KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 21:43
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.756.002 -18.756.002 -18.756.002
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 336.805.800 502.247.817 2.487.113.712 -21.231.508 2.465.882.204
Transferler
502.247.817 -502.247.817 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.426.910.303 -79.703.939 83.485.951 645.167.863 2.075.860.178 -12.913.514 2.062.946.664
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 2.505.961.286 -123.631.162 107.247.230 5.016.306 839.053.617 645.167.863 4.562.973.890 -34.145.022 4.528.828.868
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.923.663 -330.923.663 -330.923.663
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.259.278 507.378.625 3.422.134.592 -37.610.607 3.384.523.985
Transferler
13.525.981 493.852.644 -507.378.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 12.623.953 -15.911.491 71.689.049 0 0 1.310.547.617 1.378.949.128 -1.609.113 1.377.340.015
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.144.441.520 -105.672.040 -149.470.907 18.542.287 995.111.922 1.310.547.617 4.801.083.720 -39.219.720 4.761.864.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.624.517.975 996.269.748
Dönem Karı (Zararı)
1.311.746.414 643.394.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.311.746.414 643.394.553
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.343.119.838 783.140.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.137.406.690 371.594.567
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.137.363 191.896
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.137.363 191.896
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-233.641.104 269.610.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
135.877.577 66.685.402
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-722.465 823.197
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 54.764.816
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-368.796.216 147.337.059
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 342.672.010 84.154.211
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -11.274.528 -8.900.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
106.166.685 92.377.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.347.278 -25.887.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.681.492 -397.948.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-506.754.584 -423.577.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.643.212 -631.106.204
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.035.440 -25.604.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
358.658.502 418.942.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
449.456.226 263.397.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.689.547.744 1.028.586.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-64.816.656 -32.288.151
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-213.113 -28.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.862.009 -285.049.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.430.236 107.669.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
126.647.337 -200.458.942
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-161.939.582 -192.260.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.478.560.180 -676.580.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
426.168.500 423.727.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-403.192.450 -661.693.250
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-403.192.450 -661.693.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.250.159.498 -360.376.626
Ödenen Faiz
-318.725.432 -162.971.550
Alınan Faiz
67.348.700 84.733.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.112.095.786 34.640.097
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
72.128.964 1.413.909.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.184.224.750 1.448.549.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 2.741.044.971 1.988.110.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.925.269.721 3.436.659.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 3.925.269.721 2.741.044.971
Ticari Alacaklar
6 738.350.474 235.514.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
738.350.474 235.514.142
Diğer Alacaklar
210.563.613 479.758.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 1.580.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
210.563.613 478.178.259
Türev Araçlar
21 1.655.560 3.134.337
Stoklar
86.217.762 58.182.322
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.499.950.838 847.933.762
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 5.954.024
Diğer Dönen Varlıklar
2.459.384 40.558.563
ARA TOPLAM
6.464.467.352 4.412.080.391
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
45.634.782 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.510.102.134 4.412.080.391
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
146.508.950 0
Diğer Alacaklar
63.086.732 72.613.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.086.732 72.613.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 51.304.526 39.797.114
Maddi Duran Varlıklar
8 9.729.571.731 8.248.203.635
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.638.359.036 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 62.952.783 46.859.897
Peşin Ödenmiş Giderler
7 562.063.207 845.333.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.253.846.965 9.252.807.145
TOPLAM VARLIKLAR
19.763.949.099 13.664.887.536
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 754.308.091 797.815.861
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 1.454.420.310 659.409.925
Ticari Borçlar
6 942.184.744 583.526.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 423.354 1.158.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
941.761.390 582.367.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
71.354.799 25.641.632
Diğer Borçlar
43.268.064 24.170.136
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
900.776.601 677.753.986
Türev Araçlar
21 146.191.756 189.722.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
171.836.480 62.772.691
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
68.447.957 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
200.430.954 508.251.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
154.081.584 79.419.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
46.349.370 428.831.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.183.175 25.307.054
ARA TOPLAM
4.756.402.931 3.554.371.119
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
1.740.777 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.758.143.708 3.554.371.119
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 7.985.443.730 5.064.858.596
Türev Araçlar
21 52.991.832 104.993.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
202.967.877 121.994.007
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.545.847.984 624.090.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.914.307 25.019.690
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.523.933.677 599.070.536
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
456.689.968 479.132.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.243.941.391 6.395.068.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.002.085.099 9.949.439.888
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.801.083.720 3.753.058.255
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
31.729.006 31.729.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.142.309.103 2.129.685.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.132.417 -2.132.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.132.417 -2.132.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.144.441.520 2.131.817.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-255.142.947 -310.920.505
Yabancı Para Çevrim Farkları
-105.672.040 -89.760.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-149.470.907 -221.159.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.542.287 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
995.111.922 832.182.941
Net Dönem Karı veya Zararı
1.310.547.617 507.378.625
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.219.720 -37.610.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.761.864.000 3.715.447.648
TOPLAM KAYNAKLAR
19.763.949.099 13.664.887.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.513.496.028 6.243.781.039 4.117.149.653 3.351.381.307
Satışların Maliyeti
15 -6.155.155.315 -4.970.600.145 -2.335.692.427 -2.219.703.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.358.340.713 1.273.180.894 1.781.457.226 1.131.677.467
BRÜT KAR (ZARAR)
2.358.340.713 1.273.180.894 1.781.457.226 1.131.677.467
Genel Yönetim Giderleri
16 -186.421.410 -182.470.214 -63.478.931 -72.966.039
Pazarlama Giderleri
16 -236.475.405 -183.655.623 -80.417.490 -72.285.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 251.043 903.382 149.767 254.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -56.610.679 -126.260.954 -108.001.705 -224.471.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.879.084.262 781.697.485 1.529.708.867 762.208.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 843.625 28.330.672 11.695 4.737.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 11.274.528 8.900.835 4.896.748 5.614.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.891.202.415 818.928.992 1.534.617.310 772.560.776
Finansman Gelirleri
19 71.627.713 90.404.988 27.418.477 47.194.611
Finansman Giderleri
19 -544.917.029 -173.562.367 -251.710.331 -3.843.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.417.913.099 735.771.613 1.310.325.456 815.911.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-106.166.685 -92.377.060 -107.709.487 -72.782.472
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-77.612.692 -18.358.293 -77.612.692 -18.358.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.553.993 -74.018.767 -30.096.795 -54.424.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.311.746.414 643.394.553 1.202.615.969 743.129.364
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.311.746.414 643.394.553 1.202.615.969 743.129.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.198.797 -1.773.310 2.586.897 723.925
Ana Ortaklık Payları
1.310.547.617 645.167.863 1.200.029.072 742.405.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 12,81086384 6,30835285 11,73052306 7,25912702
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.623.953 1.415.770.099 -328.210.202 1.086.108.472
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.623.953 1.415.770.099 -328.210.202 1.086.108.472
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
52.969.648 3.782.012 -63.991.506 -6.592.041
Yabancı Para Çevrim Farkları
-18.719.401 -79.703.939 4.805.611 -51.066.752
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.706.134 94.859.644 -88.966.367 44.083.654
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
92.706.134 94.859.644 -88.966.367 44.083.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.017.085 -11.373.693 20.169.250 391.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.017.085 -11.373.693 20.169.250 391.057
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.593.601 1.419.552.111 -392.201.708 1.079.516.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.377.340.015 2.062.946.664 810.414.261 1.822.645.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.609.113 -12.913.514 3.307.739 -6.341.211
Ana Ortaklık Payları
1.378.949.128 2.075.860.178 807.106.522 1.828.987.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798349


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0930 Değişim: 0,12%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5669 Değişim: 0,15%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5714
Açılış: 9,5522
495,56 Değişim: 0,23%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 495,79
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.