KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 20:30

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.609.819 9.883.169 322.206 1.449.093 6.694.157 -47.325.881 -6.019.391 -1.491.240 -1.491.240
Transferler
1.917.249 -7.936.640 6.019.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.292 -9.648.276 -9.712.568 -9.712.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.091 16.091
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 13.609.819 9.867.078 386.498 3.366.342 6.694.157 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.609.819 9.867.078 386.498 3.366.342 6.694.157 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808
Transferler
-9.648.276 9.648.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.093.190 -123.536 -15.773.535 -5.803.881 -5.803.881
Sermaye Arttırımı
17.500.000 173.011 17.673.011 17.673.011
Sermaye Azaltımı
-17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 19.960.268 -510.034 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -15.773.535 665.322 665.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.700.132 5.359.943
Dönem Karı (Zararı)
-16.709.951 -15.138.229
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.709.951 -15.138.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.958.798 13.192.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.342.946 2.417.242
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-58.729 4.326.361
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-58.729 4.326.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5-9 1.063.416 323.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.618 221.089
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
999.798 102.170
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-26 6.317.585 4.253.103
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-216.105 -21.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.533.690 4.274.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.412.879 4.329.272
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.465.000 -1.177.894
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.465.000 -1.177.894
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.424.962 -1.222.443
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -229.337 -56.323
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-229.337 -56.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
455.334 7.513.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.940.962 25.957.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.681.521 27.841.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.622.483 -1.884.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.560 -504.759
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-303.656 9.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
124.096 -514.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.242.089 -7.916.404
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.919.624 -6.088.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.366.314 -6.221.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.958.117 -9.729.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.591.803 3.507.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-359.598 -97.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.491.128 -288.262
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.711.050 -436.365
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-219.922 148.103
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.382.716 2.946.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.031.643 -273.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.056.857 -286.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.214 12.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.704.181 5.568.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.049 -208.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
87.468 -95.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-25 230.079 77.568
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-25 230.079 77.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -142.611 -172.595
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -142.611 -172.595
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.579.512 -5.271.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.908.783 35.077.116
Kredilerden Nakit Girişleri
66.908.783 35.077.116
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.150.976 -35.064.686
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.150.976 -35.064.686
Ödenen Faiz
-6.226.435 -5.305.863
Alınan Faiz
25 216.105 21.558
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.3 17.673.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.088 -6.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.088 -6.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.124 106.083
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
307.212 99.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 307.212 99.124
Ticari Alacaklar
30.804.839 12.791.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 2.910.351 6.591.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.894.488 6.199.948
Diğer Alacaklar
807.093 93.986
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 303.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 503.437 93.986
Stoklar
8 4.572.670 13.814.759
Peşin Ödenmiş Giderler
236.167 6.215.281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 236.167 6.215.281
Diğer Dönen Varlıklar
399.207 2.456.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 399.207 2.456.064
ARA TOPLAM
37.127.188 35.471.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.127.188 35.471.034
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 62.500 62.500
Diğer Alacaklar
1.710 535.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.710 535.257
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.930.000 9.465.000
Maddi Duran Varlıklar
12 41.368.130 32.207.126
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
326.300 377.839
Binalar
25.083.700 13.976.130
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.585.152 17.411.722
Taşıtlar
20.663 44.457
Mobilya ve Demirbaşlar
246.741 291.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
105.574 105.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 135.798 69.501
Diğer Haklar
13 135.798 69.501
Peşin Ödenmiş Giderler
9 181.445 121.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 181.445 121.955
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 6.497.182 6.861.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.176.765 49.322.450
TOPLAM VARLIKLAR
96.303.953 84.793.484
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 31.253.678 32.989.419
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.253.678 32.989.419
Banka Kredileri
5 31.253.678 32.989.419
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.681.664 15.068.245
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.681.664 15.068.245
Banka Kredileri
5 17.681.664 15.068.245
Ticari Borçlar
26.610.436 21.065.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 20.989.264 15.927.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.621.172 5.137.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 869.097 1.228.695
Diğer Borçlar
15.997.721 8.506.593
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 15.938.175 8.227.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 59.546 279.468
Ertelenmiş Gelirler
9 160.917 3.543.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 160.917 3.543.633
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.603.228 617.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 377.816 391.418
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.225.412 225.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.214
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.450.234 9.480.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 19.450.234 9.480.580
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 19.960.268 9.867.078
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -510.034 -386.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
19 3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
19 175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-47.394.706 -55.246.430
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.773.535 -9.648.276
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
665.322 -11.203.808
TOPLAM KAYNAKLAR
96.303.953 84.793.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 123.731.760 108.119.848
Satışların Maliyeti
21 -107.835.560 -103.767.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.896.200 4.352.037
BRÜT KAR (ZARAR)
15.896.200 4.352.037
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.211.987 -3.881.246
Pazarlama Giderleri
22 -11.304.607 -7.810.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 28.151.500 18.042.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -26.765.825 -18.398.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.765.281 -7.695.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.910.442 1.442.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -41.452 -23.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.634.271 -6.276.339
Finansman Giderleri
26 -20.344.222 -8.861.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.709.951 -15.138.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
936.416 5.489.953
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 936.416 5.489.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.773.535 -9.648.276
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.773.535 -9.648.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.773.535 -9.648.276
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.269.999 -80.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.269.999 -80.365
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
12 11.428.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-158.379 -80.365
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.300.345 16.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.300.345 16.073
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
27 -1.300.345 16.073
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.969.654 -64.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.803.881 -9.712.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.803.881 -9.712.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744353


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.774 Değişim: -0,78% Hacim : 2.461 Mio.TL Son veri saati : 11:44
Düşük 94.440 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7616 Değişim: 0,84%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,4053 Değişim: 1,05%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
277,78 Değişim: 0,65%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.