KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.05.2019 - 19:39
KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.251 0 0 -34.338 0 0 -501.838 0 320.572 3.758.130 0 3.758.130
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 745 0 0 34.338 0 0 -501.838 0 0 -466.755 0 -466.755
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319.837 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 745 0 0 34.338 0 0 0 0 0 -466.755 0 -466.755
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 0 0 0 0 0 320.572 3.291.375 0 3.291.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 131 0 0 -1.341 0 0 0 0 75.442 74.232 0 74.232
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 4.127 0 0 -1.341 0 0 735 0 75.442 3.365.607 0 3.365.607
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -60.727 0 17.150 3.158.360 0 3.158.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 805 0 0 -3.594 21.788 0 0 0 4.025 23.024 0 23.024
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 5.550 0 0 -23.637 -47.070 0 -43.577 0 4.025 3.181.384 0 3.181.384


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
15.868.741 67.033.368 82.902.109 16.577.715 69.256.341 85.834.056
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 851.178 3.208.636 4.059.814 842.498 2.843.284 3.685.782
Teminat Mektupları
847.755 1.038.268 1.886.023 837.641 957.928 1.795.569
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
847.755 1.038.268 1.886.023 837.641 957.928 1.795.569
Banka Kredileri
3.423 545.501 548.924 4.857 646.200 651.057
İthalat Kabul Kredileri
3.423 545.501 548.924 4.857 646.200 651.057
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 803.607 803.607 0 669.337 669.337
Belgeli Akreditifler
0 803.607 803.607 669.337 669.337
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 821.260 821.260 0 569.819 569.819
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.439.567 2.833.748 4.273.315 1.059.791 7.405.555 8.465.346
Cayılamaz Taahhütler
1.439.567 2.833.748 4.273.315 1.059.791 7.405.555 8.465.346
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
714.987 2.823.821 3.538.808 295.906 7.335.418 7.631.324
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
162.549 0 162.549 171.113 60.801 231.914
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
66.991 0 66.991 58.384 0 58.384
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
495.040 0 495.040 534.388 0 534.388
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 9.927 9.927 0 9.336 9.336
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.577.996 60.990.984 74.568.980 14.675.426 59.007.502 73.682.928
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
400.000 0 400.000 800.000 0 800.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
400.000 0 400.000 800.000 0 800.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.177.996 60.990.984 74.168.980 13.875.426 59.007.502 72.882.928
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.910.358 2.637.876 4.548.234 1.983.668 2.513.650 4.497.318
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.323.987 955.811 2.279.798 1.516.808 786.294 2.303.102
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
586.371 1.682.065 2.268.436 466.860 1.727.356 2.194.216
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.258.749 52.333.542 59.592.291 7.249.820 49.321.679 56.571.499
Swap Para Alım İşlemleri
1.011.883 9.774.702 10.786.585 1.287.179 9.179.708 10.466.887
Swap Para Satım İşlemleri
1.933.066 8.832.428 10.765.494 3.164.239 7.302.811 10.467.050
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.156.900 16.863.206 19.020.106 1.399.201 16.419.580 17.818.781
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.156.900 16.863.206 19.020.106 1.399.201 16.419.580 17.818.781
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.008.889 6.019.566 10.028.455 4.641.938 7.172.173 11.814.111
Para Alım Opsiyonları
2.069.596 2.628.590 4.698.186 2.321.435 3.155.683 5.477.118
Para Satım Opsiyonları
1.939.293 2.868.932 4.808.225 2.320.503 3.260.630 5.581.133
Faiz Alım Opsiyonları
0 261.022 261.022 0 377.930 377.930
Faiz Satım Opsiyonları
0 261.022 261.022 0 377.930 377.930
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
72.922.792 45.941.025 118.863.817 66.328.631 44.036.050 110.364.681
EMANET KIYMETLER
1.131.890 288.374 1.420.264 427.543 334.423 761.966
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
380.141 0 380.141 72.163 0 72.163
Emanete Alınan Menkul Değerler
590.845 33.226 624.071 206.929 32.605 239.534
Tahsile Alınan Çekler
28.962 183.258 212.220 2.843 233.584 236.427
Tahsile Alınan Ticari Senetler
131.942 71.890 203.832 145.608 68.234 213.842
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
71.790.902 45.652.651 117.443.553 65.901.088 43.701.627 109.602.715
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
25.392.481 5.850.010 31.242.491 25.360.317 5.538.591 30.898.908
Emtia
10.153.636 0 10.153.636 4.015.884 0 4.015.884
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.239.935 23.599.111 48.839.046 26.108.685 22.429.525 48.538.210
Diğer Rehinli Kıymetler
11.004.850 16.203.530 27.208.380 10.416.202 15.733.511 26.149.713
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
88.791.533 112.974.393 201.765.926 82.906.346 113.292.391 196.198.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-197.794 -21.303
Alınan Faizler
787.013 710.391
Ödenen Faizler
-633.357 -483.764
Alınan Temettüler
6 3
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.890 36.960
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-46.768 -87.669
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
39.556 20.922
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-128.238 -136.034
Ödenen Vergiler
-47.060 -56.891
Diğer
-205.836 -25.221
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-517.316 -1.029.815
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.721 2.486
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
13.409 -617.914
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
595.731 535.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
114.086 42.725
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.011.350 4.508
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-37.130 -1.571.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-162.096 69.527
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-476.237 456.955
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
454.992 47.698
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-715.110 -1.051.118
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-295.083 -168.179
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-186.580 -2.395
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
19.225 14.819
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-461.562 -180.603
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
193.693 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-314.922 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
455.063 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
478.930 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
694.900 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-215.970 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
205.836 -188.458
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-325.427 -1.407.755
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.287.542 4.597.836
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.962.115 3.190.081


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.025 75.442
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
18.999 -1.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
805 131
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.032 168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-227 -37
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.194 -1.341
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.606 -1.719
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
27.933 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.133 378
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.024 74.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.919.905 6.335.031 8.254.936 3.987.346 4.148.189 8.135.535
Nakit ve Nakit Benzerleri
540.649 5.844.895 6.385.544 2.820.844 3.920.663 6.741.507
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 198.489 3.164.440 3.362.929 1.022.782 2.976.158 3.998.940
Bankalar
I-3 340.961 2.685.084 3.026.045 1.058.065 944.809 2.002.874
Para Piyasalarından Alacaklar
1.237 0 1.237 740.121 0 740.121
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-38 -4.629 -4.667 -124 -304 -428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 3.272 8.421 11.693 3.269 0 3.269
Devlet Borçlanma Senetleri
3.272 8.421 11.693 3.269 0 3.269
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 487.997 115.958 603.955 300.657 4.801 305.458
Devlet Borçlanma Senetleri
483.100 109.946 593.046 295.760 0 295.760
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 6.012 10.909 4.897 4.801 9.698
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
887.987 365.757 1.253.744 862.576 222.725 1.085.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
886.786 365.757 1.252.543 862.576 222.725 1.085.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.201 0 1.201 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-5 8.910.069 11.648.361 20.558.430 9.291.634 11.998.653 21.290.287
Krediler
9.928.293 9.976.018 19.904.311 10.551.880 9.946.465 20.498.345
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
553.013 2.124.860 2.677.873 471.071 2.231.271 2.702.342
Devlet Borçlanma Senetleri
553.013 1.178.184 1.731.197 471.071 1.495.213 1.966.284
Diğer Finansal Varlıklar
0 946.676 946.676 0 736.058 736.058
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.571.237 -452.517 -2.023.754 -1.731.317 -179.083 -1.910.400
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 466.043 0 466.043 238.525 0 238.525
Satış Amaçlı
466.043 0 466.043 238.525 0 238.525
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 246.568 0 246.568 86.823 0 86.823
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 71.572 0 71.572 62.942 0 62.942
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
71.572 0 71.572 62.942 0 62.942
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
81.192 0 81.192 78.747 0 78.747
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 282.187 0 282.187 272.167 0 272.167
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 433.384 665.570 1.098.954 627.587 608.005 1.235.592
VARLIKLAR TOPLAMI
12.410.920 18.648.962 31.059.882 14.645.771 16.754.847 31.400.618
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 6.356.548 14.133.451 20.489.999 8.495.839 13.065.209 21.561.048
ALINAN KREDİLER
II-3 2.045 2.355.658 2.357.703 2.549 3.004.633 3.007.182
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 686 169.485 170.171 100 0 100
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 674.067 0 674.067 207.110 0 207.110
Bonolar
674.067 0 674.067 207.110 0 207.110
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 871.345 327.621 1.198.966 971.302 221.318 1.192.620
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
871.345 327.621 1.198.966 855.261 221.318 1.076.579
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 116.041 0 116.041
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 200.608 0 200.608 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-9 188.669 20.925 209.594 109.730 21.594 131.324
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.284 0 14.284 11.847 0 11.847
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
174.385 20.925 195.310 97.883 21.594 119.477
CARİ VERGİ BORCU
II-10 59.153 0 59.153 48.582 0 48.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.707.660 1.707.660 0 1.636.012 1.636.012
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.707.660 1.707.660 0 1.636.012 1.636.012
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 169.919 640.658 810.577 227.591 169.227 396.818
ÖZKAYNAKLAR
3.175.470 5.914 3.181.384 3.218.328 1.494 3.219.822
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.700 2.299 4.999 2.700 1.494 4.194
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-74.322 3.615 -70.707 -88.901 0 -88.901
Kar Yedekleri
-43.577 0 -43.577 735 0 735
Yasal Yedekler
II-13 26.149 0 26.149 25.291 0 25.291
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-69.726 0 -69.726 -24.556 0 -24.556
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
4.025 0 4.025 17.150 0 17.150
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.025 0 4.025 17.150 0 17.150
Azınlık Payları
II-14 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.698.510 19.361.372 31.059.882 13.281.131 18.119.487 31.400.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 808.328 754.935
Kredilerden Alınan Faizler
626.337 637.681
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.127 12.583
Bankalardan Alınan Faizler
67.424 38.552
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.794 15.059
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
68.852 41.191
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
156 75
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
20.735 12.381
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
47.961 28.735
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
15.794 9.869
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -578.905 -468.760
Mevduata Verilen Faizler
-495.943 -422.002
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-23.808 -24.430
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.119 -20
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-48.084 -22.284
Kiralama Faiz Giderleri
-9.714 0
Diğer Faiz Giderleri
-237 -24
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
229.423 286.175
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
29.604 32.835
Alınan Ücret ve Komisyonlar
37.527 41.886
Gayri Nakdi Kredilerden
12.848 8.026
Diğer
24.679 33.860
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
IV-12 -7.923 -9.051
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
IV-12 -7.923 -9.051
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 6 3
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 88.134 -19.088
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-3.934 -633
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
84.534 -6.386
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.534 -12.069
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 12.535 9.080
FAALİYET BRÜT KÂRI
359.702 309.005
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -115.368 -66.912
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-91.443 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -51.957 -48.024
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -95.720 -96.928
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.214 97.141
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 5.214 97.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -1.189 -21.699
Cari Vergi Karşılığı
0 -14.920
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.189 -6.779
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 4.025 75.442
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 4.025 75.442
Grubun Karı (Zararı)
4.025 75.442
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762731


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.114 Değişim: -1,17% Hacim : 12.713 Mio.TL Son veri saati : 14:30
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3358 Değişim: 0,57%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3531
Açılış: 8,2883
9,7357 Değişim: 0,57%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6809
502,54 Değişim: 1,04%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 503,63
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.