KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 15:45

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 12.444 -617.318 949.499 4.844.625 4.844.625
Transferler
22.986 926.513 -949.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.730 146.873 143.143 143.143
Kar Payları
-229.484 -229.484 -229.484
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 8.714 22.986 79.711 146.873 4.758.284 4.758.284
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845
Transferler
10.826 183.711 -194.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.971 237.648 233.677 233.677
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 771 25.098 271.005 237.648 5.034.522 5.034.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.225 -37.200
Dönem Karı (Zararı)
237.648 146.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.369 53.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 12.633 17.993
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.082 11.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 14.082 11.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-422
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-422
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 31.654 23.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.902 21.992
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -12.609 68.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.182 26.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.791 42.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.638 -63.467
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.624 5
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -81.262 -63.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 53.963 2.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.963 2.508
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.009 30.359
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
411 -1.808
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.420 32.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.609 -16.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.609 -16.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
251.115 222.125
Ödenen Temettüler
-229.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -40.890 -29.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.212 422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.212
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -12.212
Alınan Faiz
422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.013 -36.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.013 -36.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.674.088 4.670.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.872.101 4.633.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.872.101 4.674.088
Ticari Alacaklar
203.689 191.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,20 92.420 109.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 111.269 81.478
Diğer Alacaklar
87 3.711
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,20 87 3.711
Peşin Ödenmiş Giderler
5 126.226 47.782
Diğer Dönen Varlıklar
4.307 1.489
ARA TOPLAM
5.206.410 4.918.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.206.410 4.918.150
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
79.038 86.991
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 32.270 34.932
Özel Maliyetler
7 46.768 52.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.532
Bilgisayar Yazılımları
8 7.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 10.145 8.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.715 95.308
TOPLAM VARLIKLAR
5.303.125 5.013.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
57.873 3.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 57.873 3.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 91.469 82.353
Diğer Borçlar
10.068 12.077
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 2.596 2.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.472 9.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.223 14.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.725
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.725
ARA TOPLAM
165.633 128.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.633 128.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
102.970 83.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 102.970 83.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.970 83.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
268.603 212.613
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.034.522 4.800.845
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
771 4.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
771 4.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 771 4.742
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.098 14.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 271.005 87.294
Net Dönem Karı veya Zararı
19 237.648 194.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.034.522 4.800.845
TOPLAM KAYNAKLAR
5.303.125 5.013.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.360.754 1.152.828 711.187 502.625
Satışların Maliyeti
13 -460.357 -466.861 -232.119 -262.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
900.397 685.967 479.068 240.522
BRÜT KAR (ZARAR)
900.397 685.967 479.068 240.522
Genel Yönetim Giderleri
14 -584.782 -475.814 -295.595 -184.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 67.298 17.160 1.305 8.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -99.356 -53.072 -36.586 -22.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
283.557 174.241 148.192 41.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
283.557 174.241 148.192 41.412
Finansman Giderleri
17 -14.255 -3.405 -13.579 -2.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
269.302 170.836 134.613 39.172
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.654 -23.963 -4.067 2.362
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -32.489 -30.105 -6.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 835 6.142 2.156 2.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
237.648 146.873 130.546 41.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
237.648 146.873 130.546 41.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
237.648 146.873 130.546 41.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,05300000 0,03300000 0,02900000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.971 -3.730 -85 -2.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -4.964 -4.662 -106 -3.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
993 932 21 632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 993 932 21 632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.971 -3.730 -85 -2.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
233.677 143.143 130.461 39.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
233.677 143.143 130.461 39.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703462


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.