KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 22:45
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.496 1.960.013 157.857.509
Transferler
88.149.820 -88.149.820 -9.429.341 9.429.341
Dönem Karı (Zararı)
-5.483.132 -5.483.132 -870.400 -6.353.532
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.899 -8.684 -8.684
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.684
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -21.951 639.252 21.868.966 23.970.032 -5.483.132 150.426.580 1.089.613 151.516.193
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.394 26.439.103 281.953.497
Transferler
99.745.060 -99.745.060
Dönem Karı (Zararı)
-140.383.701 -140.383.700 -5.523.349 -145.907.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.053 42.053 42.053
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -10.205 639.252 21.868.966 123.605.020 -140.383.701 115.172.744 20.915.754 136.088.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.077.465 75.875.794
Dönem Karı (Zararı)
-140.383.701 -5.483.132
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -140.207.758 -5.524.817
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -175.943 41.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
200.293.052 -5.779.217
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 6.194.566 4.357.504
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.588.769 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.588.769 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.445.027 -14.144.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 434.316 229.827
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 224.360
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -4.212.268 -14.372.453
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 692
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2 107.873 -2.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
202.195.715 3.192.426
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.921.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 201.201.611
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 7.547.679 -2.204.344
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -3.632.484 5.396.770
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.547.836 1.727.791
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.786 -20.270
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -169.786 -20.270
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-21.566
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -5.523.349 -870.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.873.939 87.121.110
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 22.805.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.688.172 -4.426.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.688.172 -4.426.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.846.232 -6.883.517
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.997.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
151.723 -6.883.517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -9.394.007 2.521.152
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.626.233 -7.019.101
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.873.496 163.525.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 66.873.496 163.525.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.243.300 844.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.255 6.252.715
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
149.613
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-210.868 6.252.715
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -55.173.904 -6.433.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.258.572 -61.260.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 5.583.913 -38.818.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -37.842.485 -22.441.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.035.412 75.858.761
Alınan Temettüler
4 0 17.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 42.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-205.316.223 -239.193.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.340.263 83.367
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.340.263 83.367
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-206.656.486 -239.276.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -196.642.329 -234.108.705
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -10.014.157 -5.168.042
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.955.037 344.513.802
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
411.775.792 511.864.321
Kredilerden Nakit Girişleri
37 248.561.724 461.864.321
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
37 0 50.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 163.214.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-331.578.940 -167.395.326
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -191.761.484 -167.395.326
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.493.666
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -135.323.790
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -241.815 44.807
Ödenen Faiz
37 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.283.721 181.196.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.283.721 181.196.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.925.333 107.779.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.641.612 288.975.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 38.641.611 123.925.333
Finansal Yatırımlar
8 0 22.805.174
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 22.805.174
Ticari Alacaklar
6-7 93.587.348 88.979.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 93.587.348 88.979.261
Diğer Alacaklar
6-9 24.320.244 12.367.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.502.598 10.380.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.817.646 1.986.424
Stoklar
10 32.481.647 23.087.640
Peşin Ödenmiş Giderler
12 26.676.401 29.476.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 26.676.401 29.476.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 591.344
Diğer Dönen Varlıklar
29 126.269.496 112.247.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 126.269.496 112.247.598
ARA TOPLAM
342.568.091 412.888.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 562.300 738.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
343.130.391 413.627.208
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 438.809 421.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 438.809 421.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 1.232.866.479 1.037.941.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 44.529.617 35.995.581
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 44.529.617 35.995.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 974.653 800.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 974.653 800.595
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 205.839.473 192.906.503
Diğer Duran Varlıklar
29 132.076.570 98.454.657
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 132.076.570 98.454.657
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.616.925.601 1.366.720.620
TOPLAM VARLIKLAR
1.960.055.992 1.780.347.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 128.549.783 147.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 128.549.783 147.079.981
Banka Kredileri
47 122.118.707 143.400.291
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 6.431.076 3.679.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 298.102.531 121.153.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 298.102.531 121.153.489
Banka Kredileri
47 298.102.531 121.153.489
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 143.672.158 72.349.563
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 143.672.158 72.349.563
Ticari Borçlar
6-7 287.479.100 213.081.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 287.479.100 213.081.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.574.465 1.896.849
Diğer Borçlar
6-9 7.182.986 7.093.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 868.231 718.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.314.755 6.374.418
Ertelenmiş Gelirler
12 2.759.239 57.933.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.759.239 57.933.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 8.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
364.233 128.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
364.233 128.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 49.430.859 38.104.916
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 49.430.859 38.104.916
ARA TOPLAM
921.115.354 658.828.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
921.115.354 658.828.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 877.612.127 781.518.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 877.612.127 781.518.149
Banka Kredileri
47 868.556.067 773.636.432
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 9.056.060 7.881.717
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 43.432.316
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 0 43.432.316
Diğer Borçlar
9 77.500 205.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 77.500 205.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.332.974 965.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.161.638 794.841
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 171.336 170.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 23.829.539 13.444.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
902.852.140 839.565.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.823.967.494 1.498.394.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 115.172.744 255.514.392
Ödenmiş Sermaye
30 135.750.000 135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.242 44.242
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -10.205 -52.258
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -10.205 -52.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
639.252 639.252
Yasal Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 123.605.020 23.859.962
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -140.383.701 99.745.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 20.915.754 26.439.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.088.498 281.953.495
TOPLAM KAYNAKLAR
1.960.055.992 1.780.347.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 426.888.090 288.723.383 232.396.787 143.018.857
Satışların Maliyeti
28-31 -401.827.109 -261.558.043 -219.949.336 -131.685.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.060.981 27.165.340 12.447.451 11.332.988
BRÜT KAR (ZARAR)
25.060.981 27.165.340 12.447.451 11.332.988
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.337.287 -5.215.032 -4.199.245 -1.769.547
Pazarlama Giderleri
33 -5.508.791 -1.110.554 -2.366.676 -444.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 14.803.986 4.135.313 10.024.780 67.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -23.588.072 -5.133.078 4.286.444 1.159.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.430.817 19.841.989 20.192.754 10.345.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 338.741 20.270 338.402 12.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-126.273 -124.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17.033 17.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.643.285 19.879.292 20.406.631 10.375.327
Finansman Gelirleri
37 70.201.680 43.277.509 18.587.425 10.987.590
Finansman Giderleri
37 -222.135.769 -67.808.130 -119.914.056 -9.166.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-148.290.804 -4.651.329 -80.920.000 12.196.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.559.697 -1.722.568 -8.618.495 -4.531.987
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-226.283 -226.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.559.697 -1.496.285 -8.618.495 -4.305.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-145.731.107 -6.373.897 -89.538.495 7.664.396
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -175.943 41.685 -46.920 33.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
-145.907.050 -6.332.212 -89.585.415 7.698.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -5.523.349 -849.080 -5.814.750 -107.252
Ana Ortaklık Payları
30 -140.383.701 -5.483.132 -83.770.665 7.805.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.053 -20.900 66.599 -4.199
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 53.914 -26.125 85.384 -5.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -11.861 5.225 -18.785 1.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.053 -20.900 66.599 -4.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-145.864.997 -6.353.112 -89.518.816 7.694.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.521.757 -851.883 -5.810.427 -107.194
Ana Ortaklık Payları
-140.343.240 -5.501.229 -83.708.389 7.801.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704963


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7852 Değişim: -0,07%
Düşük 5,7777 13.12.2019 Yüksek 5,7922
Açılış: 5,7892
6,4747 Değişim: 0,39%
Düşük 6,4332 13.12.2019 Yüksek 6,4845
Açılış: 6,4496
272,46 Değişim: -0,42%
Düşük 271,93 13.12.2019 Yüksek 273,81
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.