KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 20:07

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 0 -110.288 21.237 1.910.949 1.910.949
Transferler
21.237 -21.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 228.687 221.828 221.828
Dönem Karı (Zararı)
228.687 228.687 228.687
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 -6.859 -6.859
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -6.859 -89.051 228.687 3.132.777 3.132.777
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Transferler
1.087.048 -1.087.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
674 203.559 204.233 204.233
Dönem Karı (Zararı)
203.559 203.559 203.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
674 674 674
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -3.893 997.997 203.559 4.697.663 4.697.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.884 -706.689
Dönem Karı (Zararı)
203.559 228.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.548 -128.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.440 709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.585 23.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.585 23.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-100.355 -155.799
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-100.355 -155.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
167.878 3.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
697.762 -730.926
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-854.806 -796.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.584.630 356.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.576.756 355.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.874 514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.959 -165
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.959 -165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.096 -287.454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.396 -274.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.492 -12.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.007 -3.526
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.007 -3.526
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
979.869 -630.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-659.090 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-378.663 -76.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
591.399 1.148.114
Alınan Faiz
91.399 148.114
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
500.000 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
533.515 441.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
533.515 441.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.951 131.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
665.466 573.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
665.466 176.250
Finansal Yatırımlar
4 3.929.084 3.074.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.929.084 3.074.278
Ticari Alacaklar
157.286 1.741.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 157.286 1.734.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 7.874
Peşin Ödenmiş Giderler
35.683 281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.683 281
ARA TOPLAM
4.787.519 4.992.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.787.519 4.992.725
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
3.700 4.549
Mobilya ve Demirbaşlar
3.700 4.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
644 1.235
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
644 1.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 54.870 90.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.214 96.411
TOPLAM VARLIKLAR
4.846.733 5.089.136
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.000 26.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16.891 15.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.109 10.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 46.762
Diğer Borçlar
80.582 83.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
80.582 83.589
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 246.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.603 670.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.603 670.957
ARA TOPLAM
118.185 1.073.756
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.185 1.073.756
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30.885 21.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.885 21.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.885 21.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.070 1.095.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.697.663 3.993.430
Ödenmiş Sermaye
6 3.500.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6 -3.893 -4.567
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.893 -4.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.893 -4.567
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6 997.997 -89.051
Net Dönem Karı veya Zararı
203.559 1.087.048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.697.663 3.993.430
TOPLAM KAYNAKLAR
4.846.733 5.089.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 8.867.115 1.596.144 853.926 1.331.450
Satışların Maliyeti
7 -7.839.108 -1.000.776 -213.630 -1.000.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.007 595.368 640.296 330.674
BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.007 595.368 640.296 330.674
Genel Yönetim Giderleri
-816.729 -369.881 -559.203 -25.728
Pazarlama Giderleri
-143.663 -92.170 -59.784 -187.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.129 4.955 11.329 3.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.744 138.272 32.638 120.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
93.744 138.272 32.638 120.905
Finansman Gelirleri
279.861 148.114 74.486 70.515
Finansman Giderleri
-2.168 0 -1.616 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
371.437 286.386 105.508 191.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-167.878 -57.699 -10.699 -41.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -132.311 -61.110 0 -45.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 -35.567 3.411 -10.699 3.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
203.559 228.687 94.809 149.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
203.559 228.687 94.809 149.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
203.559 228.687 94.809 149.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
674 -6.859 26.018 -6.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
864 -8.574 33.356 -8.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-190 1.715 -7.338 1.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-190 1.715 -7.338 1.715
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
674 -6.859 26.018 -6.859
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.233 221.828 120.827 142.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
204.233 221.828 120.827 142.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703709


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.846 Değişim: 1,39% Hacim : 10.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 105.902 18.11.2019 Yüksek 107.222
Açılış: 105.902
5,7247 Değişim: -0,32%
Düşük 5,7169 18.11.2019 Yüksek 5,7527
Açılış: 5,7428
6,3496 Değişim: -0,01%
Düşük 6,3281 18.11.2019 Yüksek 6,3648
Açılış: 6,3503
271,20 Değişim: 0,12%
Düşük 268,02 18.11.2019 Yüksek 271,57
Açılış: 270,87
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.