KAP ***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:35

***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -10.179 1.545 972.972 -9.029.443 1.637.813 28.171.835 28.171.835
Transferler
120.509 145.390 1.637.813 -1.637.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.349.839 -6.859 3.270.350 3.263.491 3.263.491
Dönem Karı (Zararı)
3.270.350 3.270.350 3.270.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.349.839 -6.859 12.349.839 6.859 6.859
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -17.038 1.545 972.972 4.958.209 3.270.350 31.701.225 31.701.225
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
6.145.786 -6.145.786
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.286 -101.736 -181.022 -181.022
Dönem Karı (Zararı)
-101.736 -101.736 -101.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.286 -79.286 -79.286
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -64.740 1.545 972.972 11.103.995 -101.736 34.427.223 34.427.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.288.079 -803.065
Dönem Karı (Zararı)
-101.736 3.270.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.246.676 -2.550.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
566.348 215.331
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.292.533 -645.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.024 -562.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.491 -82.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.082.065 -4.234.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
641.732 2.052.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-80.158 800.433
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-739.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.640.883 -496.337
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.040.656 1.985.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.301.392 -42.249.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.908 822.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.294.484 -43.071.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.406.010 -1.009.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.406.010 -1.009.603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-376.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.916.988 41.821.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.051.746 -2.150.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.865.242 43.971.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
50.684 125.008
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.973 -690.322
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-261.637 -690.322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.854 -102.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-102.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.292.471 223.655
Alınan Faiz
4.149.952
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.154.344 -1.026.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-953.054 -573.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-953.054 -573.820
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-423.099 -530.306
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-529.955 -43.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.386.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.968.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-2.968.000
Alınan Faiz
4.234.165
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
120.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.335.025 9.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.335.025 9.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.533.449 1.159.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.868.474 1.169.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.868.474 9.841.677
Finansal Yatırımlar
6 36.936.379 40.335.303
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 36.936.379 40.335.303
Ticari Alacaklar
7 13.830.663 17.132.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 315.340 322.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.515.323 16.809.807
Diğer Alacaklar
8 9.477.757 4.071.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.477.757 4.071.747
Peşin Ödenmiş Giderler
380.497 118.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
380.497 118.860
Diğer Dönen Varlıklar
8 316 13.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
316 13.000
ARA TOPLAM
76.494.086 71.512.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.494.086 71.512.642
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
813.575 572.891
Mobilya ve Demirbaşlar
779.781 512.620
Özel Maliyetler
33.794 60.271
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
969.224 816.145
Diğer Haklar
41.595 48.160
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
927.629 767.985
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.195.482 452.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.988.521 1.852.213
TOPLAM VARLIKLAR
79.482.607 73.364.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.750.000 15.930.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.750.000 15.930.000
Ticari Borçlar
7 26.390.156 18.473.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.096.565 44.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
24.293.591 18.428.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
517.402 466.718
Diğer Borçlar
8 1.051.458 895.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.051.458 895.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 0 514.004
Kısa Vadeli Karşılıklar
671.922 1.964.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
548.431 1.854.455
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
123.491 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 27.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 27.854
ARA TOPLAM
44.380.938 38.271.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.380.938 38.271.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
674.446 484.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
674.446 484.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
674.446 484.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.055.384 38.756.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.427.223 34.608.245
Ödenmiş Sermaye
10 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -63.195 16.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.740 14.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.740 14.546
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 972.972 972.972
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 11.103.995 4.958.209
Net Dönem Karı veya Zararı
-101.736 6.145.786
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.427.223 34.608.245
TOPLAM KAYNAKLAR
79.482.607 73.364.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 513.647.228 335.377.890 172.880.979 125.487.523
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
12.725.033 15.402.593 3.102.591 5.964.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
500.922.195 319.975.297 169.778.388 119.523.023
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -490.935.956 -319.858.839 -163.784.653 -119.153.104
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.711.272 15.519.051 9.096.326 6.334.419
BRÜT KAR (ZARAR)
22.711.272 15.519.051 9.096.326 6.334.419
Genel Yönetim Giderleri
-17.730.653 -11.679.457 -6.259.123 -4.263.049
Pazarlama Giderleri
-4.566.721 -2.943.013 -1.143.809 -1.003.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.701.336 1.962.981 4.195.511 226.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.740.828 -746.908 -5.860.628 -295.895
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.374.406 2.112.654 28.277 999.091
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.374.406 2.112.654 28.277 999.091
Finansman Gelirleri
385.348 4.493.746 -1.380.842 720.404
Finansman Giderleri
-2.941.648 -2.535.617 -465.845 -1.798.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-181.894 4.070.783 -1.818.410 -79.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
80.158 -800.433 429.800 -108.833
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -640.024 -926.605 -15.867 -114.048
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 720.182 126.172 445.667 5.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.736 3.270.350 -1.388.610 -187.972
DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.736 3.270.350 -1.388.610 -187.972
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-101.736 3.270.350 -1.388.610 -187.972
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.285 -6.859 -51.798 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.648 -8.574 -66.408 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.363 1.715 14.610 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 22.363 1.715 14.610 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.285 -6.859 -51.798 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-181.021 3.263.491 -1.440.408 -187.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-181.021 3.263.491 -1.440.408 -187.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718992


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.752 Değişim: -0,48% Hacim : 4.472 Mio.TL Son veri saati : 16:15
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7302 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2984 Değişim: -0,50%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,91 Değişim: -0,08%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.