KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:21
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Transferler
0 0 1.087.048 -1.087.048 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 674 0 203.559 204.233 204.233
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 203.559 203.559 203.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 674 674
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -3.893 997.997 203.559 4.697.663 4.697.663
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884
Transferler
548.336 -548.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.401 0 -132.727 -125.326 -125.326
Dönem Karı (Zararı)
0 -132.727 -132.727 -132.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.401 0 0 7.401 7.401
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 6.952 1.546.333 -132.727 4.920.558 4.920.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.352 33.515
Dönem Karı (Zararı)
-132.727 203.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-130.180 78.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.661 1.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.722 9.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.722 9.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-139.672 -100.355
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-139.672 -100.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
863 167.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-43.754 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
226.641 697.762
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
257.014 -854.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
585 1.584.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
585 1.576.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 7.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.796 -24.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.796 -24.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.775 -4.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.775 -5.492
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.063 -3.007
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.063 -3.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.266 979.869
Alınan Faiz
244.618 91.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -659.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -378.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.711 500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.711 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.641 533.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.641 533.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
322.862 131.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
450.503 665.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
450.503 322.862
Finansal Yatırımlar
4 4.441.362 4.722.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 4.441.362 4.722.263
Ticari Alacaklar
5 51.779 52.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
51.779 52.364
Peşin Ödenmiş Giderler
50.973 177
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.806
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
167 177
ARA TOPLAM
4.994.617 5.097.666
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.994.617 5.097.666
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.990 2.842
Mobilya ve Demirbaşlar
1.990 2.842
Kullanım Hakkı Varlıkları
300.066 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 55
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 55
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 75.747 78.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
377.803 81.255
TOPLAM VARLIKLAR
5.372.420 5.178.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
155.411 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
155.411 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
155.411 0
Ticari Borçlar
38.814 20.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16.370 16.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.444 3.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.016 35.570
Diğer Borçlar
5.102 6.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.102 6.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.349 27.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.349 27.939
ARA TOPLAM
259.692 90.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.692 90.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.298 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.298 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
151.298 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.872 43.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.872 43.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.170 43.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
451.862 133.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.920.558 5.045.884
Ödenmiş Sermaye
6 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.952 -449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.952 -449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.952 -449
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6 1.546.333 997.997
Net Dönem Karı veya Zararı
-132.727 548.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.920.558 5.045.884
TOPLAM KAYNAKLAR
5.372.420 5.178.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 3.857.172 8.867.115 1.557.127 853.926
Satışların Maliyeti
7 -3.142.791 -7.839.108 -1.238.163 -213.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
714.381 1.028.007 318.964 640.296
BRÜT KAR (ZARAR)
714.381 1.028.007 318.964 640.296
Genel Yönetim Giderleri
-654.590 -816.729 -286.718 -559.203
Pazarlama Giderleri
-175.783 -143.663 -103.487 -59.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.168 26.129 65.367 11.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-79.824 93.744 -5.874 32.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-79.824 93.744 -5.874 32.638
Finansman Gelirleri
0 279.861 0 74.486
Finansman Giderleri
-52.040 -2.168 -40.625 -1.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-131.864 371.437 -46.499 105.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-863 -167.878 -19.379 -10.699
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 0 -132.311 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 -863 -35.567 -19.379 -10.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-132.727 203.559 -65.878 94.809
DÖNEM KARI (ZARARI)
-132.727 203.559 -65.878 94.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-132.727 203.559 -65.878 94.809
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç -0,04000000 0,06000000 -0,02000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.401 674 -10.726 26.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.489 864 -13.752 33.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.088 -190 3.026 -7.338
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.088 -190 3.026 -7.338
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.401 674 -10.726 26.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-125.326 204.233 -76.604 120.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-125.326 204.233 -76.604 120.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781253


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.