***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 20:17

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 289.920 -721.270 -1.061.542 1.007.108 0 1.007.108
Transferler
14 289.920 -289.920 -1.061.542 1.061.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-629.345 -629.345
Dönem Karı (Zararı)
-629.345 -629.345
Sermaye Arttırımı
14 710.080 710.080
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -1.782.812 -629.345 1.087.843 0 1.087.843
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187 0 2.869.187
Transferler
14 250.000 -250.000 650.020 -650.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 534 9.233.023 9.233.557 0 9.233.557
Dönem Karı (Zararı)
9.233.023 9.233.557 0 9.233.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
534 534 0 534
Kar Payları
14 -470.588 -470.588 0 -470.588
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 2.513 -1.603.380 9.233.023 11.632.156 0 11.632.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
485.433 -486.167
Dönem Karı (Zararı)
9.233.023 -629.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 9.233.023 -629.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.878.851 35.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 64.086 52.214
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -16.052
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -16.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.745 2.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.745 2.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
758 -549
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -1.583 -549
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 2.341 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.802.262 -2.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.624.012 109.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.200.417 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.200.417 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -409.553 51.855
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-409.553 51.855
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -114.400 171.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -34.433 -109.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.433 -109.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 31.166 527
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 84.571 -3.952
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
84.571 -3.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 19.054 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.054 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
487.862 -483.870
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.429 -2.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.173 -2.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 76.400 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.400 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.573 -2.679
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -162.573 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -2.679
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-454.729 711.554
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 710.080
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.859 1.474
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 15.859 1.474
Ödenen Temettüler
14 -470.588 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.469 222.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.469 222.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
369.997 431.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 314.528 654.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 314.528 369.997
Ticari Alacaklar
6 13.065.116 1.867.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 13.065.116 1.867.040
Diğer Alacaklar
7 409.553 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 409.553 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 179.791 65.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
179.791 65.391
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 13.214 10.785
ARA TOPLAM
13.982.202 2.313.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.982.202 2.313.213
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 345.194 310.322
Taşıtlar
123.200 79.625
Mobilya ve Demirbaşlar
115.470 104.919
Özel Maliyetler
106.524 125.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 49.649 62.434
Diğer Haklar
49.649 62.434
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 386.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
394.843 759.026
TOPLAM VARLIKLAR
14.377.045 3.072.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 34.666 18.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.666 18.807
Banka Kredileri
34.666 18.807
Ticari Borçlar
6 79.802 115.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
79.802 115.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 45.367 14.201
Diğer Borçlar
7 114.346 29.775
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
114.346 29.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.054 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.054 0
ARA TOPLAM
293.235 178.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.235 178.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 35.528 24.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.528 24.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.416.126 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.451.654 24.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.744.889 203.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.632.156 2.869.187
Ödenmiş Sermaye
14 4.000.000 3.750.000
Sermaye Avansı
14 0 250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.513 1.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.513 1.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 2.513 1.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -1.603.380 -1.782.812
Net Dönem Karı veya Zararı
23 9.233.023 650.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.632.156 2.869.187
TOPLAM KAYNAKLAR
14.377.045 3.072.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 13.757.892 53.259 116.475 53.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.757.892 53.259 116.475 53.259
BRÜT KAR (ZARAR)
13.757.892 53.259 116.475 53.259
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.317.906 -706.394 -758.133 -399.035
Pazarlama Giderleri
18 -289.271 0 -186.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.288 793 -2.732 112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.341 -4.073 16.255 -41
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.152.662 -656.415 -814.734 -345.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 18.800 10.843 18.800 5.936
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -150 0 -150 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.171.312 -645.572 -796.084 -339.769
Finansman Gelirleri
21 17.169 15.558 12.198 7.156
Finansman Giderleri
21 -153.196 -2.308 -120.298 -1.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.035.285 -632.322 -904.184 -333.647
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.802.262 2.977 44.516 1.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.802.262 2.977 44.516 1.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.233.023 -629.345 -859.668 -332.274
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.233.023 -629.345 -859.668 -332.274
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.233.023 -629.345 -859.668 -332.274
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
534 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
534 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -134 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 668 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
534 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.233.557 -629.345 -859.668 -332.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.233.557 -629.345 -859.668 -332.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703716


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.399 Değişim: -0,11% Hacim : 1.750 Mio.TL Son veri saati : 12:51
Düşük 94.223 26.04.2019 Yüksek 94.933
Açılış: 94.887
5,9400 Değişim: 0,23%
Düşük 5,9254 26.04.2019 Yüksek 5,9705
Açılış: 5,9266
6,6213 Değişim: 0,17%
Düşük 6,6059 26.04.2019 Yüksek 6,6544
Açılış: 6,6098
244,72 Değişim: 0,53%
Düşük 243,39 26.04.2019 Yüksek 245,95
Açılış: 243,43

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.