KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:33
KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.369.793 -23.614.924
Dönem Karı (Zararı)
-69.873.973 -905.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.158.163 14.066.032
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 10.295.261 5.910.935
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
128.973 365.521
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 128.973 365.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.139.873 4.596.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.604.952 882.401
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.534.921 3.714.316
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.000.903 5.778.940
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.053.151 -469.232
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.054.054 6.248.172
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.244.523 -3.029.721
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.244.523 -3.029.721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
896.789 489.803
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.113 -46.163
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-59.113 -46.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.066.473 -29.053.262
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 70.604.041 -43.322.131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 94.110.944 -7.534.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -82.445.576 20.714.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 3.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.186.651 3.209.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.610.413 -2.124.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.868.413 -1.650.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-258.000 -474.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.350.663 -15.893.077
Ödenen Faiz
-16.820.174 -6.470.956
Alınan Faiz
1.053.151 469.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.475.579 -1.720.123
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.738.268 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.046.648 -2.916.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.988 510.257
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.988 510.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.237.905 -4.069.908
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -24.199.285 -4.063.110
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.620 -6.798
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-24.966.731 643.541
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-24.966.731 643.541
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.016.528 12.456.290
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 49.545.510
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.481.077 12.410.780
Kredilerden Nakit Girişleri
35.481.077 12.410.780
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000 -49.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000 -49.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.464.549 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
339.673 -14.074.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
339.673 -14.074.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.336.359 21.591.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.676.032 7.516.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 255.047.888
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.282.321 2.282.321 2.282.321
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.075.626 -11.075.626
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-905.847 -905.847 -905.847
Sermaye Arttırımı
49.500.000 45.510 49.545.510 49.545.510
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.928.800 14.624.344 121.747.848 -905.847 305.249.872 305.249.872
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 119.465.527 12.863.103 317.331.701 317.331.701
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.282.321 1.331.388 3.613.709 3.613.709
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
14.194.491 -14.194.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.873.973 -69.873.973 -69.873.973
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -69.873.973 251.071.437 251.071.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.676.032 13.336.359 21.591.409
Ticari Alacaklar
366.248.835 442.471.998 327.263.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 139.637 125.204 358.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 366.109.198 442.346.794 326.904.194
Diğer Alacaklar
29.453 29.453 29.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.453 29.453 29.453
Türev Araçlar
20 210.688 44.952 129.914
Stoklar
8 237.906.202 332.146.119 126.727.641
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.333.582 3.086.634 2.350.419
Diğer Dönen Varlıklar
25.493.450 36.608.811 4.977.994
ARA TOPLAM
650.898.242 827.724.326 483.070.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 22.045.399 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
650.898.242 849.769.725 483.070.005
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 22.453.269 407.870 407.870
Maddi Duran Varlıklar
11 141.901.921 124.406.444 140.921.952
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.360.788 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.284.223 2.203.090 1.405.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.284.223 2.203.090 1.405.809
Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.922.465 16.955.734 16.820.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.922.666 143.973.138 159.556.083
TOPLAM VARLIKLAR
869.820.908 993.742.863 642.626.088
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 178.551.006 157.930.801 95.176.855
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.368.878 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.368.878 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.368.878 0 0
Ticari Borçlar
389.183.100 471.628.676 259.976.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 202.536.250 200.401.618 78.895.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 186.646.850 271.227.058 181.081.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.200 1.200 262
Diğer Borçlar
6.460.526 3.602.097 1.447.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.460.526 3.602.097 1.447.077
Türev Araçlar
20 6.202.550 7.281.337 9.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.512.189 1.160.992 534.968
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 2.738.268 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.775.646 12.117.847 10.697.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.119.967 6.423.966 5.621.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.655.679 5.693.881 5.076.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 22.975 56.866
ARA TOPLAM
595.055.095 656.484.193 367.899.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
595.055.095 656.484.193 367.899.997
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.354.954 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.354.954 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.354.954 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 11.766.373 12.637.000 13.509.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 4.573.049 3.676.260 4.606.882
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.694.376 16.313.260 18.115.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
618.749.471 672.797.453 386.015.879
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.071.437 320.945.410 256.610.209
Ödenmiş Sermaye
15 82.102.500 82.102.500 32.602.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.609.827 90.609.827 90.564.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 14.624.344 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.942.339 121.747.848 110.672.222
Net Dönem Karı veya Zararı
-69.873.973 14.194.491 11.075.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.071.437 320.945.410 256.610.209
TOPLAM KAYNAKLAR
869.820.908 993.742.863 642.626.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 522.269.301 515.823.669 268.100.136 271.934.180
Satışların Maliyeti
17 -474.886.224 -441.362.336 -247.572.621 -234.098.326
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.383.077 74.461.333 20.527.515 37.835.854
BRÜT KAR (ZARAR)
47.383.077 74.461.333 20.527.515 37.835.854
Genel Yönetim Giderleri
-45.794.337 -35.658.446 -20.790.593 -19.779.513
Pazarlama Giderleri
-24.288.849 -25.517.334 -13.125.098 -13.129.769
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.428.256 -837.403 -750.573 -837.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.826.097 11.389.278 10.456.340 8.366.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-37.827.871 -18.520.695 -29.484.106 -12.660.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.130.139 5.316.733 -33.166.515 -204.608
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
149.550 452.148 0 195.439
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-90.444 -405.985 0 -406.931
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.071.033 5.362.896 -33.166.515 -416.100
Finansman Gelirleri
18 1.053.151 469.232 595.307 228.386
Finansman Giderleri
18 -21.959.302 -6.248.172 -10.054.868 -2.580.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-68.977.184 -416.044 -42.626.076 -2.768.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-896.789 -489.803 2.813.653 455.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -896.789 -489.803 2.813.653 455.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.873.973 -905.847 -39.812.423 -2.312.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.873.973 -905.847 -39.812.423 -2.312.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-69.873.973 -905.847 -39.812.423 -2.312.409
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,85110000 -0,01100000 -0,48490000 -0,02820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.873.973 -905.847 -39.812.423 -2.312.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-69.873.973 -905.847 -39.812.423 -2.312.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782015


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,40% Hacim : 8.961 Mio.TL Son veri saati : 12:28
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.211
Açılış: 1.208
7,8938 Değişim: 0,19%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,9076
Açılış: 7,8787
9,3147 Değişim: 0,42%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3147
Açılış: 9,2755
484,00 Değişim: 0,35%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,15
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.