KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 20:14
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187 0 2.869.187
Transferler
14 250.000 -250.000 650.020 -650.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 9.233.023 9.233.557 9.233.557
Dönem Karı (Zararı)
21 534 9.233.023 9.233.023 0 9.233.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 534
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-470.588 -470.588 0 -470.588
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 2.513 -1.603.380 9.233.023 11.632.156 0 11.632.156
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 0 21.844.304
Transferler
18.976.627 -18.976.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -3.861 4.509.700 -413.561 0 -413.561
Dönem Karı (Zararı)
21 -4.509.700 -4.509.700 0 -4.509.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.861 -3.861 0 -3.861
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -3.392 17.843.835 -4.509.700 17.330.743 0 17.330.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.499 485.433
Dönem Karı (Zararı)
-4.509.700 9.233.023
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 -4.509.700 9.233.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.210.382 2.878.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 57.670 64.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.031 11.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.031 11.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.241 758
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -3.187 -1.583
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 1.946 2.341
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.271.842 2.802.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.586.920 -11.624.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.444.029 -11.200.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 5.444.029 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -11.200.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.270 -409.553
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,7 77.771 -409.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.501 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 41.745 -114.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.559 -34.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.559 -34.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 10.136 31.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.519 84.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.519 84.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
662 19.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 662 19.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-133.162 487.862
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.337 -2.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
94.821 -86.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.558 76.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 244.558 76.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.737 -162.573
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -149.737 -162.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.132 -454.729
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-27.132 15.859
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 -27.132 15.859
Ödenen Temettüler
14 0 -470.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.810 -55.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.810 -55.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
163.181 369.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.371 314.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 96.371 163.181
Ticari Alacaklar
6 20.343.270 25.789.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 20.343.270 25.789.245
Diğer Alacaklar
7 891.819 956.089
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 878.318 956.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.501 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 153.990 110.735
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
153.990 110.735
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.709 3.372
ARA TOPLAM
21.490.159 27.022.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.490.159 27.022.622
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 169.580 311.007
Taşıtlar
0 121.000
Mobilya ve Demirbaşlar
101.564 102.737
Özel Maliyetler
68.016 87.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 26.144 37.208
Lisanslar
26.144 37.208
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 85.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 85.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.724 433.215
TOPLAM VARLIKLAR
21.685.883 27.455.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 50.951 78.083
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.951 78.083
Banka Kredileri
50.951 78.083
Ticari Borçlar
6 185.236 168.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 185.236 168.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 79.515 69.379
Diğer Borçlar
7 81.656 75.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
81.656 75.137
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.980 3.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.980 3.318
ARA TOPLAM
401.338 394.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.338 394.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 52.714 42.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 52.714 42.857
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.901.088 5.173.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.953.802 5.216.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.355.140 5.611.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.330.743 21.844.304
Ödenmiş Sermaye
14,1 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.392 469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.392 469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14,4 -3.392 469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14,3 17.843.835 -1.132.792
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -4.509.700 18.976.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.330.743 21.844.304
TOPLAM KAYNAKLAR
21.685.883 27.455.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.537.970 13.757.892 1.301.657 116.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.537.970 13.757.892 1.301.657 116.475
BRÜT KAR (ZARAR)
2.537.970 13.757.892 1.301.657 116.475
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.163.988 -1.317.906 -1.243.688 -758.133
Pazarlama Giderleri
18 -636.971 -289.271 -306.918 -186.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.187 4.288 1.982 -2.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.482.578 -2.341 -1.002.748 16.255
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.742.380 12.152.662 -1.249.715 -814.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 72.793 18.800 72.793 18.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -33.505 -150 -26.325 -150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.703.092 12.171.312 -1.203.247 -796.084
Finansman Gelirleri
21 9.286 17.169 4.702 12.198
Finansman Giderleri
21 -87.736 -153.196 -45.818 -120.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.781.542 12.035.285 -1.244.363 -904.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 1.271.842 -2.802.262 275.768 44.516
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.271.842 -2.802.262 275.768 44.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.509.700 9.233.023 -968.595 -859.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.509.700 9.233.023 -968.595 -859.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.509.700 9.233.023 -968.595 -859.668
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.861 534 -3.263 -1.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.861 534 -3.263 -1.741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 965 -134 815 435
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
13 -4.826 668 -4.078 -2.176
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.861 534 -3.263 -1.741
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.513.561 9.233.557 -971.858 -861.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.513.561 9.233.557 -971.858 -861.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.209 Değişim: 0,28% Hacim : 7.418 Mio.TL Son veri saati : 11:42
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.211
Açılış: 1.208
7,8943 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,9076
Açılış: 7,8787
9,3058 Değişim: 0,33%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3127
Açılış: 9,2755
482,94 Değişim: 0,13%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 483,83
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.