KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.07.2020 - 22:38
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884
Transferler
548.336 -548.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.401 -132.727 -125.326 -125.326
Dönem Karı (Zararı)
-132.727 -132.727 -132.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.401 7.401 7.401
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 6.952 1.546.333 -132.727 4.920.558 4.920.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Transferler
690.752 -690.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.564 -176.460 -169.896 -169.896
Dönem Karı (Zararı)
-176.460 -176.460 -176.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.564 6.564 6.564
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 21.605 2.237.085 -176.460 5.582.230 5.582.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.401 208.352
Dönem Karı (Zararı)
-176.460 -132.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-176.460 -132.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-627.186 -60.700
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.850 44.661
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-465.267 7.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-465.267 7.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -139.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-139.672
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-62.119 863
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-164.650 25.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.203.904 157.161
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
151.234 257.014
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.304.690 585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.304.690 585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.755 -120.276
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.480 -69.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.275 -50.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.393 18.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.024 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-369 18.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.872 1.063
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.872 1.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
400.258 -36.266
Alınan Faiz
276.237 244.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-488.094 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.754 -80.711
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.754 -80.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.647 127.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.647 127.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
665.919 322.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
800.566 450.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 800.566 665.919
Finansal Yatırımlar
5 4.391.579 4.542.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 4.391.579 4.542.813
Ticari Alacaklar
173.602 1.478.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 173.602 1.478.292
Diğer Alacaklar
69.480 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
69.480 0
Peşin Ödenmiş Giderler
51.049 774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.049 774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
106.552 0
ARA TOPLAM
5.592.828 6.687.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.592.828 6.687.798
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
502 1.139
Mobilya ve Demirbaşlar
502 1.139
Kullanım Hakkı Varlıkları
275.843 256.311
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 185.295 125.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
461.640 382.478
TOPLAM VARLIKLAR
6.054.468 7.070.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.674 140.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.674 140.226
Ticari Borçlar
65.882 127.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 17.140 49.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
48.742 78.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
43.357 28.347
Diğer Borçlar
9.962 80.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.962 80.113
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 249.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.131 523.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.131 523.951
ARA TOPLAM
161.006 1.149.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.006 1.149.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
266.712 124.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
266.712 124.132
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
266.712 124.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.520 44.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.520 44.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.232 169.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
472.238 1.318.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.582.230 5.752.126
Ödenmiş Sermaye
8 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.605 15.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.605 15.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.605 15.041
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 2.237.085 1.546.333
Net Dönem Karı veya Zararı
-176.460 690.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.582.230 5.752.126
TOPLAM KAYNAKLAR
6.054.468 7.070.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
8 -5.158.306 -3.142.791 -3.397.684 -1.238.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.158.306 -3.142.791 -3.397.684 -1.238.163
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 6.001.403 3.857.172 3.865.463 1.557.127
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.001.403 3.857.172 3.865.463 1.557.127
BRÜT KAR (ZARAR)
843.097 714.381 467.779 318.964
Genel Yönetim Giderleri
-1.031.786 -654.590 -374.970 -286.718
Pazarlama Giderleri
-459.083 -175.783 -188.517 -103.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
132.956 36.168 118.332 65.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-514.816 -79.824 22.624 -5.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-514.816 -79.824 22.624 -5.874
Finansman Gelirleri
340.014 0 126.590 0
Finansman Giderleri
-63.777 -52.040 -25.111 -40.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-238.579 -131.864 124.103 -46.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.119 -863 -29.470 -19.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 62.119 -863 -29.470 -19.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.460 -132.727 94.633 -65.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.460 -132.727 94.633 -65.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-176.460 -132.727 94.633 -65.878
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) -0,05000000 -0,04000000 -0,03000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.564 7.401 -15.429 -10.726
Tanımlanmış azançları (Kayıpları)
8.415 9.489 -19.781 -13.752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.851 -2.088 4.352 3.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.851 -2.088 4.352 3.026
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.564 7.401 -15.429 -10.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-169.896 -125.326 79.204 -76.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-169.896 -125.326 79.204 -76.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861484


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2848 Değişim: 0,34%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3305
Açılış: 8,2566
9,6649 Değişim: 0,08%
Düşük 9,6531 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6572
497,68 Değişim: -0,17%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.