KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2019 - 19:22

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.545.958 6.346.364
Satışların Maliyeti
19 -6.097.883 -5.582.211
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.448.075 764.153
BRÜT KAR (ZARAR)
1.448.075 764.153
Genel Yönetim Giderleri
19 -226.508 -104.674
Pazarlama Giderleri
19 -364.312 -202.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 65.146 18.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -46.744 -12.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
875.657 462.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 196.023 1.155
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.857 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.823 463.996
Finansman Gelirleri
22 224.213 99.239
Finansman Giderleri
22 -779.209 -387.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
505.827 175.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-82.697 -49.025
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -39.367 -274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -43.330 -48.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
423.130 126.803
DÖNEM KARI (ZARARI)
423.130 126.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.215 752
Ana Ortaklık Payları
347.915 126.051
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -11.615 -1.485 317.661 102.054 464.382 2.211 466.593
Transferler
102.054 -102.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-538 126.051 125.513 752 126.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-538 126.051 125.513 752 126.265
Kar Payları
-60 -60
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -12.153 -1.485 419.715 126.051 589.895 2.903 592.798
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -12.153 -1.485 419.715 126.051 589.895 2.903 592.798
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-988 -988 -988
Transferler
126.051 -126.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-761 109.092 -36.858 347.915 419.388 105.810 525.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-761 109.092 -36.858 347.915 419.388 105.810 525.198
Sermaye Arttırımı
115.000 115.000 115.000
Kar Payları
-360 -360
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
103.329 103.329
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-32.425 -32.425 113.339 80.914
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.126 -7.126 -7.126
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.552.760 706.833
Dönem Karı (Zararı)
423.130 126.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.354.793 550.802
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 410.617 119.996
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.601 3.588
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 16.601 3.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.343 84.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.472 76.397
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.129 8.516
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-187.941
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
410.036 211.179
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.036 -1.541
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
413.072 212.720
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
536.745 83.256
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
82.697 49.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.305 -1.155
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.305 -1.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.213 97.591
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.311 -3.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.214 -252.960
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.359 9.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.573 -262.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.464 -10.669
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.609 -6.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.855 -4.289
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-54.798 -31.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.177 -125.486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-68.401 -3.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.143 511.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-124.314 302.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.829 208.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
823 8.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.870 7.039
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -10.164
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
95.870 17.203
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
712 398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.462 -1.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.666.710 775.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-83.504 -68.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.446 -58
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.219.564 -660.775
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-273.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.107.126 1.117.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -3.053.063 -1.778.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
804.395 -14.683
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
115.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.533.434 1.168.991
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-679.899 -982.871
Ödenen Temettüler
-360 -60
Ödenen Faiz
-351.059 -200.743
Alınan Faiz
3.036 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
184.243 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.591 31.375
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
109.092 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.683 31.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
173.866 142.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
420.549 173.866


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
423.130 126.803
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-761 -538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-951 -672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
190 134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
190 134
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
102.829 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
139.687 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
139.687 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.254 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-47.254 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.396 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.396 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.068 -538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
525.198 126.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
105.810 752
Ana Ortaklık Payları
419.388 125.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 420.549 173.866
Ticari Alacaklar
961.581 882.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.329 17.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 940.252 864.920
Diğer Alacaklar
79.673 21.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 26.993 11.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 52.680 10.825
Türev Araçlar
26 119.391 72.533
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 119.391 72.533
Stoklar
7 692.126 586.518
Peşin Ödenmiş Giderler
11 90.697 15.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.748 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.250.619 634.590
ARA TOPLAM
3.626.384 2.387.550
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.626.384 2.387.550
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
26 3.580 4.396
Ticari Alacaklar
283.229 6.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
283.229 6.168
Diğer Alacaklar
24 41.733 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 41.733 0
Türev Araçlar
26 40.804 32.864
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 40.804 32.864
Maddi Duran Varlıklar
8 3.953.501 1.781.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 87.182 4.484
Peşin Ödenmiş Giderler
6.751 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.416.780 1.829.350
TOPLAM VARLIKLAR
8.043.164 4.216.900
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.254.969 419.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 574.047 371.468
Ticari Borçlar
6 1.534.612 1.442.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.018.274 1.142.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 516.338 299.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 25.592 24.769
Diğer Borçlar
14 191.276 70.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 191.276 70.515
Ertelenmiş Gelirler
13 5.106 4.394
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 38 352
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.719 32.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 29.388 17.726
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 26.331 15.214
ARA TOPLAM
3.641.359 2.366.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.641.359 2.366.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.702.188 1.074.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 40.510 28.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 40.510 28.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 250.342 154.757
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.993.040 1.258.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.634.399 3.624.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.083.744 589.895
Ödenmiş Sermaye
17 136.000 21.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.373 38.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.914 -12.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.914 -12.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.914 -12.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.749 -1.485
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.607 -1.485
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-36.858 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-36.858 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
505.227 419.715
Net Dönem Karı veya Zararı
347.915 126.051
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
325.021 2.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.408.765 592.798
TOPLAM KAYNAKLAR
8.043.164 4.216.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739991


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.