KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

20.02.2019 - 18:13

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
212.262.440
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
500.923.027
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-286.431.821
Kiralama Giderleri
-1.781.343
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.482.091
Elde Edilen Diğer Kazançlar
54.585.344
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.136.038
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-49.396.669
Ödenen Vergiler
-14.873.399
Diğer
-7.380.828
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-206.668.552
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-31.748.149
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
18.021.114
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-174.012.600
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-18.928.917
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.593.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
I-12 / I-13 -3.113.227
Diğer
I-13 -630.468
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.743.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
154.500.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-114.760.145
İhraç Edilen Sermaye Araçları
II-11 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
39.739.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.203.910
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
44.793.958
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
244.092.786
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1 288.886.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
IV-1 504.838.133
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
504.838.133
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
IV-1 486.078.848
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
IV-1 18.759.285
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-437.362.657
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-322.748.768
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-110.336.695
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.277.194
BRÜT KAR (ZARAR)
67.475.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.122.027
Personel Giderleri
IV-2 -21.177.848
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
IV-2 0
Genel İşletme Giderleri
IV-2 -18.093.578
Diğer
IV-2 -34.850.601
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.646.551
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-3 172.592.889
Bankalardan Alınan Faizler
IV-3 30.478.056
Türev Finansal İşlemler Karı
IV-3 32.259.663
Kambiyo İşlemleri Karı
IV-3 84.365.095
Diğer
IV-3 25.490.075
KARŞILIKLAR
-3.753.625
Özel Karşılıklar
IV-4 -3.704.001
Genel Karşılıklar
IV-5 0
Diğer
-49.624
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.439.425
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-703.927
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
-360.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-343.041
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
IV-6 -2.574.312
Kambiyo İşlemleri Zararı
IV-6 -81.161.186
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
77.753.288
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.753.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
I-14 -15.450.982
Cari Vergi Karşılığı
-20.666.557
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.507.320
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12.722.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
62.302.306
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
62.302.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
62.302.306
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
62.302.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.302.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-1 275.171.231 44.264.300 319.435.531
Nakit ve Nakit Benzerleri
275.171.231 44.264.300 319.435.531
Türev Finansal Varlıklar
I-2 0 0
KREDİLER (Net)
2.857.870.241 2.857.870.241
Finansman Kredileri
I-5 2.822.239.033 2.822.239.033
Tüketici Kredileri
1.146.555.968 1.146.555.968
Taksitli Ticari Krediler
1.675.683.065 1.675.683.065
Takipteki Alacaklar (Net)
I-6 35.631.208 35.631.208
Takipteki Finansman Kredileri
54.624.180 54.624.180
Özel Karşılıklar (-)
-18.992.972 -18.992.972
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 3.602.548 3.602.548
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 3.557.421 3.557.421
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-14 19.202.682 19.202.682
DİĞER AKTİFLER
I-16 25.293.338 25.293.338
ARA TOPLAM
3.184.697.461 44.264.300 3.228.961.761
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
AKTİF TOPLAMI
3.184.697.461 44.264.300 3.228.961.761
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
II-2 1.877.603.655 39.397.252 1.917.000.907
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-4 759.327.135 759.327.135
Bonolar
256.105.560 256.105.560
Tahviller
503.221.575 503.221.575
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
II-7 22.511.329 22.511.329
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.087.552 1.087.552
Genel Karşılıklar
11.907.453 11.907.453
Diğer Karşılıklar
9.516.324 9.516.324
CARİ VERGİ BORCU
I-14 5.041.299 5.041.299
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-8 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 228.339.383 228.339.383
ARA TOPLAM
2.892.822.801 39.397.252 2.932.220.053
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0
ÖZKAYNAKLAR
296.741.708 296.741.708
Ödenmiş Sermaye
II-11 155.000.000 155.000.000
Kar Yedekleri
79.439.402 79.439.402
Yasal Yedekler
3.971.970 3.971.970
Olağanüstü Yedekler
75.467.432 75.467.432
Kar veya Zarar
62.302.306 62.302.306
Dönem Net Kâr veya Zararı
62.302.306 62.302.306
PASİF TOPLAMI
3.189.564.509 39.397.252 3.228.961.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-11 155.000.000 36.835.137 42.604.265 234.439.402
Yeni Bakiye
155.000.000 36.835.137 42.604.265 234.439.402
Dönem Net Karı (Zararı)
62.302.306 62.302.306
Kar Dağıtımı
42.604.265 -42.604.265
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
42.604.265 -42.604.265
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 79.439.402 62.302.306 296.741.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
III.1 7.838.795.819 7.838.795.819
VERİLEN TEMİNATLAR
III.2 189.000.000 189.000.000
TAAHHÜTLER
III.3 848.169.936 848.169.936
Cayılamaz Taahhütler
1.087.701 1.087.701
Cayılabilir Taahhütler
847.082.235 847.082.235
Diğer Cayılabilir Taahhütler
847.082.235 847.082.235
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III.4 0
EMANET KIYMETLER
III.5 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.875.965.755 8.875.965.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741122


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.339 Değişim: -1,56% Hacim : 8.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.031 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,7187 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7158 20.09.2019 Yüksek 5,7216
Açılış: 5,7186
6,3216 Değişim: 0,03%
Düşük 6,3125 20.09.2019 Yüksek 6,3261
Açılış: 6,3197
275,84 Değişim: 0,08%
Düşük 275,37 20.09.2019 Yüksek 275,94
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.