KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 21:33

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.496 1.960.013 157.857.509
Transferler
88.149.820 -88.149.820 -9.429.341 9.429.341
Dönem Karı (Zararı)
-18.441.645 -18.441.645 -1.254.969 -19.696.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.122 23.122 23.122
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.684 -8.684 -8.684
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -19.728 639.252 21.868.966 23.970.032 -18.441.645 137.470.290 705.044 138.175.334
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.394 26.439.103 281.953.497
Transferler
99.745.060 -99.745.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
772.900.137 772.900.137 772.900.137
Dönem Karı (Zararı)
-271.054.894 -271.054.894 -10.551.438 -281.606.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.691 81.691 81.691
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 772.900.137 29.433 639.252 21.868.966 123.605.020 -271.054.894 757.441.329 15.887.665 773.328.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.057.222 70.276.461
Dönem Karı (Zararı)
-271.054.891 -18.441.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -270.865.972 -18.500.907
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -188.919 59.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
281.468.898 -7.520.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 22.726.097 6.806.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.090.071 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.090.071 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.765.084 -15.187.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 654.004 291.937
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 258.967
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 11.851.075 -15.482.443
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2 1.038 3.114
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
257.643.356 1.486.334
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -3.577.153
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 274.737.865
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 2.274.598 948.070
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -15.791.954 538.264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -5.417.559 610.743
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
213.287 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 213.287 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
9.452
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -10.551.438 -1.246.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
155.561.524 96.244.493
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 22.805.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -50.324.897 -34.942.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -50.324.897 -34.942.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.897.005 9.811.270
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.316.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.580.272 9.811.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -26.124.591 1.523.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 10.227.897 -6.646.655
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.913.573 213.879.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 75.913.573 213.879.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 3.275.963 1.158.213
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.804.205 -5.533.320
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 518.818
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.285.387 -5.533.320
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 72.904.310 -1.228.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.976.895 -81.777.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 102.213.129 -59.337.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -37.236.234 -22.439.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.975.531 70.282.550
Alınan Temettüler
4 0 17.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 81.691 -23.122
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-603.036.689 -352.268.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
339.560 145.198
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 339.560 145.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-603.376.249 -343.132.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -591.983.149 -329.348.391
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -11.393.100 -13.784.591
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.280.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.038.125 375.366.816
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
723.416.531 574.530.505
Kredilerden Nakit Girişleri
37 358.038.576 524.530.505
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
37 0 50.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 365.377.955
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.788.822 -198.356.580
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -244.735.774 -198.356.580
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-7.536.389
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -141.516.659
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -4.589.584 -807.109
Ödenen Faiz
37 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.941.342 93.374.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.941.342 93.374.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.925.333 107.779.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.983.991 201.154.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 11.983.990 123.925.333
Finansal Yatırımlar
8 0 22.805.174
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 22.805.174
Ticari Alacaklar
6-7 132.939.489 88.979.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 132.939.489 88.979.261
Diğer Alacaklar
6-9 36.612.083 12.367.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.697.576 10.380.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.914.507 1.986.424
Stoklar
10 49.212.231 23.087.640
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.915.480 29.476.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.915.480 29.476.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 684.771
Diğer Dönen Varlıklar
29 108.607.484 112.247.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 108.607.484 112.247.598
ARA TOPLAM
357.955.528 412.888.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 549.324 738.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
358.504.852 413.627.208
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 73.943 421.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 73.943 421.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 2.382.045.191 1.037.941.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 44.889.362 35.995.581
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 44.889.362 35.995.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.133.910 800.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.133.910 800.595
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 207.583.899 192.906.503
Diğer Duran Varlıklar
29 46.312.544 98.454.657
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 46.312.544 98.454.657
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.683.238.849 1.366.720.620
TOPLAM VARLIKLAR
3.041.743.701 1.780.347.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 101.065.006 147.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 101.065.006 147.079.981
Banka Kredileri
47 92.475.187 143.400.291
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 8.589.819 3.679.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 340.813.869 121.153.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 340.813.869 121.153.489
Banka Kredileri
47 340.813.869 121.153.489
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 100.469.029 72.349.563
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 100.469.029 72.349.563
Ticari Borçlar
6-7 273.202.751 213.081.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 273.202.751 213.081.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.826.816 1.896.849
Diğer Borçlar
6-9 13.153.241 7.093.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.365.436 718.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.787.805 6.374.418
Ertelenmiş Gelirler
12 130.837.453 57.933.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 130.837.453 57.933.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 8.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
386.967 128.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
386.967 128.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 55.200.676 38.104.916
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 55.200.676 38.104.916
ARA TOPLAM
1.020.955.808 658.828.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.020.955.808 658.828.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.223.092.553 781.518.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.223.092.553 781.518.149
Banka Kredileri
47 1.213.447.049 773.636.432
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 9.645.504 7.881.717
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 43.432.316
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 0 43.432.316
Diğer Borçlar
9 77.500 205.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 77.500 205.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.584.604 965.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.412.922 794.841
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 171.682 170.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 22.704.242 13.444.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.247.458.899 839.565.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.268.414.707 1.498.394.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 757.441.329 255.514.392
Ödenmiş Sermaye
30 135.750.000 135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.242 44.242
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
772.900.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
772.900.137
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
772.900.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 29.433 -52.258
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 29.433 -52.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
639.252 639.252
Yasal Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 123.605.020 23.859.962
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -271.054.891 99.745.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 15.887.665 26.439.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
773.328.994 281.953.495
TOPLAM KAYNAKLAR
3.041.743.701 1.780.347.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 675.179.834 422.924.690 248.291.744 134.201.307
Satışların Maliyeti
28-31 -645.101.284 -385.413.551 -243.274.175 -123.855.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.078.550 37.511.139 5.017.569 10.345.799
BRÜT KAR (ZARAR)
30.078.550 37.511.139 5.017.569 10.345.799
Genel Yönetim Giderleri
33 -12.036.216 -7.256.301 -4.698.928 -2.041.270
Pazarlama Giderleri
33 -10.684.351 -1.567.558 -5.175.560 -457.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 36.691.462 7.453.285 21.887.476 3.317.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -36.788.456 -5.800.283 -13.200.384 -667.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.260.989 30.340.282 3.830.173 10.498.292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 339.560 20.270 819 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -126.273 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 17.033 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.474.276 30.377.585 3.830.992 10.498.292
Finansman Gelirleri
37 118.581.774 55.317.683 48.380.094 12.040.176
Finansman Giderleri
37 -630.911.536 -104.824.863 -408.775.768 -37.016.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-504.855.486 -19.129.595 -356.564.682 -14.478.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
223.438.074 -604.964 220.878.377 1.117.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -481.636 -255.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 223.438.074 -123.328 220.878.377 1.372.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-281.417.412 -19.734.559 -135.686.305 -13.360.661
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -188.919 59.262 -12.976 17.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
-281.606.331 -19.675.297 -135.699.281 -13.343.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -10.551.440 -1.233.652 -5.028.089 -384.572
Ana Ortaklık Payları
30 -271.054.891 -18.441.645 -130.671.192 -12.958.512
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.690 -23.122 39.638 -2.222
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 104.731 -28.902 50.818 -2.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -23.041 5.780 -11.180 555
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.690 -23.122 39.638 -2.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-281.524.641 -19.698.419 -135.659.643 -13.345.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.548.377 -1.235.102 -5.026.620 -384.636
Ana Ortaklık Payları
-270.976.264 -18.463.317 -130.633.023 -12.960.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719304


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.