KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:10
KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 36.835.138 42.604.265 234.439.403
Yeni Bakiye
155.000.000 36.835.138 42.604.265 234.439.403
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.308.863 33.308.863
Kar Dağıtımı
42.604.265 -42.604.265
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
42.604.265 -42.604.265
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 79.439.403 33.308.863 267.748.266
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Yeni Bakiye
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.936.571 35.936.571
Kar Dağıtımı
62.302.306 -62.302.306
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.302.306 -62.302.306
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 141.741.709 35.936.571 332.678.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
257.630.732 229.164.151
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
IV-1 257.630.732 229.164.151
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
248.595.808 219.750.522
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.034.924 9.413.629
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-161.053.578 -143.001.784
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-27.628
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-65.709.288 -44.087.043
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.872.529 -1.830.587
BRÜT KAR (ZARAR)
27.967.709 40.244.737
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-2 -36.229.584 -33.766.309
Personel Giderleri
-10.081.212 -9.575.472
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-175.887 -351.168
Genel İşletme Giderleri
-6.909.093 -7.153.009
Diğer
-19.063.392 -16.686.660
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.261.875 6.478.428
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-3 71.815.786 52.645.657
Bankalardan Alınan Faizler
25.884.163 6.649.042
Türev Finansal İşlemler Karı
14.312.542 20.514.670
Kambiyo İşlemleri Karı
12.827.647 11.766.984
Diğer
18.791.434 13.714.961
KARŞILIK GİDERLERİ
-3.616.341 -1.838.823
Özel Karşılıklar
IV-4 -3.604.340 -1.087.783
Genel Karşılıklar
IV-5 -715.237
Diğer
-12.001 -35.803
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-6 -13.383.275 -15.819.753
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-776.290 -312.249
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-3.607.553
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.606.985 -11.899.951
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
46.554.295 41.465.509
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.554.295 41.465.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
I-14 -10.617.724 -8.156.646
Cari Vergi Karşılığı
-8.530.692 -10.352.352
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
5.294.040
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-2.087.032 -3.098.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
35.936.571 33.308.863
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
35.936.571 33.308.863
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.936.571 33.308.863
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
89.494.413
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
274.439.410
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-183.916.923
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.034.924
Elde Edilen Diğer Kazançlar
45.931.622
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.267.730
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.009.845
Ödenen Vergiler
I-14 -6.984.590
Diğer
-42.267.915
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
317.043.633
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
570.327.662
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-6.872.070
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
43.047.786
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.497.316
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-272.243.995
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-18.713.066
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
406.538.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
I-12 -10.362
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-267.500.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-267.500.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
139.027.684
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1.1 285.785.989
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1.1 424.813.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.936.571 33.308.863
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.936.571 33.308.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
I-1.1 373.694.207 56.986.149 430.680.356 275.171.231 44.264.300 319.435.531
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I-2 535.405 0 535.405 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-4 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.287.583.139 0 2.287.583.139 2.857.870.241 0 2.857.870.241
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
I-5 2.246.434.529 0 2.246.434.529 2.822.239.033 0 2.822.239.033
Tüketici Kredileri
939.539.609 0 939.539.609 1.146.555.968 0 1.146.555.968
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.306.894.920 0 1.306.894.920 1.675.683.065 0 1.675.683.065
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
I-6 63.745.922 0 63.745.922 54.624.180 0 54.624.180
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
I-6 -22.597.312 0 -22.597.312 -18.992.972 0 -18.992.972
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 5.082.143 0 5.082.143 3.602.548 0 3.602.548
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 3.388.061 0 3.388.061 3.557.421 3.557.421
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-14 17.115.650 0 17.115.650 19.202.682 0 19.202.682
DİĞER AKTİFLER
I-16 8.734.063 0 8.734.063 25.293.338 0 25.293.338
ARA TOPLAM
2.696.132.668 56.986.149 2.753.118.817 3.184.697.461 44.264.300 3.228.961.761
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
I-15 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.696.132.668 56.986.149 2.753.118.817 3.184.697.461 44.264.300 3.228.961.761
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
II-2 1.670.057.556 17.545.299 1.687.602.855 1.877.603.655 39.397.252 1.917.000.907
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-3 1.497.316 0 1.497.316 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-4 503.417.882 0 503.417.882 759.327.135 0 759.327.135
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-7 22.367.356 0 22.367.356 22.511.329 0 22.511.329
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.315.860 0 1.315.860 1.087.552 0 1.087.552
Genel Karşılıklar
9.927.786 0 9.927.786 11.907.453 0 11.907.453
Diğer Karşılıklar
11.123.710 0 11.123.710 9.516.324 0 9.516.324
CARİ VERGİ BORCU
I-14 1.546.102 0 1.546.102 5.041.299 0 5.041.299
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-8 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 204.008.983 43 204.009.026 228.339.383 0 228.339.383
ARA TOPLAM
2.402.895.195 17.545.342 2.420.440.537 2.892.822.801 39.397.252 2.932.220.053
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
II-11 332.678.280 0 332.678.280 296.741.708 0 296.741.708
Ödenmiş Sermaye
155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
141.741.709 0 141.741.709 79.439.402 0 79.439.402
Yasal Yedekler
7.087.086 0 7.087.086 3.971.970 0 3.971.970
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
134.654.623 0 134.654.623 75.467.432 0 75.467.432
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
35.936.571 0 35.936.571 62.302.306 0 62.302.306
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
35.936.571 0 35.936.571 62.302.306 0 62.302.306
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.735.573.475 17.545.342 2.753.118.817 3.189.564.509 39.397.252 3.228.961.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
III-1 7.237.493.519 0 7.237.493.519 7.838.795.819 0 7.838.795.819
VERİLEN TEMİNATLAR
III-2 189.000.000 0 189.000.000 189.000.000 0 189.000.000
TAAHHÜTLER
573.400.690 0 573.400.690 848.169.936 0 848.169.936
Cayılamaz Taahhütler
330.708 0 330.708 1.087.701 0 1.087.701
Cayılabilir Taahhütler
573.069.982 0 573.069.982 847.082.235 0 847.082.235
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
573.069.982 0 573.069.982 847.082.235 0 847.082.235
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-4 36.266.299 34.843.966 71.110.265 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.266.299 34.843.966 71.110.265 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
36.266.299 34.843.966 71.110.265 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.036.160.508 34.843.966 8.071.004.474 8.875.965.755 0 8.875.965.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781813


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,02% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,7006 Değişim: 0,06%
Düşük 5,6832 21.11.2019 Yüksek 5,7103
Açılış: 5,6973
6,3152 Değişim: 0,09%
Düşük 6,2991 21.11.2019 Yüksek 6,3322
Açılış: 6,3096
268,91 Değişim: -0,34%
Düşük 267,76 21.11.2019 Yüksek 270,56
Açılış: 269,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.