KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 20:55
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -24.695 572 104.958 241.912 725.786 3.001.709 67.730 3.069.439
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
35.141 690.645 -725.786 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.596 0 -2.795 -4.346 1.401.959 1.392.222 -7.583 1.384.639
Dönem Karı (Zararı)
1.401.959 1.401.959 -12.515 1.389.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.596 -2.795 -4.346 -9.737 4.932 -4.805
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
52.500 -652.500 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 0 3.793.931 60.147 3.854.078
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078
Transferler
150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.316 -26.850 -6.137 871.672 836.369 -15.511 820.858
Dönem Karı (Zararı)
871.672 871.672 -35.410 836.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.316 -26.850 -6.137 -35.303 19.899 -15.404
Kar Payları
46.500 -586.500 -540.000 -540.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 0 4.090.300 44.636 4.134.936


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.325.061 1.171.670
Dönem Karı (Zararı)
836.262 1.389.444
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
836.262 1.389.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.043.114 520.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 242.330 168.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31.637 -22.020
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 31.637 679
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -22.699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.804 66.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.932 41.004
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -134 1.819
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-17.994 24.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.445 9.066
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -224.293 -86.186
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 301.738 95.252
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
1.602 266
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
487.908 49.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 167.538 271.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.150 -24.222
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.150 -24.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-289.826 -486.210
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-269.665 -261.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.376 -53.417
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-252.380 -280.053
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18.945 -11.201
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.627 138.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.355 -18.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.995 645
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-24.079 -877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.589.550 1.423.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.211 -22.880
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -226.278 -228.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.462.428 -765.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
442 -509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-767.120 -446.678
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.758.569 -318.388
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
29 -2.721.651 -355.077
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-36.918 36.689
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.062.819 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
29 1.062.819 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.306.694 -201.439
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.638.297 2.613.916
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.368.166 1.595.100
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 1.869.002 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.401.129 1.018.816
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.785.299 -2.206.501
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -862.765 -1.275.913
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -922.534 -930.588
Ödenen Temettüler
-540.000 -600.000
Ödenen Faiz
-219.511 -94.340
Alınan Faiz
213.207 85.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.169.327 204.656
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
379.632 -11.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.548.959 193.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.460.449 1.267.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.009.408 1.460.449


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.009.408 1.460.449
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
1.194.398 918.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 168.543 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.025.855 918.838
Diğer Alacaklar
5.226 837.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 3.043 833.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.183 4.028
Türev Araçlar
18 1.129 0
Stoklar
5 1.129.581 893.579
Peşin Ödenmiş Giderler
2.562.435 35.670
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 2.526.424 5.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 36.011 30.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 31.925 0
Diğer Dönen Varlıklar
60.866 62.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 60.866 62.501
ARA TOPLAM
7.994.968 4.208.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.994.968 4.208.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
109.745 75.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 109.745 75.290
Türev Araçlar
18 624 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.476 1.470
Maddi Duran Varlıklar
11 4.085.395 3.172.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 27.793 23.614
Peşin Ödenmiş Giderler
72.110 46.358
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 19.995 21.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 52.115 25.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 270.900 237.963
Diğer Duran Varlıklar
15.885 14.453
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 15.885 14.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.592.838 3.580.451
TOPLAM VARLIKLAR
12.587.806 7.788.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.784.469 1.428.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.784.469 1.428.313
Banka Kredileri
9 1.261.339 630.422
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.523.130 797.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
234.491 174.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
234.491 174.250
Banka Kredileri
9 170.377 174.250
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 64.114 0
Ticari Borçlar
697.145 540.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 55.336 30.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 641.809 510.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 10.062 6.828
Diğer Borçlar
48.712 38.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 25.302 29.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 23.410 9.047
Türev Araçlar
18 13.954 0
Ertelenmiş Gelirler
23.519 40.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
29 1.495 4.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 22.024 36.629
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 68.417
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.119 40.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 30.051 19.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 3.068 20.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.640 9.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 16.640 9.259
ARA TOPLAM
3.862.111 2.346.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.862.111 2.346.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.306.321 1.349.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.306.321 1.349.502
Banka Kredileri
9 1.681.996 1.349.502
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 2.624.325 0
Türev Araçlar
18 0 6.739
Ertelenmiş Gelirler
178.668 136.064
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
29 178.668 5.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 0 130.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
105.770 95.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 105.770 95.565
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.590.759 1.587.870
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.452.870 3.934.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.090.300 3.793.931
Ödenmiş Sermaye
19 1.650.000 1.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 214.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.607 -27.291
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.607 -27.291
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.607 -27.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.556 -6.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.645 -2.795
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.911 -3.774
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.911 -3.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
310.644 192.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.023.971 280.057
Net Dönem Karı veya Zararı
871.672 1.401.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.636 60.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.134.936 3.854.078
TOPLAM KAYNAKLAR
12.587.806 7.788.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 9.314.717 7.363.824
Satışların Maliyeti
21 -7.735.757 -5.505.864
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.578.960 1.857.960
BRÜT KAR (ZARAR)
1.578.960 1.857.960
Genel Yönetim Giderleri
22 -243.759 -175.600
Pazarlama Giderleri
23 -77.586 -59.440
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -22.303 -17.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 447.985 230.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -499.521 -182.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.183.776 1.653.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 22.827 42.466
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -264 -105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.206.339 1.696.209
Finansman Gelirleri
27 2.408.338 647.614
Finansman Giderleri
27 -2.610.877 -682.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.003.800 1.661.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-167.538 -271.651
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -125.936 -248.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -41.602 -23.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
836.262 1.389.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
836.262 1.389.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.410 -12.515
Ana Ortaklık Payları
871.672 1.401.959
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 28 0,52830000 0,84970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.316 -2.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.895 -3.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
579 649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
579 649
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.088 -2.209
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.719 1.588
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-8.719 1.588
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.461 -4.746
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.461 -4.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.092 949
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.092 949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.404 -4.805
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
820.858 1.384.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.511 -7.583
Ana Ortaklık Payları
836.369 1.392.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744375


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: 0,00% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 23.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8805 Değişim: -0,09%
Düşük 7,8723 24.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8873
9,3301 Değişim: -0,08%
Düşük 9,3253 24.11.2020 Yüksek 9,3419
Açılış: 9,338
465,94 Değişim: 0,07%
Düşük 465,14 24.11.2020 Yüksek 466,30
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.