KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:10
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 615.508.659 545.387.502 218.576.927 233.937.781
Satışların Maliyeti
27.2 -460.978.217 -359.767.392 -174.656.455 -141.085.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.530.442 185.620.110 43.920.472 92.851.835
BRÜT KAR (ZARAR)
154.530.442 185.620.110 43.920.472 92.851.835
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -107.110.268 -101.580.783 -36.763.736 -39.716.477
Pazarlama Giderleri
28.2 -20.114.606 -20.767.522 -7.328.631 -8.984.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 48.471.880 81.934.820 8.734.257 56.202.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -11.966.376 -31.073.243 -2.230.623 -15.771.733
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.811.072 114.133.382 6.331.739 84.581.609
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 8.938.030 3.555.865 2.408.765 1.202.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -485.549 -205.440 -175.335 -44.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 232.977 214.829 92.429 63.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.496.530 117.698.636 8.657.598 85.803.319
Finansman Gelirleri
32.1 150.813.829 56.122.466 79.939.130 33.233.512
Finansman Giderleri
32.2 -258.748.572 -444.265.254 -50.744.419 -259.394.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-35.438.213 -270.444.152 37.852.309 -140.357.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.401.835 -6.912.907 3.772.586 -12.899.940
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -21.568.626 -20.333.491 -6.190.081 -6.913.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 22.970.461 13.420.584 9.962.667 -5.986.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.036.378 -277.357.059 41.624.895 -153.257.787
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 -278.852 -493.350 -65.265 -137.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.315.230 -277.850.409 41.559.630 -153.394.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 4.468.579 -1.310.367 1.303.272 188.049
Ana Ortaklık Payları
35 -38.783.809 -276.540.042 40.256.358 -153.583.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06878100 -0,49042700 0,07139200 -0,27237000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06828600 -0,48955200 0,07150800 -0,27212700
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00049500 -0,00087500 -0,00011600 -0,00024300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.080.123 31.631.898
Dönem Karı (Zararı)
35 -34.315.230 -277.850.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.036.378 -277.357.059
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 -278.852 -493.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
168.600.634 319.109.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 116.758.824 76.855.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.653.843 206.402
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 1.653.843 206.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-397.552 1.181.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -397.552 1.181.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.798.348 67.527.833
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 64.767.601 67.435.089
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 3.297.105 4.953.334
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -6.266.358 -4.860.590
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.109.210 235.587.077
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.351.578 -48.827.966
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -9.351.578 -48.827.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -22.970.461 -13.420.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158.740.197 7.730.684
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -61.003 1.758.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
98.116.366 -50.454.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 89.559.843 -7.030.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 8.556.523 -43.423.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -465.182 -2.073.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.252.756 6.134.376
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -2.713.403 -1.558.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 19.966.159 7.692.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -610.626 -7.948.194
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 13.885.870 -36.177.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.459.022 61.705.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 832.562 1.494.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 22.626.460 60.210.588
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 346.379 2.109.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.304.511 2.712.033
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.433.006 13.323.513
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 299.658 276.867
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -11.732.664 13.046.646
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 27.290.975 -2.889.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.345.865 19.530.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 2.797.674 1.953.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -16.143.539 17.576.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
293.025.601 48.989.772
Ödenen Temettüler
-12.349.522 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -30.595.956 -17.357.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.310.912 -189.011.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.374.201 4.187.549
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 2.371.633 4.142.777
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 2.568 44.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.101.900 -205.738.940
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -121.885.611 -196.751.512
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -216.289 -8.987.428
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 168.087 16.506.609
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.751.300 -3.966.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.710.087 415.716.636
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-16.941.813 -25.151.569
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -16.941.813 -25.151.569
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.060.612 630.251.681
Kredilerden Nakit Girişleri
9 202.060.612 630.251.681
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.641.111 -121.948.387
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -78.641.111 -121.948.387
Ödenen Faiz
32 -112.267.206 -88.736.265
Alınan Faiz
32 47.499.605 21.301.176
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.479.298 258.337.439
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 13.993.549 75.462.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.472.847 333.799.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 291.565.401 283.008.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 474.038.248 616.808.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 474.038.248 291.565.401
Finansal Yatırımlar
8 56.311.538 33.213.997
Ticari Alacaklar
181.844.150 275.348.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 89.559.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 181.844.150 185.788.158
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 6.549.760 6.084.578
Diğer Alacaklar
13.554.238 6.763.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.402.825 4.879.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.151.413 1.883.966
Stoklar
14 34.713.712 34.103.086
Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.982.669 19.546.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 30.595.956 25.125.755
Diğer Dönen Varlıklar
25.1 14.440.635 16.869.890
ARA TOPLAM
829.030.906 708.620.295
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
829.030.906 708.620.295
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 46.682.032 69.718.570
Diğer Alacaklar
7.436.867 6.354.753
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.242.202 5.052.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.194.665 1.302.516
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 129.823.820 120.472.242
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.413.526.671 1.409.943.458
Maddi Duran Varlıklar
19 3.863.049.241 3.842.032.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 281.875.280 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.198.210 3.232.994
Peşin Ödenmiş Giderler
15 37.089.634 48.411.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 50.658.930 32.776.869
Diğer Duran Varlıklar
25.2 10.003.931 10.372.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.843.344.616 5.543.315.593
TOPLAM VARLIKLAR
6.672.375.522 6.251.935.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 28.823.261 17.425.181
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 398.696.439 313.018.317
Ticari Borçlar
131.711.926 108.011.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 972.649 140.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 130.739.277 107.871.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 6.492.644 6.146.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 16.731.902 12.427.391
Diğer Borçlar
16.094.961 31.113.840
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 1.701.510 1.401.852
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 14.393.451 29.711.988
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 41.943.737 16.078.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 21.568.626 18.227.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.414.790 3.291.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 4.765.008 2.641.486
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 649.782 649.782
ARA TOPLAM
667.478.286 525.740.561
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
667.478.286 525.740.561
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.096.209.321 768.390.693
Ticari Borçlar
10 3.364.654 141.023
Diğer Borçlar
12 4.378.086 792.213
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.426.051 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.207.082 5.384.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 5.207.082 5.384.329
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 951.136.792 956.340.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.061.721.986 1.731.048.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.729.200.272 2.256.789.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.885.818.062 3.941.253.288
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.10 -450.173.091 -433.231.278
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.710.445 -53.710.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.190.898.524 2.223.943.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.190.898.524 2.223.943.222
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.9 2.168.780.416 2.201.741.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.7 -1.356.651 -1.273.065
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 23.474.759 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
149.001.716 137.457.370
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 149.001.716 137.457.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 481.163.160 464.221.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.8 632.633.386 367.924.602
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -38.783.809 259.859.849
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 57.357.188 53.893.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.943.175.250 3.995.146.635
TOPLAM KAYNAKLAR
6.672.375.522 6.251.935.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-119.153 -119.153 -505 -119.658
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-119.153 -119.153 -505 -119.658
Transferler
-11.012.736 7.986.162 -20.952.362 36.164.305 299.958.289 -312.143.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.999 101.256.758 -276.540.042 -175.299.283 2.489.028 -172.810.255
Dönem Karı (Zararı)
-276.540.042 -276.540.042 -1.310.367 -277.850.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.999 101.256.758 101.240.759 3.799.395 105.040.154
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
264.827.574 14.555.543 -279.383.117
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-25.151.569 -25.151.569 -25.151.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.333.518 2.333.518
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -414.557.763 0 -53.710.445 1.407.892.015 -1.409.269 23.474.759 172.492.301 445.547.832 383.121.745 -276.540.042 2.661.099.754 27.256.201 2.688.355.955
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635
Transferler
-32.961.112 16.941.812 275.879.148 -259.859.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.586 11.544.346 -38.783.809 -27.323.049 4.642.999 -22.680.050
Dönem Karı (Zararı)
-38.783.809 -38.783.809 4.468.579 -34.315.230
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.586 11.544.346 11.460.760 174.420 11.635.180
Kar Payları
-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.941.813 -16.941.813 -16.941.813
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.074.456 1.074.456 -1.074.456 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -450.173.091 0 -53.710.445 2.168.780.416 -1.356.651 23.474.759 149.001.716 481.163.160 632.633.386 -38.783.809 3.885.818.062 57.357.188 3.943.175.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.315.230 -277.850.409 41.559.630 -153.394.990
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-82.332 -22.460 116.714 -50.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -102.915 -28.075 145.892 -63.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.583 5.615 -29.178 12.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 20.583 5.615 -29.178 12.710
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.717.512 105.062.614 -12.717.309 68.775.049
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 11.717.512 105.062.614 -12.717.309 68.775.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.635.180 105.040.154 -12.600.595 68.724.207
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.680.050 -172.810.255 28.959.035 -84.670.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.642.999 2.489.028 610.995 -996.380
Ana Ortaklık Payları
-27.323.049 -175.299.283 28.348.040 -83.674.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798222


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.