KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:47
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 767.144.410 651.869.660
Satışların Maliyeti
26.2 -505.225.861 -399.834.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
261.918.549 252.035.021
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
261.918.549 252.035.021
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -134.555.801 -110.203.903
Pazarlama Giderleri
27.2 -28.003.976 -26.919.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 147.041.277 34.269.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -41.286.393 -10.388.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
205.113.656 138.792.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 431.914.587 383.083.247
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -3.815.255 -364.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -352.371 984.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
632.860.617 522.495.500
Finansman Gelirleri
31.1 234.990.153 42.723.981
Finansman Giderleri
31.2 -488.250.727 -152.411.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
379.600.043 412.808.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-107.418.604 -97.696.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -18.227.557 -7.918.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -89.191.047 -89.777.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
272.181.439 315.111.996
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.2 -608.780 -507.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
271.572.659 314.604.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 11.712.810 2.461.301
Ana Ortaklık Payları
34 259.859.849 312.143.658
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,46084600 0,76367100
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,46192500 0,76491200
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00108000 -0,00124100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
-24.157.793 24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
620.808.593 -496.680 22.572.015 312.143.658 955.027.586 5.328.102 960.355.688
Dönem Karı (Zararı)
312.143.658 312.143.658 2.461.301 314.604.959
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
620.808.593 -496.680 22.572.015 642.883.928 2.866.801 645.750.729
Sermaye Azaltımı
-27.150.000 75.748.500 -48.598.500
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
225.275.937 89.276.495 -45.989.448 31.533.749 -8.574.903 326.190.375 3.253.217 42 -83.297.017 518.993.906 1.056.662.353 -1.051.388.151 5.274.202
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-319.814.786 279.042.998 -279.042.998 -319.814.786 0 -319.814.786
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.945.489 1.315.845 -53.245.869 -323.609 -2.682.131 6.446.940 -17.543.335 145.734.698 128.191.363
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-118.644 -118.644 -1.014 -119.658
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-118.644 -118.644 -1.014 -119.658
Transferler
-7.202.404 7.986.162 -73.311.513 54.837.820 329.833.593 -312.143.658 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
846.208.664 120.205 66.221.827 259.859.849 1.172.410.545 25.590.608 1.198.001.153
Dönem Karı (Zararı)
259.859.849 259.859.849 11.712.810 271.572.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
846.208.664 120.205 66.221.827 912.550.696 13.877.798 926.428.494
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
264.827.574 14.555.543 -279.383.117 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
-45.072.956 -45.072.956 -385.406 -45.458.362
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-47.635.416 -47.635.416 0 -47.635.416
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
6.254.999 6.254.999
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.310.474 219.252.776
Dönem Karı (Zararı)
34 271.572.659 314.604.959
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 272.181.439 315.111.996
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.2 -608.780 -507.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-54.565.616 -115.360.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 93.165.674 73.165.684
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.624.484 222.107
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 4.624.484 222.107
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.382.177 387.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 2.382.177 503.306
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -115.765
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.202.626 52.096.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 94.423.402 51.148.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 4.432.522 3.876.919
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -3.653.298 -2.928.833
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
115.541.545 49.950.311
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-427.083.374 -376.778.996
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 -427.083.374 -376.778.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-27.589.795 -4.181.768
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -27.589.795 -4.181.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 89.191.047 89.777.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.112.452 29.003.424
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -18.141.813 76.224.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.828.694 -97.362.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 17.485.582 -24.861.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -37.314.276 -72.500.720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -925.562 53.175.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.154.424 14.475.109
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -2.259.869 8.015.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 8.414.293 6.459.816
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.642.540 -2.768.398
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -20.210.519 -17.346.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.783.672 19.938.987
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.894 140.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 24.787.566 19.798.742
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.280.361 -30.553.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.236.933 4.079.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.054.261 -2.291.718
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 421.536 282.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 14.632.725 -2.573.748
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 458.427 4.441.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.668.598 6.990.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -218.251 -875.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 5.886.849 7.865.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.894.591 228.247.408
Ödenen Temettüler
-45.458.362 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -25.125.755 -8.994.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-248.701.509 -201.958.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.240.835 1.300.699
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 9.217.251 1.231.875
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 23.584 68.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-242.521.135 -192.674.140
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -241.931.188 -192.492.981
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -589.947 -181.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 15.840.398 791.608
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -31.261.607 -11.376.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.010.971 -69.366.857
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 128.191.363
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-47.635.416 -319.814.786
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -47.635.416 -319.814.786
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
632.949.104 194.597.077
Kredilerden Nakit Girişleri
9 632.949.104 194.597.077
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-433.879.315 -21.192.067
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -433.879.315 -21.192.067
Ödenen Faiz
31 -128.946.700 -69.655.831
Alınan Faiz
31 34.523.298 18.507.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.380.064 -52.072.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25,5 60.936.740 13.502.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.556.676 -38.570.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 283.008.725 321.579.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 291.565.401 283.008.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
271.572.659 314.604.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
857.977.737 623.178.714
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.121.390.910 855.261.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 142.113 -629.149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-263.555.286 -231.453.656
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -263.555.286 -231.453.656
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
68.450.757 22.572.015
Yabancı Para Çevrim Farkları
25,5 68.450.757 22.572.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
926.428.494 645.750.729
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.198.001.153 960.355.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.590.608 5.328.102
Ana Ortaklık Payları
1.172.410.545 955.027.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 291.565.401 283.008.725
Finansal Yatırımlar
8 33.213.997 12.123.497
Ticari Alacaklar
275.348.001 256.490.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 89.559.843 107.045.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 185.788.158 149.445.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 6.084.578 5.159.016
Diğer Alacaklar
6.763.353 5.027.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.879.387 3.499.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.883.966 1.527.897
Stoklar
14 34.103.086 31.460.546
Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.546.234 15.897.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 25.125.755 8.994.632
Diğer Dönen Varlıklar
24.1 16.869.890 16.276.151
ARA TOPLAM
708.620.295 634.438.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
708.620.295 634.438.363
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 69.718.570 72.667.257
Diğer Alacaklar
6.354.753 5.250.310
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.052.237 4.172.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.302.516 1.078.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 120.472.242 86.627.448
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.409.943.458 903.742.875
Maddi Duran Varlıklar
18 3.842.032.418 2.633.829.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.232.994 3.033.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15 48.411.939 31.849.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 32.776.869 20.401.814
Diğer Duran Varlıklar
24.2 10.372.350 10.747.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.543.315.593 3.768.150.431
TOPLAM VARLIKLAR
6.251.935.888 4.402.588.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 17.425.181 13.118.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 313.018.317 272.128.819
Ticari Borçlar
108.011.929 87.297.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 140.087 143.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 107.871.842 87.153.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 6.146.265 4.865.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.427.391 11.190.458
Diğer Borçlar
31.113.840 16.173.918
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 1.401.852 980.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 29.711.988 15.193.602
Ertelenmiş Gelirler
15 16.078.813 15.422.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 18.227.557 7.918.634
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.291.268 2.744.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.641.486 2.094.335
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 649.782 649.782
ARA TOPLAM
525.740.561 430.860.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
525.740.561 430.860.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 768.390.693 489.382.366
Ticari Borçlar
10 141.023 1.232.795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
12 792.213 677.874
Ertelenmiş Gelirler
15 0 197.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.384.329 3.276.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 5.384.329 3.276.609
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 956.340.434 592.857.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.731.048.692 1.087.624.582
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.256.789.253 1.518.484.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.941.253.288 2.861.669.759
Ödenmiş Sermaye
25.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
25.1 410.912.684 146.085.110
Geri Alınmış Paylar (-)
25.3 -433.231.278 -378.393.458
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25.1 0 -7.986.162
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 -53.710.445 -53.710.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.223.943.222 1.450.925.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.223.943.222 1.450.925.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.9 2.201.741.528 1.428.844.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.7 -1.273.065 -1.393.270
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.4 23.474.759 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
137.457.370 71.235.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 137.457.370 71.235.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.3 464.221.347 394.827.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.8 367.924.602 362.665.726
Net Dönem Karı veya Zararı
34 259.859.849 312.143.658
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 53.893.347 22.434.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.995.146.635 2.884.103.919
TOPLAM KAYNAKLAR
6.251.935.888 4.402.588.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747170


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.319 Değişim: 0,33% Hacim : 27.650 Mio.TL Son veri saati : 15:49
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
7,9341 Değişim: 0,59%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,4198 Değişim: 0,88%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
461,73 Değişim: -0,84%
Düşük 460,43 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.