***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:39

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 21.502.381 22.782.618
Satışların Maliyeti
26 -13.662.423 -13.483.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.839.958 9.298.634
BRÜT KAR (ZARAR)
7.839.958 9.298.634
Genel Yönetim Giderleri
27 -1.145.651 -962.578
Pazarlama Giderleri
27 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 2.195.904 733.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -851.913 -595.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.038.298 8.473.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 380.240 221.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.418.538 8.695.165
Finansman Gelirleri
31 328.428 1.829.665
Finansman Giderleri
31 -239.062 -992.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.507.904 9.532.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.849.392 -1.910.785
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -777.231 -385.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.072.161 -1.525.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.658.512 7.621.616
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.658.512 7.621.616
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1 -1
Ana Ortaklık Payları
6.658.513 7.621.617
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,33000000 0,38000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 457.651 77.693 71.660 16.930.525 25.038.815 62.576.344 -11 62.576.333
Transferler
25.038.815 -25.038.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.630 7.621.617 7.629.247 -1 7.629.246
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 457.651 85.323 71.660 41.969.340 7.621.617 70.205.591 -12 70.205.579
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 457.651 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 88.547.982 -15 88.547.967
Transferler
2.326.597 29.100.489 -31.427.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.236 6.658.513 6.628.277 -1 6.628.276
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.326.597 -2.326.597 -2.326.597
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 457.651 42.010 3.155.371 64.862.714 6.658.513 92.849.662 -16 92.849.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.452.777 -4.771.931
Dönem Karı (Zararı)
6.658.512 7.621.616
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.658.512 7.621.616
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.990.824 -9.562.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 171.678 78.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 93 90.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 225.811 -27.866
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 1.064.602 1.527.270
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16,17 0 -14.348
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
9,14 -7.453.008 -11.216.953
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.670.296 -1.789.309
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.274.683 997.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.274.683 997.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.815 -5.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -84.815 -5.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.320.750 53.634
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 1.087.603 72.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.127.598 575.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.127.598 575.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 198.053 -105.474
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.914.019 -3.320.772
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35 0 275
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.914.019 -3.321.047
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -1.855.579 526.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.008 -583.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -20.008 -583.362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.002.608 -3.730.692
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 549.831 -1.041.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.469.956 -56.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 0 24.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -2.469.956 -15.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -65.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.939.103 -837.517
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
25 -2.326.597 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.326.597 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 387.494 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -837.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.861.836 -5.666.225
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -12.861.836 -5.666.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 31.347.709 35.698.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.485.873 30.032.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.658.512 7.621.616
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.236 7.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -37.795 9.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33 7.559 -1.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 7.559 -1.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.236 7.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.628.276 7.629.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1 -1
Ana Ortaklık Payları
6.628.277 7.629.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 18.485.873 31.347.709
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
80.317.555 66.755.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 80.317.555 66.755.636
Diğer Alacaklar
148.327 62.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 148.327 62.446
Stoklar
12 972.976 2.293.726
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.663.889 958.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 0 80.341
Diğer Dönen Varlıklar
24 944.810 924.805
ARA TOPLAM
102.533.430 102.423.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.533.430 102.423.182
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 6.864 7.930
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.864 7.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 12.125.000 12.125.000
Maddi Duran Varlıklar
16 14.553.993 12.253.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.701 12.477
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.701 12.477
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.603 1.797.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
33 1.284.709 1.038.434
Diğer Duran Varlıklar
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.985.870 27.235.353
TOPLAM VARLIKLAR
130.519.300 129.658.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 631.832 625.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 4.095.359 3.584.546
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7.922.587 9.990.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.922.587 9.990.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.675.889 1.477.836
Diğer Borçlar
622.850 2.536.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35 16.175 16.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 606.675 2.520.694
Ertelenmiş Gelirler
13 6.268.718 8.124.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 5.642.224 4.926.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.214 185.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 56.853 94.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 91.361 91.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
ARA TOPLAM
27.007.673 31.450.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.007.673 31.450.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 798.223 928.343
Uzun Vadeli Karşılıklar
487.885 420.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 487.885 420.218
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 9.375.873 8.311.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.661.981 9.659.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.669.654 41.110.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.849.662 88.547.982
Ödenmiş Sermaye
25 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.326.597 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 457.651 457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.010 72.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.010 72.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.010 72.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 3.155.371 828.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 64.862.714 35.762.225
Net Dönem Karı veya Zararı
6.658.513 31.427.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16 -15
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.849.646 88.547.967
TOPLAM KAYNAKLAR
130.519.300 129.658.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682523


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.