KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:53

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 87.942.570 80.018.991 41.803.055 39.832.473
Satışların Maliyeti
16 -81.790.931 -75.087.763 -38.796.080 -37.516.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.151.639 4.931.228 3.006.975 2.316.161
BRÜT KAR (ZARAR)
6.151.639 4.931.228 3.006.975 2.316.161
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.851.923 -1.598.422 -1.495.436 -878.344
Pazarlama Giderleri
18 -159.963 -189.294 -61.913 -94.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.659.733 2.684.630 1.848.692 1.559.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.247.404 -3.082.149 -1.509.834 -1.422.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.552.082 2.745.993 1.788.484 1.480.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 996 1.200 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.933 -6.715 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.550.145 2.740.478 1.788.484 1.480.870
Finansman Giderleri
24 -75.212 -285.423 -48.586 -25.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.474.933 2.455.055 1.739.898 1.455.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-987.403 -610.438 -383.267 -309.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -987.226 -335.434 -435.110 -145.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -177 -275.004 51.843 -164.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.487.530 1.844.617 1.356.631 1.145.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.487.530 1.844.617 1.356.631 1.145.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.487.530 1.844.617 1.356.631 1.145.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç /(kayıp) (kr) 26 0,15330000 0,08110000 0,05960000 0,05040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.554.532 9.725.388
Dönem Karı (Zararı)
3.487.530 1.844.617
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.487.530 1.844.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-912.074 -511.450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 881.486 753.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
610.960 -239.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-543.357 -678.940
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-543.357 -678.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.850.503 -962.156
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 987.403 610.438
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22,23 1.937 5.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.174.326 8.997.758
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.385.526 23.886.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.080.666 -5.091.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.080.666 -5.091.666
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.473.049 -10.275.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.686.525 -2.530.896
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.655.990 3.009.115
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.324.287 6.603.010
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.331.703 -3.593.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.749.782 10.330.925
Alınan Faiz
480.483 583.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -104.539 -303.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-571.194 -885.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-981.149 -564.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.017 1.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -987.166 -565.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.855.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -9.450.000
Ödenen Faiz
0 -405.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.573.383 -695.066
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
856.412 693.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.429.795 -1.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.457.888 9.475.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.887.683 9.474.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.887.683 20.457.888
Ticari Alacaklar
22.335.217 24.764.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.335.217 24.764.376
Diğer Alacaklar
57.172 59.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 57.172 59.211
Stoklar
7 30.483.190 14.010.141
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.639.329 4.627.459
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 493.512
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.565.040 6.812
ARA TOPLAM
86.967.631 64.419.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.967.631 64.419.399
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.812.565 13.583.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 521.477 652.809
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.732 414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.967 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.349.741 14.236.730
TOPLAM VARLIKLAR
101.317.372 78.656.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
30.386.190 14.473.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 24.706.680 12.382.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.679.510 2.091.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 290.478 239.481
Diğer Borçlar
104.280 4.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 104.280 4.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 14.359.988 9.575.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 416.032 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.602.876 1.555.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.000.123 789.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 602.753 766.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 266.519 2.375.974
ARA TOPLAM
47.426.363 28.226.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.426.363 28.226.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 20.479 49.896
Uzun Vadeli Karşılıklar
781.599 644.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 781.599 644.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 23.908
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
802.078 718.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.228.441 28.944.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.088.931 49.711.492
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.835.276 3.945.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.835.276 3.945.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-741.850 -631.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.187.299 959.489
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.096.719 15.142.345
Net Dönem Karı veya Zararı
3.487.530 5.182.184
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.088.931 49.711.492
TOPLAM KAYNAKLAR
101.317.372 78.656.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -631.989 725.589 11.569.138 3.807.107 15.376.245 41.272.433 41.272.433
Transferler
233.900 3.573.207 -3.807.107 -233.900 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.674 1.844.617 1.844.617 1.753.943 1.753.943
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -722.663 959.489 15.142.345 1.844.617 16.986.962 43.026.376 43.026.376
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 49.711.492
Transferler
227.810 4.954.374 -5.182.184 -227.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.091 3.487.530 3.487.530 3.377.439 3.377.439
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -741.850 1.187.299 20.096.719 3.487.530 23.584.249 53.088.931 53.088.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.487.530 1.844.617 1.356.631 1.145.732
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-110.091 -90.674 -43.208 -43.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-110.091 -90.674 -43.208 -43.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31.052 25.576 12.187 12.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-141.143 -116.250 -55.395 -55.647
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-110.091 -90.674 -43.208 -43.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.377.439 1.753.943 1.313.423 1.102.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.377.439 1.753.943 1.313.423 1.102.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782076


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.828 Değişim: 0,82% Hacim : 9.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 105.025
Açılış: 104.050
5,7670 Değişim: 0,51%
Düşük 5,7327 14.11.2019 Yüksek 5,7793
Açılış: 5,7378
6,3521 Değişim: 0,51%
Düşük 6,3101 14.11.2019 Yüksek 6,3663
Açılış: 6,3197
271,09 Değişim: 0,37%
Düşük 269,74 14.11.2019 Yüksek 272,11
Açılış: 270,10
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.