KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:12

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 14.922 14.922 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.753.341 154.275.621 0 154.275.621
Transferler
-1.753.341 1.753.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.102 7.102 -2.595.538 -2.588.436 -2.588.436
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 22.024 22.024 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -2.595.538 151.687.185 0 151.687.185
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 18.856 18.856 187.526 29.000.000 32.373.847 -55.048.881 99.230.674 99.230.674
Transferler
-55.048.881 55.048.881 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.196 -41.196 -2.337.655 -2.378.851 -2.378.851
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -22.340 -22.340 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -2.337.655 96.851.823 0 96.851.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.357.872 -4.033.775
Dönem Karı (Zararı)
-2.337.655 -2.595.538
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.866.819 3.436.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 189.594 183.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
520.142 594.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 42.211 35.887
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
477.931 559.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.041.604 2.438.190
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 3.041.604 2.438.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 115.479 219.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
904.221 -4.871.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.955.683 -393.122
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.848 -29.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.867.835 -363.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-760.803 -391.854
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.884.085 -400.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.644.888 8.765
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.269.523 -12.501.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
423.324 -267.299
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
563.963 22.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-140.639 -289.525
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.993.234 6.056.573
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.993.234 6.056.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.921.094 2.625.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.921.094 2.625.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.433.385 -4.030.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -75.513 -3.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.481
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 0 -8.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.525.391 3.306.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.629.169
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.366.057 -11.684.039
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11.650.002 11.549.306
Ödenen Faiz
-3.525.424 -4.290.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-283.912 2.102.369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.519 -735.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.519 -735.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 501.858 1.353.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 334.339 618.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.354.761 1.238.368
Ticari Alacaklar
5 5.102.540 1.574.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 148.438 60.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.954.102 1.514.310
Diğer Alacaklar
8 4.578.912 17.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.409.268 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 169.644 17.490
Stoklar
9 25.004.801 41.274.324
Peşin Ödenmiş Giderler
17 261.157 299.937
Diğer Dönen Varlıklar
17 319.016 488.322
ARA TOPLAM
36.621.187 44.893.341
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.621.187 44.893.341
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 229.601 4.030.220
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 3.884.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 229.601 146.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 2.195.729 2.311.208
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 109.622.100 109.622.100
Maddi Duran Varlıklar
11 25.292 43.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 212.038 383.332
Peşin Ödenmiş Giderler
17 170.074 692.466
Diğer Duran Varlıklar
17 1.921.478 4.112.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.376.312 121.195.012
TOPLAM VARLIKLAR
150.997.499 166.088.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 9.869.207 17.080.994
Ticari Borçlar
7 2.381.165 1.957.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 787.876 223.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.593.289 1.733.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 216.112 139.128
Ertelenmiş Gelirler
17 3.770.151 28.142.876
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 0 10.297.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 3.770.151 17.845.866
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 340.735 290.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 14.103 8.607
ARA TOPLAM
16.591.473 47.620.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.591.473 47.620.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.329.018 11.967.108
Diğer Borçlar
29.016.888 7.069.876
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 29.016.888 7.069.876
Uzun Vadeli Karşılıklar
208.297 200.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 208.297 200.402
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.554.203 19.237.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.145.676 66.857.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.851.823 99.230.674
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.340 18.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.340 18.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.340 18.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -22.675.034 32.373.847
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.337.655 -55.048.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.851.823 99.230.674
TOPLAM KAYNAKLAR
150.997.499 166.088.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 23.442.048 4.965.103 2.486.536 1.725.451
Satışların Maliyeti
19 -18.251.405 -1.499.727 -2.006.596 -430.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.190.643 3.465.376 479.940 1.294.465
BRÜT KAR (ZARAR)
5.190.643 3.465.376 479.940 1.294.465
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.192.318 -2.046.220 -674.139 -581.768
Pazarlama Giderleri
20 -119.930 -107.626 -85.421 -44.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 155.956 11.031 7.428 3.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.034.351 1.322.561 -272.192 672.003
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -428.044 -330.755 -93.420 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -115.479 -219.438 -10.378 -73.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.490.828 772.368 -375.990 598.562
Finansman Gelirleri
23 414.981 284.631 209.569 98.413
Finansman Giderleri
24 -5.243.464 -3.652.537 -2.323.671 -1.089.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.337.655 -2.595.538 -2.490.092 -392.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.337.655 -2.595.538 -2.490.092 -392.530
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.337.655 -2.595.538 -2.490.092 -392.530
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.337.655 -2.595.538 -2.490.092 -392.530
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç /(zarar) 26 -0,02600000 -0,02900000 -0,02800000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç/(zarar) 26 -0,02600000 -0,02900000 -0,02800000 -0,00400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -41.196 7.102 -6.068 -3.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -41.196 7.102 -6.068 -3.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.196 7.102 -6.068 -3.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.378.851 -2.588.436 -2.496.160 -395.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.378.851 -2.588.436 -2.496.160 -395.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716327


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.