KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:48

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 280.194.405 297.194.405 297.194.405
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
49.144.481 49.144.481 49.144.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
12 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 49.144.481 359.338.886 359.338.886
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 49.144.481 359.338.886 359.338.886
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.000.000 43.144.481 -49.144.481 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
11.004.261 11.004.261 11.004.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
12 43.100.000 -43.100.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 6.000.000 280.238.886 11.004.261 370.343.147 370.343.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.737.402 104.024.880
Dönem Karı (Zararı)
11.004.261 49.144.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.795.675 -31.266.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,10 792.676 715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.815.109 13.792.860
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
807.699
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.007.410 13.792.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.880.193 15.758.073
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -541.605 -613.797
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 32.421.798 16.371.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.283.653 18.481.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-70.048.601
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.250.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
112.528.816 79.924.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.799.572 42.405.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.856.162 -6.892.331
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
121.390.337 312.036.950
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.430.461 37.027.688
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.947.716 -304.653.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.737.402 97.802.359
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6.222.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.709.283 -17.759.090
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.843.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.326
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -29.238.562
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
470.865
Alınan Faiz
16 541.605 613.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.996.418 -99.663.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.600.000 51.112.671
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-108.028.978 -191.029.150
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
22.131.000
Ödenen Faiz
-34.402.331 -18.702.640
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-165.109 36.824.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.031.701 -13.397.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.031.701 -13.397.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.622.126 15.019.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.653.827 1.622.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.364.248 2.167.439
Ticari Alacaklar
4.353.431 26.466.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 21.066.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.353.431 5.399.985
Diğer Alacaklar
1.248.158 926.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.248.158 926.216
Stoklar
7 187.103.020 319.500.767
Peşin Ödenmiş Giderler
8 259.319 114.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 82.501 182.589
Diğer Dönen Varlıklar
9 800 206.578
ARA TOPLAM
198.411.477 349.564.829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
198.411.477 349.564.829
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 40.000.000 40.000.000
Ticari Alacaklar
254.570.842 242.552.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 254.570.842 242.552.194
Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 45.338.933 16.890.000
Maddi Duran Varlıklar
10 9.608 329
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 5.016.721
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.016.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
339.919.912 304.459.773
TOPLAM VARLIKLAR
538.331.389 654.024.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 57.120.350 43.601.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 48.841.969 66.644.388
Ticari Borçlar
38.853.429 37.422.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.853.429 37.422.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
152.205 147.353
Diğer Borçlar
27.423.217
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 27.423.217
Ertelenmiş Gelirler
12.861.338 70.777.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.556.292 169.428
ARA TOPLAM
159.385.583 246.186.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.385.583 246.186.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.602.659 48.499.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.602.659 48.499.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.988.242 294.685.716
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
370.343.147 359.338.886
Ödenmiş Sermaye
12 73.100.000 30.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
280.238.886 280.194.405
Net Dönem Karı veya Zararı
11.004.261 49.144.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
370.343.147 359.338.886
TOPLAM KAYNAKLAR
538.331.389 654.024.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 127.463.460 386.570.573
Satışların Maliyeti
13 -137.887.853 -400.728.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-10.424.393 -14.157.574
BRÜT KAR (ZARAR)
-10.424.393 -14.157.574
Genel Yönetim Giderleri
14 -6.227.124 -2.418.802
Pazarlama Giderleri
14 -183.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 147.272.294 64.343.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -88.488.797 -43.570.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.948.480 4.197.020
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.250.468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.948.480 13.447.488
Finansman Gelirleri
16 5.237.433 7.839.657
Finansman Giderleri
16 -36.181.652 -42.191.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.004.261 -20.904.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
70.048.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.048.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.004.261 49.144.481
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.004.261 49.144.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.004.261 49.144.481
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.004.261 49.144.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.004.261 49.144.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747173


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.089 Değişim: 0,84% Hacim : 2.421 Mio.TL Son veri saati : 12:24
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.147
Açılış: 95.462
5,7390 Değişim: 1,42%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3635 Değişim: 1,41%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
277,39 Değişim: 1,85%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.