KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 21:59
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 35.770.851 31.049.957 18.962.372 15.467.938
Satışların Maliyeti
9 -5.311.606 -3.626.351 -3.344.023 -2.204.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.459.245 27.423.606 15.618.349 13.263.504
BRÜT KAR (ZARAR)
30.459.245 27.423.606 15.618.349 13.263.504
Genel Yönetim Giderleri
-365.309 -572.450 -129.477 -208.680
Pazarlama Giderleri
-1.467.965 -1.270.594 -571.280 -716.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.795.353 1.375.742 142.882 313.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-206.106 -758.330 -191.775 -708.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,34700000 0,30100000 0,17100000 0,13700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.622.804 28.072.661
Dönem Karı (Zararı)
30.215.218 26.197.974
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.215.218 26.197.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.236.538 -612.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 115.119 22.588
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
487.491 404.698
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
487.491 404.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.535 54.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.535 54.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.848.683 -1.147.828
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.848.683 -1.147.828
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 53.698
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
53.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.694.851 2.659.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -692.137 1.302.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-692.137 1.302.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 1.458.567 -592.847
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 487.416 -245.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -303.853 -151.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
791.269 -93.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
41.633 30.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -125.808
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -125.808
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 912.009 1.864.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-512.637 426.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 316.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-512.637 110.410
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.673.531 28.244.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
4 -94.783 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 44.056 -172.174
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.787.563 -2.543.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.371.280 -17.942
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.371.280 -17.942
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -5.416.283 -2.525.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.976.219 -41.229.872
Ödenen Temettüler
-49.824.902 -42.377.700
Alınan Faiz
1.848.683 1.147.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.140.978 -15.700.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.140.978 -15.700.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 29.450.353 21.360.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 5.309.375 5.659.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 5.309.375 29.450.353
Ticari Alacaklar
7.588.844 7.384.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.588.844 7.384.198
Peşin Ödenmiş Giderler
1.428.431 2.724.732
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.428.431 2.724.732
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 277.303 321.359
ARA TOPLAM
14.603.953 39.880.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.603.953 39.880.642
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 899.776.283 894.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 1.736.622 472.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.408 32.328
Bilgisayar Yazılımları
24.408 32.328
Peşin Ödenmiş Giderler
16.064.879 16.227.145
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.064.879 16.227.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
917.702.192 911.192.014
TOPLAM VARLIKLAR
932.306.145 951.072.656
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 1.227.758 751.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 33.401 303.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.194.357 447.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.008 15.110
Diğer Borçlar
11.094 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3 11.094 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.858.981 977.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.858.981 977.278
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.735 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.735 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
838.191 1.349.092
ARA TOPLAM
3.992.767 3.092.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.992.767 3.092.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.306 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
134.080 219.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.080 219.328
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
732.941 734.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
732.941 734.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
897.327 954.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.890.094 4.046.921
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
927.416.051 947.025.735
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.950.896 35.520.440
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.259.907 758.538.731
Net Dönem Karı veya Zararı
30.215.218 65.976.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
927.416.051 947.025.735
TOPLAM KAYNAKLAR
932.306.145 951.072.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901
Transferler
6.235.196 185.798.525 -192.033.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.197.974 26.197.974 0 26.197.974
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 26.197.974 907.247.175 0 907.247.175
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735
Transferler
7.430.456 58.546.078 -65.976.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.215.218 30.215.218 0 30.215.218
Kar Payları
-49.824.902 -49.824.902 0 -49.824.902
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.907 30.215.218 927.416.051 0 927.416.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.215.218 26.197.974 14.868.699 11.943.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782240


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2955 Değişim: 0,47%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3153
Açılış: 8,2566
9,7624 Değişim: 1,09%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
501,82 Değişim: 0,66%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.