KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 18:41
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Transferler
3.893.924 255.498.513 -259.392.437
Dönem Karı (Zararı)
-31.902.243 -31.902.243 781.229 -31.121.014
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-152.027 -152.027 -8.001 -160.028
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.371.654 23.485.420 660.341.702 -31.902.243 1.448.388.708 -97.030 1.448.291.678
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108
Transferler
114.000.000 2.638.981 118.316.982 -234.955.963
Dönem Karı (Zararı)
50.801.226 50.801.226 706.991 51.508.217
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-846.320 -846.320 40.301 -806.019
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.364.272 3.364.272
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 546.227.514 -2.284.010 29.488.673 778.658.684 50.801.226 1.910.240.784 927.522 1.911.168.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.435.322 253.830.796
Dönem Karı (Zararı)
50.801.226 -31.121.014
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.801.226 -31.121.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.234.344 209.485.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 13.074.207 11.790.031
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
469.422 1.276.707
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 469.422 1.276.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.209.008 1.255.638
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.595.057 11.099.553
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.543.521 213.288.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.637.216 -29.108.427
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.700.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -5.637.216 -8.408.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-19.655 -116.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.718.353 74.909.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -34.406.775 -10.747.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.513.403 -44.167.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.204.602 -149.137.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.815.213 21.718.185
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
127.432.492 87.211.289
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
127.432.492 87.211.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.158.722 170.033.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.317.217 253.273.853
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.118.105 556.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.856.182 2.339.211
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
752.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.695.350 -4.603.594
Alınan Faiz
22 7.839.168 6.196.609
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.832.085 188.609.291
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
695.585.330 383.045.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-770.983.190 -177.140.511
Ödenen Faiz
-41.434.225 -17.296.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.252.945 444.779.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.252.945 444.779.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 635.172.561 172.203.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 594.919.616 616.983.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 594.919.616 635.172.561
Ticari Alacaklar
55.526.056 20.756.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 240.226 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.285.830 20.532.089
Diğer Alacaklar
25.506.893 4.013.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 21.642.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.864.293 4.013.187
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
8 730.693.122 15.637.828
Peşin Ödenmiş Giderler
133.912.030 73.726.931
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
766.142
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 133.912.030 72.960.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 804.415 2.124.025
Diğer Dönen Varlıklar
10 3.074.631 2.013.567
ARA TOPLAM
1.544.436.763 753.444.381
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.544.436.763 753.444.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
420.735 420.735
Ticari Alacaklar
255.004 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
255.004 1.087.425
Stoklar
8 0 562.615.968
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.562.278.000 1.562.278.000
Maddi Duran Varlıklar
13 657.461.048 588.276.556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.056.807 28.546.081
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.623.015 10.112.289
Peşin Ödenmiş Giderler
302.524 629.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 302.524 629.815
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.926.956 5.705.796
Diğer Duran Varlıklar
10 98.086.148 69.294.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.355.787.222 2.818.854.500
TOPLAM VARLIKLAR
3.900.223.985 3.572.298.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 297.041.508 97.367.583
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 344.980.823 600.664.216
Ticari Borçlar
130.735.523 49.626.846
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 130.735.523 49.626.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.022.401 2.247.343
Diğer Borçlar
324.182.325 228.823.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 295.561.252 207.529.636
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 28.621.073 21.293.941
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
187.419.521 13.338.364
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 187.419.521 13.338.364
Türev Araçlar
0 5.637.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.637.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.599.289 3.867.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.546.930 815.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.052.359 3.052.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
563.267
ARA TOPLAM
1.293.544.657 1.001.572.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.293.544.657 1.001.572.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 217.702.993 213.448.837
Ticari Borçlar
52.403.118 27.696.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 52.403.118 27.696.582
Diğer Borçlar
275.178 371.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 275.178 371.256
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
420.056.535 466.705.200
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 420.056.535 466.705.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.515.471 2.038.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.515.471 2.038.341
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.557.727
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
695.511.022 710.260.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.989.055.679 1.711.832.773
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.910.240.784 1.860.285.878
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
543.943.504 544.789.824
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
543.943.504 544.789.824
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 546.227.514 546.227.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.284.010 -1.437.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.488.673 23.485.420
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
778.658.684 660.341.702
Net Dönem Karı veya Zararı
50.801.226 234.955.963
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
927.522 180.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.911.168.306 1.860.466.108
TOPLAM KAYNAKLAR
3.900.223.985 3.572.298.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 308.191.720 178.698.574 228.870.378 109.065.294
Satışların Maliyeti
19 -172.312.802 -82.899.775 -124.266.579 -37.603.183
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.878.918 95.798.799 104.603.799 71.462.111
BRÜT KAR (ZARAR)
135.878.918 95.798.799 104.603.799 71.462.111
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.382.327 -8.602.842 -4.033.831 -3.150.151
Pazarlama Giderleri
20 -24.472.758 -16.601.149 -8.903.976 -5.418.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 109.274.100 237.356.144 42.881.797 153.266.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -98.629.640 -129.324.704 -61.638.458 -93.736.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.668.293 178.626.248 72.909.331 122.424.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.668.293 178.626.248 72.909.331 122.424.146
Finansman Gelirleri
22 27.718.580 23.210.540 30.137.742 10.870.041
Finansman Giderleri
22 -83.898.311 -233.074.021 -16.647.364 -165.014.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.488.562 -31.237.233 86.399.709 -31.720.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.655 116.219 -23.523 98.190
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 19.655 116.219 -23.523 98.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.508.217 -31.121.014 86.376.186 -31.621.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.508.217 -31.121.014 86.376.186 -31.621.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
706.991 781.229 1.666.463 1.514.142
Ana Ortaklık Payları
50.801.226 -31.902.243 84.709.723 -33.136.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,09700000 -0,12800000 0,23300000 -0,13300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-846.320 -96.017 -471.636 28.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-846.320 -96.017 -471.636 28.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-846.320 -96.017 -471.636 28.582
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.661.897 -31.217.031 85.904.550 -31.593.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
747.292 773.228 1.698.213 1.499.911
Ana Ortaklık Payları
49.914.605 -31.990.259 84.206.337 -33.093.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797049


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.