***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2019 - 18:31

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 128.414.243 85.142.929
Satışların Maliyeti
26 -76.711.054 -44.665.883
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.703.189 40.477.046
BRÜT KAR (ZARAR)
51.703.189 40.477.046
Genel Yönetim Giderleri
27 -7.226.707 -5.130.744
Pazarlama Giderleri
27 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 12.182.570 3.267.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -7.615.841 -1.447.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.043.211 37.166.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 14.491.211 1.947.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.534.422 39.113.678
Finansman Gelirleri
31 8.906.213 3.930.402
Finansman Giderleri
31 -7.383.030 -3.323.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.057.605 39.720.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.623.092 -8.293.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -3.821.101 -8.625.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -9.801.991 332.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.434.513 31.427.082
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.434.513 31.427.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -4
Ana Ortaklık Payları
51.434.516 31.427.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 1,02900000 1,57100000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 0 457.651 77.693 71.660 16.930.525 25.038.815 62.576.344 -11 62.576.333
Transferler
757.114 24.281.701 -25.038.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.447 31.427.086 31.421.639 -4 31.421.635
Kar Payları
-5.450.001 -5.450.001 -5.450.001
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 0 457.651 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 88.547.982 -15 88.547.967
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 0 457.651 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 88.547.982 -15 88.547.967
Transferler
4.588.046 26.839.040 -31.427.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.420 51.434.516 51.454.936 -3 51.454.933
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.870.458 -2.870.458 -2.870.458
Dönem Sonu Bakiyeler
25 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 137.132.460 -18 137.132.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.622.603 7.797.793
Dönem Karı (Zararı)
51.434.513 31.427.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
51.434.513 31.427.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-65.774.298 -26.760.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 810.162 512.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 172.956 164.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.987 143.271
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.969 20.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 -190.766 -17.205
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -13.330.623 -962.946
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.330.623 -962.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 9.807.096 -334.134
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16,17 -35.001 -24.757
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
9 -63.008.122 -26.093.505
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -4.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.183.496 -2.704.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.655.769 -5.746.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.655.769 -5.746.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.360 -39.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -14.360 -39.652
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -826.563 -973.582
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -637.196 -508.997
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.057.532 985.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.057.532 985.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 487.267 604.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.061.762 -1.282.533
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35 930 825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.062.692 -1.283.358
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 6.057.222 5.165.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
777.125 -908.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 777.125 -908.318
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.156.289 1.961.773
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -4.466.314 5.836.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.379.383 -3.726.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 54.151 34.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -5.809.157 -1.445.488
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.624.377 -2.315.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.210.860 -8.422.715
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.870.458 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.870.458 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 13.081.318 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -2.972.714
Ödenen Temettüler
0 -5.450.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.791.126 -4.351.282
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -11.791.126 -4.351.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 31.347.709 35.698.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.556.583 31.347.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.434.513 31.427.082
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.420 -5.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 25.525 -6.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33 -5.105 1.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 -5.105 1.362
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.420 -5.447
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.454.933 31.421.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -4
Ana Ortaklık Payları
51.454.936 31.421.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.556.583 31.347.709
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
136.481.723 66.755.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 136.481.723 66.755.636
Diğer Alacaklar
80.342 62.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 80.342 62.446
Stoklar
12 3.120.289 2.293.726
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.393.070 958.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 0 80.341
Diğer Dönen Varlıklar
24 147.675 924.805
ARA TOPLAM
162.779.682 102.423.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.779.682 102.423.182
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 4.394 7.930
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.394 7.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 28.080.000 12.125.000
Maddi Duran Varlıklar
16 17.184.494 12.253.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.769 12.477
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 61.769 12.477
Peşin Ödenmiş Giderler
13 221 1.797.576
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
33 1.316.186 1.038.434
Diğer Duran Varlıklar
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.647.064 27.235.353
TOPLAM VARLIKLAR
209.426.746 129.658.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.137.308 625.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 13.080.842 3.584.546
Ticari Borçlar
17.919.108 9.990.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 17.919.108 9.990.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.965.103 1.477.836
Diğer Borçlar
475.107 2.536.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35 17.105 16.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 458.002 2.520.694
Ertelenmiş Gelirler
13 14.181.519 8.124.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 657.556 4.926.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
229.227 185.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 62.897 94.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 166.330 91.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
ARA TOPLAM
49.645.770 31.450.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.645.770 31.450.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.001.088 928.343
Uzun Vadeli Karşılıklar
529.079 420.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 529.079 420.218
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 18.118.367 8.311.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.648.534 9.659.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.294.304 41.110.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.132.460 88.547.982
Ödenmiş Sermaye
25 50.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.870.458 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 457.651 457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.666 72.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 92.666 72.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.666 72.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 5.416.820 828.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 32.601.265 35.762.225
Net Dönem Karı veya Zararı
51.434.516 31.427.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18 -15
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.132.442 88.547.967
TOPLAM KAYNAKLAR
209.426.746 129.658.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739623


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.323 Değişim: 0,39% Hacim : 2.789 Mio.TL Son veri saati : 14:51
Düşük 95.821 24.04.2019 Yüksek 96.537
Açılış: 95.821
5,8793 Değişim: 0,86%
Düşük 5,8227 24.04.2019 Yüksek 5,8833
Açılış: 5,8291
6,5934 Değişim: 0,69%
Düşük 6,5389 24.04.2019 Yüksek 6,5970
Açılış: 6,5484
240,84 Değişim: 1,09%
Düşük 240,07 24.04.2019 Yüksek 240,88
Açılış: 240,07

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.