KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:19
KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 169.846.825 119.095 19.297.927 27.946.100 20.292.754 277.502.701 277.502.701
Transferler
30 20.292.754 -20.292.754
Dönem Karı (Zararı)
41 8.861.537 8.861.537 8.861.537
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -1.809.453 -11.081 -1.820.534 -1.820.534
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 168.037.372 108.014 19.297.927 48.238.854 8.861.537 284.543.704 284.543.704
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 261.647.499 97.662 29.787.315 37.749.466 22.240.590 391.522.532 391.522.532
Transferler
30 12.164.195 2.804.701 -22.240.590 -7.271.694 -7.271.694
Dönem Karı (Zararı)
41 8.723.689 8.723.689 8.723.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 4.477.853 -6.699 4.471.154 4.471.154
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 266.125.352 90.963 41.951.510 40.554.167 8.723.689 397.445.681 397.445.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.878.889 15.728.518
Dönem Karı (Zararı)
8.723.689 8.861.537
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 8.723.689 8.861.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.708.039 9.712.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 6.203.304 4.535.592
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
68.565 37.227
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37 68.565 37.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-157.325 -30.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -157.325 -30.793
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 3.288.944 2.850.197
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-13.111.527 2.319.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.894.539 -2.845.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.163.255 -13.384.293
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -58.779.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 46.616.149 -13.384.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
100.007 135.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 100.007 135.531
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 16.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.080.172 1.067.756
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 22.459.844 -100.135.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -130.540.016 101.202.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.614 83.772
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.096.186 3.755.827
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.096.186 3.755.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.133.699 5.496.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 11.593.011 8.234.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 1.540.688 -2.738.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-97.878.889 15.728.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.671.474 -21.992.768
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-20.500 18.068
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -20.500 18.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.650.974 -22.010.836
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -37.650.974 -22.010.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.051.730 23.336.802
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 87.975.000
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 7.975.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 0 80.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
62.051.730 -64.638.198
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 62.051.730 -64.638.198
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.498.633 17.072.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.498.633 17.072.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 238.162.077 72.279.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.663.444 89.351.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 164.884.196 238.231.286
Ticari Alacaklar
184.494.083 172.330.828
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 58.829.883 50.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 125.664.200 172.280.349
Diğer Alacaklar
304.896 404.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 304.896 404.903
Stoklar
10 2.038.793 2.055.175
Peşin Ödenmiş Giderler
208.995 1.446.830
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 208.995 1.446.830
Diğer Dönen Varlıklar
621.159 6.183.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 621.159 6.183.314
ARA TOPLAM
352.552.122 420.652.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
352.552.122 420.652.336
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
762.597.740 725.386.934
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 719.300.000 719.300.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 4.865.643 5.167.029
Taşıtlar
14 534.945 558.316
Mobilya ve Demirbaşlar
14 188.794 223.422
Özel Maliyetler
14 138.167 138.167
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 37.570.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.123 55.124
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 53.123 55.124
Diğer Duran Varlıklar
4.913.931
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 4.913.931
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
762.650.863 730.355.989
TOPLAM VARLIKLAR
1.115.202.985 1.151.008.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.127.479 147.166.058
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.127.479 147.166.058
Banka Kredileri
47 210.127.479 147.166.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.051.318 1.893.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.051.318 1.893.564
Banka Kredileri
47 2.051.318 1.893.564
Ticari Borçlar
233.068.899 341.149.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 50.680.327 28.220.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 182.388.572 312.928.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 173.713 191.206
Diğer Borçlar
114.573 178.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 114.573 178.475
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 464.289 1.581.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
159.023 138.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 94.863 74.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 64.160 64.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
396.127 2.533.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 396.127 2.533.028
ARA TOPLAM
446.555.421 494.831.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
446.555.421 494.831.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
83.134.113 84.201.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
83.134.113 84.201.558
Banka Kredileri
47 3.134.113 4.201.558
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 80.000.000 80.000.000
Diğer Borçlar
96.836.652 92.676.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 96.836.652 92.676.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
279.075 113.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 279.075 113.162
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 90.952.043 87.663.099
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.201.883 264.654.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
717.757.304 759.485.793
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
397.445.681 391.522.532
Ödenmiş Sermaye
30 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
266.216.315 261.745.161
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
266.125.352 261.647.499
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 266.125.352 261.647.499
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 90.963 97.662
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.951.510 29.787.315
Yasal Yedekler
30 41.951.510 29.787.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 40.554.167 37.749.466
Net Dönem Karı veya Zararı
41 8.723.689 22.240.590
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
397.445.681 391.522.532
TOPLAM KAYNAKLAR
1.115.202.985 1.151.008.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 558.299.621 390.697.225
Satışların Maliyeti
31 -508.104.732 -362.602.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.194.889 28.095.043
BRÜT KAR (ZARAR)
50.194.889 28.095.043
Genel Yönetim Giderleri
33 -6.724.571 -5.049.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.155.395 1.548.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.141.148 -1.080.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.484.565 23.513.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 18.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.484.565 23.531.874
Finansman Gelirleri
37 4.946.919 2.008.936
Finansman Giderleri
37 -36.552.673 -11.654.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.878.811 13.885.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.155.122 -5.024.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.127.269 -1.660.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.027.853 -3.363.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.723.689 8.861.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.723.689 8.861.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 8.723.689 8.861.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.471.154 -1.820.534
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 5.740.837 -2.319.812
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -8.588 -14.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.261.095 513.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.261.095 513.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.471.154 -1.820.534
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.194.843 7.041.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.194.843 7.041.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.011 Değişim: -0,71% Hacim : 9.446 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.618 10.12.2019 Yüksek 109.378
Açılış: 108.912
5,8053 Değişim: -0,01%
Düşük 5,8026 11.12.2019 Yüksek 5,8077
Açılış: 5,8058
6,4415 Değişim: -0,04%
Düşük 6,4379 11.12.2019 Yüksek 6,4464
Açılış: 6,4442
273,32 Değişim: -0,04%
Düşük 273,16 11.12.2019 Yüksek 273,54
Açılış: 273,43
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.