KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 20:00

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 31.049.957 27.234.072 15.467.938 13.763.331
Satışların Maliyeti
9 -3.626.351 -3.675.614 -2.204.434 -2.195.388
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.423.606 23.558.458 13.263.504 11.567.943
BRÜT KAR (ZARAR)
27.423.606 23.558.458 13.263.504 11.567.943
Genel Yönetim Giderleri
-572.450 -633.701 -208.680 -279.679
Pazarlama Giderleri
-1.270.594 -197.400 -716.279 -75.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.375.742 1.180.926 313.029 328.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-758.330 -241.240 -708.398 -189.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 adet hisse başına kazanç 11 0,30100000 0,27200000 0,13700000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 23.675.901 617.022.906 41.879.943 769.568.780 769.568.780
Transferler
5.570.234 36.309.709 -41.879.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.667.043 23.667.043 23.667.043
Kar Payları
-38.175.600 -38.175.600 -38.175.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.246.135 615.157.015 23.667.043 755.060.223 755.060.223
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 923.426.901
Transferler
6.235.196 185.798.525 -192.033.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.197.974 26.197.974 26.197.974
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 26.197.974 907.247.175 907.247.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.072.661 21.269.036
Dönem Karı (Zararı)
26.197.974 23.667.043
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.197.974 23.667.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-612.665 -893.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.588 21.640
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
404.698 195.300
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 404.698 195.300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.179 -32.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54.179 -32.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.147.828 -1.077.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.147.828 -1.077.996
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
53.698 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
53.698 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.659.526 -1.397.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.302.730 3.085.569
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 0 -160.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.302.730 3.245.647
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -592.847 -505.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -245.627 -8.577.350
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -151.765 -67.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-93.862 -8.509.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
30.360 1.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.808 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.808 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5 1.864.074 1.668.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.644 2.930.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
316.234 1.836.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
110.410 1.093.989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.244.835 21.376.610
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -172.174 -137.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 30.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.543.532 -597.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.942 -16.802
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.942 -16.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.525.590 -580.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.229.872 -37.097.604
Ödenen Temettüler
-42.377.700 -38.175.600
Alınan Faiz
1.147.828 1.077.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.700.743 -16.425.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.700.743 -16.425.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 21.360.511 29.536.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 5.659.768 13.111.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.197.974 23.667.043 11.943.176 11.351.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 5.659.768 21.360.511
Ticari Alacaklar
3.286.478 4.993.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.286.478 4.993.906
Peşin Ödenmiş Giderler
2.910.706 2.681.668
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.910.706 2.681.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 172.174 327.734
ARA TOPLAM
12.029.126 29.363.819
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.029.126 29.363.819
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 882.080.590 879.555.000
Maddi Duran Varlıklar
18.724 83.329
Taşıtlar
18.491 83.019
Mobilya ve Demirbaşlar
233 310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.146 30.885
Bilgisayar Yazılımları
37.146 30.885
Peşin Ödenmiş Giderler
17.343.551 16.979.742
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.343.551 16.979.742
Diğer Duran Varlıklar
11.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11.500 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
899.591.511 896.748.956
TOPLAM VARLIKLAR
911.620.637 926.112.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 653.373 899.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 52.918 204.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
600.455 694.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
44.759 14.399
Diğer Borçlar
9.789 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.789 0
Ertelenmiş Gelirler
2.100.215 236.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 2.100.215
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7933 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7897 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4672 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,80 Değişim: 0,07%
Düşük 277,37 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.