KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2019 - 18:15
KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 -35.083 0 0 182.001 0 320.572 3.758.130 0 3.758.130
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.083 0 0 -1.838 0 0 33.245 0 33.245
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.083 0 0 -1.838 0 0 33.245 0 33.245
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 0 0 0 180.163 0 320.572 3.791.375 0 3.791.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.518 0 0 -4.525 -13.314 0 0 0 163.808 147.487 0 147.487
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 5.514 0 0 -4.525 -13.314 0 500.735 0 163.808 3.938.862 0 3.938.862
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -60.727 0 17.150 3.158.360 0 3.158.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 2.056 0 0 16.173 23.494 0 0 0 22.113 63.836 0 63.836
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 6.801 0 0 -3.870 -45.364 0 -43.577 0 22.113 3.222.196 0 3.222.196


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.545.759 72.330.283 85.876.042 16.577.715 69.256.341 85.834.056
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 925.298 3.095.472 4.020.770 842.498 2.843.284 3.685.782
Teminat Mektupları
909.478 880.173 1.789.651 837.641 957.928 1.795.569
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
909.478 880.173 1.789.651 837.641 957.928 1.795.569
Banka Kredileri
0 366.860 366.860 4.857 646.200 651.057
İthalat Kabul Kredileri
0 366.860 366.860 4.857 646.200 651.057
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
15.820 896.228 912.048 0 669.337 669.337
Belgeli Akreditifler
15.820 896.228 912.048 0 669.337 669.337
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.891.984 4.621.282 6.513.266 1.059.791 7.405.555 8.465.346
Cayılamaz Taahhütler
1.891.984 4.621.282 6.513.266 1.059.791 7.405.555 8.465.346
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.141.963 4.609.218 5.751.181 295.906 7.335.418 7.631.324
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
158.485 2.112 160.597 171.113 60.801 231.914
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
60.853 0 60.853 58.384 0 58.384
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
530.683 0 530.683 534.388 0 534.388
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 9.952 9.952 0 9.336 9.336
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.728.477 64.613.529 75.342.006 13.875.426 59.007.502 72.882.928
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.136.242 2.408.281 3.544.523 1.983.668 2.513.650 4.497.318
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
892.316 901.317 1.793.633 1.516.808 786.294 2.303.102
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
243.926 1.506.964 1.750.890 466.860 1.727.356 2.194.216
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.651.079 58.605.457 66.256.536 7.249.820 49.321.679 56.571.499
Swap Para Alım İşlemleri
1.380.674 13.357.516 14.738.190 1.287.179 9.179.708 10.466.887
Swap Para Satım İşlemleri
2.121.805 12.676.023 14.797.828 3.164.239 7.302.811 10.467.050
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.074.300 16.285.959 18.360.259 1.399.201 16.419.580 17.818.781
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.074.300 16.285.959 18.360.259 1.399.201 16.419.580 17.818.781
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.941.156 3.599.791 5.540.947 4.641.938 7.172.173 11.814.111
Para Alım Opsiyonları
690.583 1.818.657 2.509.240 2.321.435 3.155.683 5.477.118
Para Satım Opsiyonları
1.250.573 1.325.364 2.575.937 2.320.503 3.260.630 5.581.133
Faiz Alım Opsiyonları
0 227.885 227.885 0 377.930 377.930
Faiz Satım Opsiyonları
0 227.885 227.885 0 377.930 377.930
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
72.214.133 47.290.870 119.505.003 66.328.631 44.036.050 110.364.681
EMANET KIYMETLER
1.595.039 386.155 1.981.194 427.543 334.423 761.966
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
732.205 0 732.205 72.163 0 72.163
Emanete Alınan Menkul Değerler
732.663 193.039 925.702 206.929 32.605 239.534
Tahsile Alınan Çekler
3.177 167.373 170.550 2.843 233.584 236.427
Tahsile Alınan Ticari Senetler
126.994 25.743 152.737 145.608 68.234 213.842
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
70.619.094 46.904.715 117.523.809 65.901.088 43.701.627 109.602.715
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
25.783.572 5.890.421 31.673.993 25.360.317 5.538.591 30.898.908
Emtia
10.090.014 0 10.090.014 4.015.884 0 4.015.884
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.241.234 26.243.713 51.484.947 26.108.685 22.429.525 48.538.210
Diğer Rehinli Kıymetler
9.504.274 14.770.581 24.274.855 10.416.202 15.733.511 26.149.713
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
85.759.892 119.621.153 205.381.045 82.906.346 113.292.391 196.198.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
504.488 -124.635
Alınan Faizler
2.087.628 2.306.016
Ödenen Faizler
-1.560.978 -1.476.065
Alınan Temettüler
13 12
Alınan Ücret ve Komisyonlar
105.186 108.625
Elde Edilen Diğer Kazançlar
35.710 -59.463
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
134.044 86.939
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-345.175 -383.395
Ödenen Vergiler
-105.431 -260.259
Diğer
153.491 -447.045
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.070.670 41.807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.140 -777
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-240.448 852.954
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-283.409 -189.269
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
543.290 200.195
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-177.072 310.475
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.031.088 -1.431.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-23.076 108.069
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-711.861 35.955
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
861.134 156.183
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-566.182 -82.828
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-50.024 782.180
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.609 -3.558
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
98.593 25.299
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-517.121 -230.611
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 922.463
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-371.324 -1.311.029
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
764.437 1.379.616
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
636.816 244.179
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.066.530 244.179
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.458.660 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
28.946 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
234.513 576.910
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
255.123 1.520.441
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.287.542 4.597.836
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.542.665 6.118.277


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.113 163.808
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
41.723 -16.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.056 1.518
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 20.735 -5.801
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
30.121 -17.069
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.189 5.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.836 147.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.875.955 6.544.486 9.420.441 3.987.346 4.148.189 8.135.535
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.746.202 5.631.715 7.377.917 2.820.844 3.920.663 6.741.507
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 166.898 3.338.111 3.505.009 1.022.782 2.976.158 3.998.940
Bankalar
I-3 700.554 2.295.069 2.995.623 1.058.065 944.809 2.002.874
Para Piyasalarından Alacaklar
878.893 0 878.893 740.121 0 740.121
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-143 -1.465 -1.608 -124 -304 -428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 3.151 7.783 10.934 3.269 0 3.269
Devlet Borçlanma Senetleri
3.151 7.783 10.934 3.269 0 3.269
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 422.640 127.323 549.963 300.657 4.801 305.458
Devlet Borçlanma Senetleri
417.743 120.704 538.447 295.760 295.760
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 6.619 11.516 4.897 4.801 9.698
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 703.962 777.665 1.481.627 862.576 222.725 1.085.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
703.962 777.665 1.481.627 862.576 222.725 1.085.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.606.755 11.012.423 19.619.178 9.291.634 11.998.653 21.290.287
Krediler
I-5 9.579.997 9.497.120 19.077.117 10.551.880 9.946.465 20.498.345
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 785.820 1.954.798 2.740.618 471.071 2.231.271 2.702.342
Devlet Borçlanma Senetleri
447.632 1.157.566 1.605.198 471.071 1.495.213 1.966.284
Diğer Finansal Varlıklar
338.188 797.232 1.135.420 0 736.058 736.058
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.759.062 -439.495 -2.198.557 -1.731.317 -179.083 -1.910.400
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 592.496 0 592.496 238.525 0 238.525
Satış Amaçlı
592.496 0 592.496 238.525 0 238.525
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 64.939 0 64.939 62.942 0 0 0
Diğer
64.939 0 64.939 62.942 0 62.942
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12.742 0 12.742 78.747 0 78.747
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 278.808 0 278.808 272.167 0 272.167
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 512.609 1.015.883 1.528.492 627.587 608.005 1.235.592
VARLIKLAR TOPLAMI
13.169.432 18.572.792 31.742.224 14.645.771 16.754.847 31.400.618
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 6.904.932 13.615.487 20.520.419 8.495.839 13.065.209 21.561.048
ALINAN KREDİLER
II-3 19.646 2.124.535 2.144.181 2.549 3.004.633 3.007.182
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 2.581 158.432 161.013 100 0 100
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 814.333 0 814.333 207.110 0 207.110
Bonolar
814.333 0 814.333 207.110 0 207.110
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 719.705 743.221 1.462.926 971.302 221.318 1.192.620
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
719.705 743.221 1.462.926 855.261 221.318 1.076.579
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 116.041 0 116.041
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 198.362 0 198.362 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-9 223.288 17.151 240.439 109.730 21.594 131.324
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.901 0 13.901 11.847 0 11.847
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
209.387 17.151 226.538 97.883 21.594 119.477
CARİ VERGİ BORCU
II-10 47.886 0 47.886 48.582 0 48.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.623.350 1.623.350 0 1.636.012 1.636.012
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.623.350 1.623.350 0 1.636.012 1.636.012
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 261.644 1.045.475 1.307.119 227.591 169.227 396.818
ÖZKAYNAKLAR
3.212.652 9.544 3.222.196 3.218.328 1.494 3.219.822
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.700 3.550 6.250 2.700 1.494 4.194
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-55.228 5.994 -49.234 -88.901 0 -88.901
Kar Yedekleri
-43.577 0 -43.577 735 0 735
Yasal Yedekler
II-13 26.149 0 26.149 25.291 0 25.291
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-69.726 0 -69.726 -24.556 0 -24.556
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
22.113 0 22.113 17.150 0 17.150
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.113 0 22.113 17.150 0 17.150
Azınlık Payları
II-14 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.405.029 19.337.195 31.742.224 13.281.131 18.119.487 31.400.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 2.326.869 2.443.464 748.526 900.017
Kredilerden Alınan Faizler
1.800.820 2.053.361 570.823 744.559
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
32.273 38.879 7.965 15.110
Bankalardan Alınan Faizler
150.367 111.790 45.825 37.919
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
67.742 27.616 37.663 11.446
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
237.838 175.305 76.138 75.643
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
603 975 237 802
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
59.624 34.099 11.636 14.053
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
177.611 140.231 64.265 60.788
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
37.829 36.513 10.112 15.340
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.570.976 -1.538.781 -476.794 -617.104
Mevduata Verilen Faizler
-1.265.287 -1.338.553 -365.043 -524.602
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-64.354 -101.691 -18.006 -45.549
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.442 -2.335 -1.605 -2.177
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-210.350 -94.718 -83.247 -43.646
Kiralama Faiz Giderleri
-24.796 0 -8.735 0
Diğer Faiz Giderleri
-747 -1.484 -158 -1.130
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
755.893 904.683 271.732 282.913
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
83.781 89.182 24.322 30.294
Alınan Ücret ve Komisyonlar
105.186 116.938 31.239 40.024
Gayri Nakdi Kredilerden
36.474 25.158 11.052 9.043
Diğer
68.712 91.780 20.187 30.981
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
IV-12 -21.405 -27.756 -6.917 -9.730
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
IV-12 -21.405 -27.756 -6.917 -9.730
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 13 12 0 5
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 16.953 70.402 -39.670 63.673
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
25.123 -59.463 -2.465 -58.764
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.347 808.720 6.539 528.153
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
177 -678.855 -43.744 -405.716
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 101.233 24.003 39.668 10.427
FAALİYET BRÜT KÂRI
957.873 1.088.282 296.052 387.312
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -352.744 -416.658 -89.265 -213.962
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -118.397 0 -36.632 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-164.530 -140.872 -56.215 -46.821
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -294.314 -320.790 -98.776 -126.501
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
27.888 209.962 15.164 28
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 27.888 209.962 15.164 28
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -5.775 -46.154 -3.261 98
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 69.662
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.775 -46.154 -3.261 -69.564
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 22.113 163.808 11.903 126
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 22.113 163.808 11.903 126
Grubun Karı (Zararı)
22.113 163.808 11.903 126
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796709


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.219 Değişim: 0,74% Hacim : 8.794 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 1.214 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8438 Değişim: -0,28%
Düşük 7,8171 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2921 Değişim: -0,08%
Düşük 9,2744 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
483,35 Değişim: 0,23%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,62
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.