KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 18:26
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 26.171.755 21.502.381
Satışların Maliyeti
26 -14.802.702 -13.662.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.369.053 7.839.958
BRÜT KAR (ZARAR)
11.369.053 7.839.958
Genel Yönetim Giderleri
27 -1.581.716 -1.145.651
Pazarlama Giderleri
27 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 1.196.573 2.195.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -1.222.653 -851.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.761.257 8.038.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 207.610 380.240
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.968.867 8.418.538
Finansman Gelirleri
31 948.637 328.428
Finansman Giderleri
31 -1.034.713 -239.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.882.791 8.507.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.173.315 -1.849.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -97.631 -777.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -2.075.684 -1.072.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.709.476 6.658.512
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.709.476 6.658.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1 -1
Ana Ortaklık Payları
7.709.477 6.658.513
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,15400000 0,33000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.199.799 -8.452.777
Dönem Karı (Zararı)
7.709.476 6.658.512
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.709.476 6.658.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.818.175 1.462.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 411.086 171.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 110.264 93
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
110.264 93
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 218.792 225.811
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
114.387 165.772
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
104.405 60.039
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 2.079.698 1.064.602
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16,17 -1.665 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.333.784 -17.123.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.032.691 -6.274.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.032.691 -6.274.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -84.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 -84.815
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.308.091 -7.453.008
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
14 -8.308.091 -7.453.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.981.180 1.320.750
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 625.658 1.087.603
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.953.133 -2.127.598
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.953.133 -2.127.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 994.545 198.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.166.659 -1.914.019
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35 300 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.166.959 -1.914.019
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -296.396 -1.855.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.281.219 -20.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -1.281.219 -20.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-806.133 -9.002.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -393.666 549.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.223.684 -2.469.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 28.785 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -1.252.469 -2.469.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.112.335 -1.939.103
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.326.597
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 0 -2.326.597
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.776 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 96.776 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 387.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.209.111 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.535.818 -12.861.836
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -6.535.818 -12.861.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 19.556.583 31.347.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.020.765 18.485.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.020.765 19.556.583
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
139.642.736 136.481.723
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 139.642.736 136.481.723
Diğer Alacaklar
80.342 80.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 80.342 80.342
Stoklar
12 8.101.469 3.120.289
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.767.633 3.393.070
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
24 1.430.108 147.675
ARA TOPLAM
165.043.053 162.779.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
165.043.053 162.779.682
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 4.394 4.394
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.394 4.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 28.080.000 28.080.000
Maddi Duran Varlıklar
16 18.018.518 17.184.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.794 61.769
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 40.794 61.769
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
33 1.768.433 1.316.186
Diğer Duran Varlıklar
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.912.139 46.647.064
TOPLAM VARLIKLAR
212.955.192 209.426.746
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 332.891 1.137.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 9.230.925 13.080.842
Ticari Borçlar
16.070.380 17.919.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.070.380 17.919.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.959.648 1.965.103
Diğer Borçlar
445.756 475.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35 17.405 17.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 428.351 458.002
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 13.885.123 14.181.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 716.137 657.556
Kısa Vadeli Karşılıklar
209.490 229.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 43.160 62.897
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 166.330 166.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
ARA TOPLAM
43.850.350 49.645.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.850.350 49.645.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.309.003 4.001.088
Uzun Vadeli Karşılıklar
643.023 529.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 643.023 529.079
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 20.198.065 18.118.367
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.150.091 22.648.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.000.441 72.294.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.954.770 137.132.460
Ödenmiş Sermaye
25 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.773.682 -2.870.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 457.651 457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
108.723 92.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 108.723 92.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
108.723 92.666
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 5.320.044 5.416.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 84.132.557 32.601.265
Net Dönem Karı veya Zararı
7.709.477 51.434.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -18
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.954.751 137.132.442
TOPLAM KAYNAKLAR
212.955.192 209.426.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 0 457.651 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 88.547.982 -15 88.547.967
Transferler
2.326.597 29.100.489 -31.427.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.236 6.658.513 6.628.277 -1 6.628.276
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.326.597 -2.326.597 -2.326.597
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 -2.326.597 457.651 42.010 3.155.371 64.862.714 6.658.513 92.849.662 -16 92.849.646
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 137.132.460 -18 137.132.442
Transferler
-96.776 51.531.292 -51.434.516
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.057 7.709.477 7.725.534 -1 7.725.533
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
96.776 96.776 96.776
Dönem Sonu Bakiyeler
25 50.000.000 -2.773.682 457.651 108.723 5.320.044 84.131.557 7.709.477 144.954.770 -19 144.954.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.709.476 6.658.512
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.057 -30.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 20.071 -37.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33 -4.014 7.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 -4.014 7.559
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.057 -30.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.725.533 6.628.276
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1 -1
Ana Ortaklık Payları
7.725.534 6.628.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762677


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: -0,04% Hacim : 17.190 Mio.TL Son veri saati : 16:40
Düşük 1.210 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8411 Değişim: -0,32%
Düşük 7,8171 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2950 Değişim: -0,05%
Düşük 9,2744 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
485,23 Değişim: 0,62%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,62
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.