KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2019 - 19:07

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.986 -4.986 -4.986 1.329 0 0 1.329 54.015 46.132 69.725 115.857 242.958 242.958
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
5.783 63.942 -69.725 -5.783 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106 106 106 1.067 1.067 99.423 99.423 100.596 100.596
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.880 0 -4.880 0 0 0 0 0 -4.880 2.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.396 59.798 0 0 0 50.074 99.423 149.497 283.554 0 283.554
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.880 -4.880 -4.880 2.396 0 0 2.396 59.798 50.074 99.423 149.497 283.554 0 283.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.880 92.543 -99.423 -6.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.294 1.294 1.294 10.601 10.601 164.336 164.336 176.231 0 176.231
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-199 -199 -199 0 -199
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.586 0 -3.586 0 0 0 0 0 -3.586 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.997 66.678 0 0 0 72.418 164.336 236.754 389.586 0 389.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
280.354 204.043
Dönem Karı (Zararı)
164.336 99.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
269.107 270.516
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 60.772 62.108
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.805 5.078
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.485 5.084
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.320 -6
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.600 64.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16, 21 16.417 8.942
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15, 21 46.276 55.462
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32.907 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
116.632 94.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.977 -1.050
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 120.609 95.782
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.283 38.861
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.099 6.583
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -26.099 6.583
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.182 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.182 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.454 -1.250
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.454 -1.250
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-158 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-116.166 -108.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-433.074 -62.911
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
312.030 -66.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-282.277 80.820
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
207.342 -339.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.813 278.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
162.362 52.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-82.549 226.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
317.277 260.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -7.059 -5.201
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -55.563 -43.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-632 -66
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26.331 -7.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.485 -94.697
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.351 4.532
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.351 4.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-129.134 -99.229
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.140 -13.273
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -109.994 -85.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.026 79.947
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.363.530 1.119.456
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.363.530 1.119.456
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.394.191 -893.393
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.394.191 -893.393
Ödenen Temettüler
-70.000 -60.000
Ödenen Faiz
-103.342 -87.166
Alınan Faiz
3.977 1.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.157 189.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.784 1.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.941 190.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 228.958 38.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.017 228.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 173.017 228.958
Ticari Alacaklar
8 870.457 445.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 399.044 29.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 471.413 415.673
Diğer Alacaklar
9 304 68
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 0 312.030
Türev Araçlar
7 297 1.325
Stoklar
10 690.013 413.056
Peşin Ödenmiş Giderler
17 7.470 190.153
Diğer Dönen Varlıklar
17 60.923 40.632
ARA TOPLAM
1.802.481 1.631.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.802.481 1.631.551
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 41
Ticari Alacaklar
8 7.930 10.235
Diğer Alacaklar
9 707 281
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 13.305 0
Maddi Duran Varlıklar
12 107.603 101.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 280.656 219.864
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 90.064 46.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
500.265 378.036
TOPLAM VARLIKLAR
2.302.746 2.009.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 429.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 207.281 84.410
Ticari Borçlar
8 269.459 62.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 25.346 14.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 244.113 48.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 30.344 24.294
Diğer Borçlar
9 43.292 42.549
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 1.283 1.940
Ertelenmiş Gelirler
17 196.791 21.084
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 104.281 403.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 10.443 9.286
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 93.838 394.649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 15.409 2.742
ARA TOPLAM
868.140 1.072.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
868.140 1.072.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 500.266 190.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 1.124 1.441
Ertelenmiş Gelirler
17 505.395 430.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 38.235 31.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 38.235 31.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.020 653.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.913.160 1.726.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
389.586 283.554
Ödenmiş Sermaye
18 24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -3.586 -4.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.586 -4.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.586 -4.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.997 2.396
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.997 2.396
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 66.678 59.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 72.418 50.074
Net Dönem Karı veya Zararı
18 164.336 99.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
389.586 283.554
TOPLAM KAYNAKLAR
2.302.746 2.009.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.678.661 1.785.272
Satışların Maliyeti
19 -1.085.704 -1.313.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
592.957 471.626
BRÜT KAR (ZARAR)
592.957 471.626
Genel Yönetim Giderleri
20 -91.886 -69.524
Pazarlama Giderleri
20 -285.053 -234.662
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -50.481 -43.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 344.701 448.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -278.826 -346.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
231.412 225.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.454
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 12.182
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
241.140 226.964
Finansman Gelirleri
23 45.891 14.548
Finansman Giderleri
24 -165.886 -150.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
121.145 90.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.191 8.717
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -632 -66
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 43.823 8.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
164.336 99.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
164.336 99.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
164.336 99.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 26 0,68500000 0,41400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.294 106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.659 136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-365 -30
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-365 -30
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.601 1.067
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.478 1.067
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
1.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.895 1.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.231 100.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
176.231 100.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738285


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.