KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:17
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.393 26.439.103 281.953.496
Transferler
0 99.745.060 -99.745.060
Dönem Karı (Zararı)
-56.613.034 -56.613.034 291.401 -56.321.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.547 -24.547 -24.547
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-118.755 -118.755 -118.755
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -76.805 639.252 21.868.966 123.605.021 -56.613.034 198.876.814 26.730.504 225.607.318
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.284 14.875.840 843.864.124
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-251.539.858 251.539.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-108.475.546 -108.475.546 -14.156.648 -122.632.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.601 -34.601 -34.601
Sermaye Arttırımı
158.992.950 28.158.724 -13.200.000 173.951.674 173.951.674
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
294.742.950 28.202.966 -26.340.830 812.135.179 -88.802 639.252 21.868.966 -128.254.328 -108.475.546 894.429.811 719.192 895.149.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.921.875 4.871.834
Dönem Karı (Zararı)
-108.475.556 -56.613.034
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -108.602.011 -56.484.011
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 126.455 -129.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.338.915 -24.876.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 23.392.664 2.801.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -205.012 -564.678
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -205.012 -564.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-26.659.047 -19.650.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 765.668 105.310
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 112.399
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -27.540.368 -19.755.988
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
346
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.010.737 3.432.893
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -3.920.339 -2.921.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 72.460.481 13.402.006
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 21.783.315 1.316.332
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -8.312.720 -8.364.354
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -7.043.014 -11.185.115
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -764 -1.409
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39 -14.156.649 291.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.750.633 86.385.600
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
22.805.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -53.826.541 15.757.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -53.826.541 15.757.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -525.759 -11.596.005
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.412.121 -11.566.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.886.362 -29.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 5.055.672 -66.412
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.421.907 -8.907.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -26.130.566 52.248.840
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.130.566 52.248.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 860.982 1.145.832
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.897.713 34.515.970
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.409.793 148.319
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-512.080 34.367.651
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.826.159 -19.021.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.165.932 -497.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 45.681.363 37.483.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -24.515.431 -37.980.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-107.887.274 4.896.381
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -34.601 -24.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.684.505 -96.777.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 814
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.684.505 -96.778.388
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -26.900.387 -89.697.164
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.784.118 -7.081.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.029.122 47.347.392
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 28.158.724
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.405.000 166.933.265
Kredilerden Nakit Girişleri
37 168.405.000 166.933.265
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.068.260 -119.529.164
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -36.568.732 -67.241.456
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -10.499.528 -52.287.708
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -1.466.342 -56.709
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.422.742 -44.558.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.422.742 -44.558.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.133.365 123.925.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.556.107 79.366.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 17.556.107 7.133.365
Ticari Alacaklar
6-7 130.407.701 84.642.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 130.407.701 84.642.356
Diğer Alacaklar
6-9 48.849.583 48.372.532
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 31.929.009 27.563.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16.920.574 20.809.132
Stoklar
10 81.102.613 86.158.285
Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.377.922 12.164.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.377.922 12.164.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 126.052 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 111.803.692 125.591.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 111.803.692 125.591.830
ARA TOPLAM
405.223.670 364.063.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 657.814 531.359
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
405.881.484 364.594.619
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 245.839 243.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 245.839 243.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 203.125 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 2.589.916.315 2.563.015.928
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 49.028.846 46.244.728
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 49.028.846 46.244.728
Peşin Ödenmiş Giderler
12 512.200 303.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 512.200 303.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 37.720.038 39.234.734
Diğer Duran Varlıklar
29 70.714.043 62.226.180
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 70.714.043 62.226.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.748.340.406 2.711.468.536
TOPLAM VARLIKLAR
3.154.221.890 3.076.063.155
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 53.866.604 55.753.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 53.866.604 55.753.759
Banka Kredileri
47 48.422.022 49.542.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 5.444.582 6.210.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 491.914.325 354.706.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 491.914.325 354.706.373
Banka Kredileri
47 491.914.325 354.706.373
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 107.452.212 171.080.031
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 107.452.212 171.080.031
Ticari Borçlar
6-7 259.417.163 285.547.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 259.417.163 285.547.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.753.279 5.126.629
Diğer Borçlar
6-9 12.429.641 10.719.123
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.788.749 378.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.640.892 10.340.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 48.381.802 50.207.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 48.381.802 50.207.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 83.554 83.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-29 958.001 845.602
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 958.001 845.602
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 13.093.229 25.325.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 13.093.229 25.325.459
ARA TOPLAM
994.349.810 959.396.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
994.349.810 959.396.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.146.798.380 1.147.243.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.146.798.380 1.147.243.686
Banka Kredileri
47 1.140.278.765 1.140.024.004
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 6.519.615 7.219.682
Diğer Borçlar
6-9 125.500 15.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 125.500 15.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 2.422.206 1.608.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 2.246.924 1.436.896
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 175.282 172.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 115.376.991 123.934.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.264.723.077 1.272.802.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.259.072.887 2.232.199.030
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 894.429.811 828.988.284
Ödenmiş Sermaye
30 294.742.950 135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 28.202.966 44.242
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 812.046.378 812.080.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 812.135.180 812.135.180
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 812.135.180 812.135.180
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -88.802 -54.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 13.839.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -128.254.325 123.285.532
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -108.475.546 -251.539.857
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 719.192 14.875.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
895.149.003 843.864.125
TOPLAM KAYNAKLAR
3.154.22
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9792 Değişim: 0,15%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9863
Açılış: 7,9671
9,4461 Değişim: -0,03%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
486,85 Değişim: -0,07%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.