201
Peşin Ödenmiş Giderler
14 557.375
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
557.375
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 2.982.650
Diğer Dönen Varlıklar
20 96.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
96.682
ARA TOPLAM
29.046.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.046.619
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 577.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
577.507
Maddi Duran Varlıklar
15 6.240.251
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.892.692
Taşıtlar
139.889
Mobilya ve Demirbaşlar
389.105
Özel Maliyetler
1.818.565
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.698.470
Diğer Haklar
1.698.470
Peşin Ödenmiş Giderler
14 18.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 375.273
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.909.909
TOPLAM VARLIKLAR
37.956.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.472
Ticari Borçlar
10 2.916.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.915.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 466.402
Diğer Borçlar
11 306.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
306.171
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 259.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
259.440
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 3.448.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
430.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 430.874
ARA TOPLAM
7.835.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.835.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
846.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 846.739
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 113.358
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
960.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.795.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.160.960
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-84.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -84.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
996.208
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.5 996.208
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.859.393
Yasal Yedekler
21.6 1.859.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 15.673.685
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.855.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.160.960 0
TOPLAM KAYNAKLAR
37.956.528 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.10.2017 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.445 7.343.005 30.579.376 30.579.376
Transferler
7.343.005 -7.343.005
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -8.914 147.196 1.855.067 1.993.349 1.993.349
Dönem Karı (Zararı)
1.855.067 1.855.067 1.855.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.914 147.196 138.282 138.282
Kar Payları
21.7 -3.411.765 -3.411.765 -3.411.765
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -84.945 996.208 1.859.393 15.673.685 1.855.067 29.160.960 29.160.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 31.03.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.855.067
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.914 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -11.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.228 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 2.228
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
147.196 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
147.196 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21.5 147.196
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.282 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.993.349 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.993.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764665


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.