KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 19:48
KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -2.876 386.832 383.956 61.025 61.025 141.908 953.832 616.118 2.323.668 0 2.323.668
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.034 -4.034 0 -4.034
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
150.000 16.829 -2.876 386.832 383.956 61.025 61.025 141.908 949.798 616.118 2.319.634 0 2.319.634
Transferler
29.250 286.868 -316.118 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-978 -978 24.870 24.870 372.551 396.443 0 396.443
Dönem Karı (Zararı)
372.551 372.551 0 372.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-978 -978 24.870 24.870 23.892 0 23.892
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -3.854 386.832 382.978 85.895 85.895 171.158 1.236.666 372.551 2.416.077 0 2.416.077
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 0 2.657.797
Transferler
23.250 409.641 -432.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-560 28.500 27.940 17.385 17.385 236.045 281.370 0 281.370
Dönem Karı (Zararı)
236.045 236.045 0 236.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-560 28.500 27.940 17.385 17.385 45.325 0 45.325
Kar Payları
-240.000 -240.000 0 -240.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -4.418 596.989 592.571 123.007 123.007 220.408 1.360.307 236.045 2.699.167 0 2.699.167


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.872 -878.292
Dönem Karı (Zararı)
236.045 372.551
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
236.045 372.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
357.559 206.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 186.990 51.147
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.932 4.565
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 10.932 4.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.249 36.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.948 1.409
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.537 4.250
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.236 30.883
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
17 -28.007 -52.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
192.270 102.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -17.933 -8.651
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 210.203 111.291
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.193 32.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -68.153 -116.439
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.844 59.483
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
241 -954
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 241 -954
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 88.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-593.471 -1.398.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-615.193 -1.463.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.031 -40.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-591.162 -1.423.510
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-464.080 -500.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.452 -54.771
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
400.206 638.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
314.715 598.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
85.491 40.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.807 -11.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.814 -1.308
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.796 -3.585
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.610 2.277
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
34.093 9.873
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.210 -4.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.834 -10.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.943 -29.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.891 19.791
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
133 -819.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-614 -920
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-10.562 -7.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.114 -38.663
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-135.715 -11.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
703 92.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.622 4.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.734 -60.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -47.834 -32.425
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -34.900 -28.200
Alınan Temettüler
6,17 28.007 141.618
Alınan Faiz
17.933 8.651
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29.875 -1.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.378 1.044.171
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.961.578 32.366.332
Kredilerden Nakit Girişleri
3 32.711.578 31.976.332
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
3 250.000 390.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.579.011 -30.963.733
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -32.579.011 -30.963.733
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -67.267 0
Ödenen Temettüler
-240.000 -300.000
Ödenen Faiz
-184.678 -58.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-301.547 258.563
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.874 3.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-296.673 262.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
550.395 63.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
253.722 325.685


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
334.028 575.578
Ticari Alacaklar
3.479.993 2.878.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,20 142.063 118.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.337.930 2.760.538
Türev Araçlar
12 7.007 41.100
Stoklar
5 1.549.842 1.085.762
Peşin Ödenmiş Giderler
7 17.294 237.230
Diğer Dönen Varlıklar
11 144.815 155.760
ARA TOPLAM
5.532.979 4.974.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.532.979 4.974.000
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
705.994 705.869
Ticari Alacaklar
156.709 153.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 156.709 153.871
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 582.272 514.119
Maddi Duran Varlıklar
8 928.845 914.247
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 862.357 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 112.140 107.657
Peşin Ödenmiş Giderler
7 250 477.433
Diğer Duran Varlıklar
11 19.375 32.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.367.942 2.905.569
TOPLAM VARLIKLAR
8.900.921 7.879.569
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.456.089 1.224.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.456.089 1.224.893
Banka Kredileri
3 1.456.089 1.224.893
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
740.181 361.668
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
451.222 199.468
Banka Kredileri
3 213.361 199.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 14.427 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 223.434 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
288.959 162.200
Banka Kredileri
3 161.582 162.200
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 29.873 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 97.504 0
Ticari Borçlar
1.721.911 1.342.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,20 1.457.979 1.163.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 263.932 178.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.320 46.127
Diğer Borçlar
21.106 13.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 4.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.106 8.496
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.295 24.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31.923 18.679
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.911 37.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.392
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31.911 35.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 241.836 213.448
ARA TOPLAM
4.272.572 3.282.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.272.572 3.282.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.829.156 1.683.284
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
310.903 584.351
Banka Kredileri
3 129.161 324.124
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 58.295 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 123.447 260.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.518.253 1.098.933
Banka Kredileri
3 1.027.328 963.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 287.152 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 203.773 135.749
Ticari Borçlar
0 101.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,20 0 101.869
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
668 41.170
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.564 12.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.503 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.929.182 1.939.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.201.754 5.221.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.699.167 2.657.797
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
592.571 564.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.418 -3.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.418 -3.858
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
596.989 568.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
123.007 105.622
Yabancı Para Çevrim Farkları
123.007 105.622
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
220.408 197.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.360.307 950.666
Net Dönem Karı veya Zararı
236.045 672.891
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.699.167 2.657.797
TOPLAM KAYNAKLAR
8.900.921 7.879.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.323.824 19.065.371
Satışların Maliyeti
-20.389.522 -18.129.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
934.302 935.864
BRÜT KAR (ZARAR)
934.302 935.864
Genel Yönetim Giderleri
14 -141.700 -118.511
Pazarlama Giderleri
15 -338.369 -299.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 272.352 218.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -358.563 -377.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
368.022 357.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 29.105 53.886
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -1.339 -814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 68.153 116.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
463.941 527.322
Finansman Gelirleri
18 32.611 35.805
Finansman Giderleri
18 -220.663 -131.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.889 432.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.844 -59.483
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-59.358 -68.942
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.514 9.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
236.045 372.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
236.045 372.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
236.045 372.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,57000000 2,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.940 -978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-560 -978
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.500 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.500 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.385 24.870
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.385 24.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.325 23.892
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
281.370 396.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
281.370 396.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780314


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,00% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,6986 Değişim: -0,02%
Düşük 5,6924 22.11.2019 Yüksek 5,7019
Açılış: 5,6997
6,3063 Değişim: -0,02%
Düşük 6,2977 22.11.2019 Yüksek 6,3128
Açılış: 6,3078
268,44 Değişim: -0,03%
Düşük 268,08 22.11.2019 Yüksek 268,60
Açılış: 268,52
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.