KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2019 - 19:24
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 86.774.259 23.602.709
Satışların Maliyeti
30 -80.478.553 -14.894.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.295.706 8.708.054
BRÜT KAR (ZARAR)
6.295.706 8.708.054
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.460.641 -2.907.691
Pazarlama Giderleri
31 -3.363.635 -2.609.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 2.633.524 137.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -15.101.713 -146.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.996.759 3.181.901
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 1.844.781 30.681.562
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.960.422 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.112.400 33.863.463
Finansman Gelirleri
35 5.977.006 1.544.557
Finansman Giderleri
35 -29.653.238 -1.477.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.788.632 33.930.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.788.632 33.930.819
DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.788.632 33.930.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-60.788.632 33.930.819
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 127.402 89.044 -88.700 2.181.134 569.437 166.762.346 23.525.439 292.911.297 292.911.297
Transferler
29 23.525.439 -23.525.439
Dönem Karı (Zararı)
29 33.930.819 33.930.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -48.635 268.296 219.661
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 127.402 127.402
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -134.335 2.449.430 569.437 190.287.785 33.930.819 327.189.178 327.189.178
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 190.287.785 33.930.819 327.189.178 327.189.178
Transferler
29 33.930.819 -33.930.819
Dönem Karı (Zararı)
29 -60.788.632 -60.788.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.925 185.997 142.071
Sermaye Arttırımı
29 150.000.000 150.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 181.310 181.310
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 567.437 224.218.604 -60.788.632 416.723.929 416.723.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.552.215 -37.035.892
Dönem Karı (Zararı)
-60.788.632 33.930.819
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-60.788.632 33.930.819
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.813.149 -32.581.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 39.953 87.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31.383.021 -34.780.162
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.633.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 19.944.641 -30.681.562
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.195.466 -4.098.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-41.562 -64.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -41.562 -64.300
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.431.737 2.176.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.576.732 -38.385.613
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.680.947 -487.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 0 17.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -2.680.947 -504.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
860.114 -1.593.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 860.114 -1.593.201
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -32.195.776 -34.230.372
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -769.093 -236.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.213.525 -1.178.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.187.647 -1.970.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -9.025.878 791.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 29.082 29.780
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.775.382 8.945.976
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.229.366 8.886.621
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 453.984 59.355
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
23 168.795 -9.635.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-80.552.215 -37.035.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.580.773 413.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.088 -22.211
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -50.652 -12.211
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -23.436 -10.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 12.535.000 435.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -17.041.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.335.766 35.988.756
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.311
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 181.311
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
29 150.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 127.402
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 127.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 35.861.354
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -58.845.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -58.845.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.202.778 -633.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.202.778 -633.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 129.580 763.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.332.358 129.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.788.632 33.930.819
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19-29 142.072 219.661
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
185.997 268.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 -43.925 -48.635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.072 219.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.646.560 34.150.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-60.646.560 34.150.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 7.210.290 766.325
Ticari Alacaklar
11 2.500.114 858.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.500.114 858.347
Diğer Alacaklar
12 3.098.872 2.079.433
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.098.872 2.079.433
Stoklar
14 157.667.228 223.205.231
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.092.599 7.323.506
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 1.347.342 2.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.745.257 7.320.805
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 168.458 102.247
Diğer Dönen Varlıklar
16 25.993.204 28.167.004
ARA TOPLAM
204.730.765 262.502.093
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 5.294.066 4.098.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
210.024.831 266.600.693
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 1.295.728 256.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.295.728 256.548
Diğer Alacaklar
12 20.331 33.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 33.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 340.664.136 271.002.158
Maddi Duran Varlıklar
19 2.843.257 2.635.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 24.358 11.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
344.847.810 273.939.673
TOPLAM VARLIKLAR
554.872.641 540.540.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 98.201 26.409
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 71.642.104 84.429.697
Ticari Borçlar
11 1.458.432 13.671.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 3.187.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.458.432 10.484.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 122.114 93.032
Diğer Borçlar
12 1.325.528 665.658
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 657.256 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 668.272 665.658
Ertelenmiş Gelirler
23 402.490 233.694
ARA TOPLAM
75.048.869 99.120.448
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 5.607.737 2.176.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.656.606 101.296.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 55.761.369 101.891.114
Diğer Borçlar
12 1.712.856 10.148.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 8.886.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.712.856 1.261.487
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.881 15.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.881 15.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.492.106 112.054.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.148.712 213.351.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
416.723.929 327.189.178
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.454.166 2.312.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.454.166 2.312.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.635.427 2.449.430
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -181.261 -137.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.569 569.436
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 222.047.472 190.287.784
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -60.788.632 33.930.819
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
416.723.929 327.189.178
TOPLAM KAYNAKLAR
554.872.641 540.540.366http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740680


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.