KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:24

***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 120.644.186 126.816 3.399.474 37.032.102 6.812.451 208.015.029 208.015.029
Transferler
30 6.812.451 -6.812.451
Dönem Karı (Zararı)
41 9.807.143 8.689.074 8.689.074
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -1.117.027 -1.041
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 119.527.159 125.775 3.399.474 43.844.553 9.807.143 216.704.103 216.704.103
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 169.846.825 119.095 19.297.927 27.946.100 20.292.754 277.502.701 277.502.701
Transferler
30 20.292.754 -20.292.754
Dönem Karı (Zararı)
41 8.861.537 7.041.003 7.041.003
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -1.809.453 -11.081
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 168.037.372 108.014 19.297.927 48.238.854 8.861.537 284.543.704 284.543.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.728.518 -47.263.178
Dönem Karı (Zararı)
8.861.537 9.807.143
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 8.861.537 9.807.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.712.034 4.633.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 4.535.592 5.175.514
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.227 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37 37.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-30.793 7.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -30.793 7.542
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 2.850.197 -549.071
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.319.811 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.845.053 -61.704.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.384.293 32.791.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.384.293 32.791.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
135.531 150.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 135.531 150.536
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.067.756 -102.822.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -100.135.088 -87.763.507
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 101.202.844 -15.058.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 83.772 -35.560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.755.827 3.654.401
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.755.827 3.654.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.496.354 4.556.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 8.234.488 7.383.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -2.738.134 -2.826.229
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.728.518 -47.263.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.992.768 -27.751.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.068 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 18.068 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.010.836 -27.751.414
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -22.010.836 -27.751.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.336.802 8.731.639
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.975.000 102.255.349
Kredilerden Nakit Girişleri
47 7.975.000 102.255.349
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 80.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.638.198 -93.523.710
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -64.638.198 -93.523.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.072.552 -66.282.953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.072.552 -66.282.953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 72.279.428 127.831.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.351.980 61.548.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 89.464.893 72.353.141
Ticari Alacaklar
91.455.058 78.070.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 91.455.058 78.070.765
Diğer Alacaklar
414.551 550.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 414.551 550.082
Stoklar
10 133.426 133.426
Peşin Ödenmiş Giderler
1.107.438 2.105.890
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.107.438 2.105.890
Diğer Dönen Varlıklar
2.562.832 8.646.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 2.562.832 8.646.812
ARA TOPLAM
185.138.198 161.860.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.138.198 161.860.116
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
557.433.946 542.294.580
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 533.534.871 540.200.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 405.559 198.595
Taşıtlar
14 438.016 411.670
Mobilya ve Demirbaşlar
14 268.358 234.924
Özel Maliyetler
14 158.667
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 22.628.475 1.249.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.124 59.125
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 57.124 59.125
Diğer Duran Varlıklar
6.142.414 7.370.897
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 6.142.414 7.370.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
563.633.484 549.724.602
TOPLAM VARLIKLAR
748.771.682 711.584.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.161.835 112.563.777
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.161.835 112.563.777
Banka Kredileri
47 51.161.835 112.563.777
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 5.631.948 2.219.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.631.948 2.219.649
Banka Kredileri
47 5.631.948 2.219.649
Ticari Borçlar
168.858.653 167.790.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 57.085.243 157.220.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 111.773.410 10.570.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 305.383 230.208
Diğer Borçlar
125.715 99.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 125.715 99.225
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.079.454 817.848
Kısa Vadeli Karşılıklar
129.671 121.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 65.511 56.914
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 64.160 64.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
618.769 1.873.768
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 618.769 1.873.768
ARA TOPLAM
227.911.428 285.716.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
227.911.428 285.716.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.421.567 6.095.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.421.567 6.095.122
Banka Kredileri
47 7.421.567 6.095.122
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 80.000.000
Diğer Borçlar
87.288.095 83.558.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 87.288.095 83.558.758
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.646 101.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 146.646 101.646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 61.460.242 58.610.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.316.550 148.365.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
464.227.978 434.082.017
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
284.543.704 277.502.701
Ödenmiş Sermaye
30 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.145.386 169.965.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
168.037.372 169.846.825
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 168.037.372 169.846.825
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 108.014 119.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.787.315 19.297.927
Yasal Yedekler
30 29.787.315 19.297.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 37.749.466 27.946.100
Net Dönem Karı veya Zararı
41 8.861.537 20.292.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
284.543.704 277.502.701
TOPLAM KAYNAKLAR
748.771.682 711.584.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 390.697.225 185.616.172
Satışların Maliyeti
31 -362.602.182 -157.196.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.095.043 28.419.800
BRÜT KAR (ZARAR)
28.095.043 28.419.800
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.049.813 -8.333.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.548.783 1.952.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.080.207 -1.035.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.513.806 21.003.200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 18.068 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -35.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.531.874 20.968.002
Finansman Gelirleri
37 2.008.936 1.936.282
Finansman Giderleri
37 -11.654.900 -11.613.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.885.910 11.290.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.024.373 -1.483.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.660.692 -1.752.702
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.363.681 269.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.861.537 9.807.144
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.861.537 9.807.144
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 8.861.537 9.807.144
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.820.534 -1.118.069
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -2.319.812 -1.396.284
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -14.206 -1.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
513.484 279.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 513.484 279.517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.820.534 -1.118.069
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.041.003 8.689.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.041.003 8.689.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.