KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 23:51

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 311.449.721 242.767.825 202.329.506 152.347.550
Satışların Maliyeti
26.2 -218.681.446 -182.110.025 -118.159.611 -96.182.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.768.275 60.657.800 84.169.895 56.164.558
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
92.768.275 60.657.800 84.169.895 56.164.558
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -61.864.306 -53.038.649 -31.527.309 -27.589.402
Pazarlama Giderleri
27.2 -11.782.562 -10.643.773 -6.360.060 -5.951.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 25.731.876 14.523.184 13.614.762 8.275.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -15.301.510 -5.943.317 -5.722.976 -1.735.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.551.773 5.555.245 54.174.312 29.163.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 2.352.890 1.566.332 1.421.687 871.298
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -160.666 -2.370 -160.666 -2.370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 151.320 -520.875 111.002 53.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.895.317 6.598.332 55.546.335 30.085.264
Finansman Gelirleri
31.1 22.888.952 18.097.675 12.459.335 8.030.436
Finansman Giderleri
31.2 -184.870.576 -53.279.858 -109.587.287 -23.728.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-130.086.307 -28.583.851 -41.581.617 14.387.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.987.033 10.090.408 -1.776.311 4.744.409
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -13.419.749 -1.163.787 -8.097.958 -284.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 19.406.782 11.254.195 6.321.647 5.029.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.099.274 -18.493.443 -43.357.928 19.131.874
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.2 -356.147 -1.397.966 -265.370 -2.046.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.455.421 -19.891.409 -43.623.298 17.085.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 -1.498.416 -3.199.042 -989.685 4.238.934
Ana Ortaklık Payları
34 -122.957.005 -16.692.367 -42.633.613 12.846.322
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21805700 -0,04929800 -0,07560800 0,03512300
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21742500 -0,04517000 -0,07513800 0,04071900
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00063200 -0,00412800 -0,00047000 -0,00559600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
-3.898.807 -20.258.986 24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.341 5.507.217 -16.692.367 -11.194.491 -3.203.186 -14.397.677
Dönem Karı (Zararı)
-16.692.367 -16.692.367 -3.199.042 -19.891.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.341 5.507.217 5.497.876 -4.144 5.493.732
Sermaye Azaltımı
-27.150.000 75.748.500 -48.598.500
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-116.566.553 40.818.053 -40.818.053 -116.566.553 0 -116.566.553
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.945.489 1.315.845 -50.102.903 -494.326 -15.350.107 -33.686.002 150.790.154 117.104.152
Dönem Sonu Bakiyeler
338.600.000 56.808.615 -129.155.777 -39.519.911 -45.135.542 481.089.568 -905.931 20.050.825 56.852.834 239.900.056 63.998.525 -16.692.367 1.025.890.895 1.070.346.479 2.096.237.374
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-119.153 -119.153 -505 -119.658
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-119.153 -119.153 -505 -119.658
Transferler
-11.012.736 7.986.162 -14.394.899 20.345.289 309.219.842 -312.143.658 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.078 35.114.901 -122.957.005 -87.819.026 -320.448 -88.139.474
Dönem Karı (Zararı)
-122.957.005 -122.957.005 -1.498.416 -124.455.421
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.078 35.114.901 35.137.979 1.177.968 36.315.947
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
264.827.574 14.555.543 -279.383.117 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.332.553 -9.332.553 -9.332.553
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.333.518 2.333.518
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -398.738.747 0 -53.710.445 1.414.449.478 -1.370.192 23.474.759 106.350.444 429.728.816 392.383.298 -122.957.005 2.764.399.027 24.446.725 2.788.845.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.589.562 53.020.632
Dönem Karı (Zararı)
34 -124.455.421 -19.891.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 -124.099.274 -18.493.443
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.2 -356.147 -1.397.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.263.764 53.385.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 50.204.519 34.374.016
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
811.784 240.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 811.784 287.485
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -46.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.083.890 14.629.969
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 53.253.303 19.460.535
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 4.551.570 2.727.745
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -9.720.983 -7.558.311
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
84.504.156 14.114.503
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-15.933.803 1.280.538
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -15.933.803 1.280.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -19.406.782 -11.254.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.694.396 23.150.710
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 3.844.545 53.384.133
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.339.134 -49.631.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -20.446.662 -55.297.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 107.528 5.666.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -455.064 53.126.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.301.812 4.967.414
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -983.550 -1.077.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 7.285.362 6.044.543
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -6.372.423 -1.970.717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -19.446.436 -17.618.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.170.145 7.152.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.889.735 437.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 28.280.410 6.715.460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 472.446 -31.009.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 225.732 1.717.568
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.697.470 7.983.919
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 136.480 -125.279
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.560.990 8.109.198
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -919.116 -230.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.514.419 -4.721.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 640.533 -782.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 7.873.886 -3.939.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.502.739 56.645.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -10.913.177 -3.624.485
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.125.444 -56.614.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.619 982.169
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 -13.619 982.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.316.825 -44.263.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -95.098.776 -44.153.549
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -7.218.049 -110.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 14.171.313 700.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.966.313 -14.033.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.424.907 9.765.662
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 117.104.152
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.332.553 -116.566.553
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -9.332.553 -116.566.553
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.193.351 121.811.684
Kredilerden Nakit Girişleri
9 88.193.351 121.811.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.032.402 -95.345.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -32.032.402 -95.345.381
Ödenen Faiz
31 -63.455.986 -24.841.503
Alınan Faiz
31 10.202.683 7.603.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.960.789 6.171.602
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.5 25.434.839 2.654.554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.525.950 8.826.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 283.008.725 321.579.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 226.482.775 330.405.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.455.421 -19.891.409 -43.623.298 17.085.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.382 -13.485 -17.547 -19.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 35.477 -16.856 -21.226 -23.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.095 3.371 3.679 4.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -7.095 3.371 3.679 4.771
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.287.565 5.507.217 24.320.067 -1.571.929
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 36.287.565 5.507.217 24.320.067 -1.571.929
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.315.947 5.493.732 24.302.520 -1.591.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-88.139.474 -14.397.677 -19.320.778 15.494.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-320.448 -3.203.186 -1.644.135 4.242.421
Ana Ortaklık Payları
-87.819.026 -11.194.491 -17.676.643 11.251.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 226.482.775 283.008.725
Finansal Yatırımlar
8 4.175.812 12.123.497
Ticari Alacaklar
286.550.610 256.490.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 127.492.087 107.045.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 159.058.523 149.445.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 5.614.080 5.159.016
Diğer Alacaklar
7.209.592 5.027.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.182.004 3.499.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.027.588 1.527.897
Stoklar
14 37.832.969 31.460.546
Peşin Ödenmiş Giderler
15 24.616.874 15.897.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 10.913.177 8.994.632
Diğer Dönen Varlıklar
24.1 15.158.472 16.276.151
ARA TOPLAM
618.554.361 634.438.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
618.554.361 634.438.363
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 76.770.397 72.667.257
Diğer Alacaklar
5.761.126 5.250.310
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.473.301 4.172.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.287.825 1.078.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 104.894.769 86.627.448
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 893.537.875 903.742.875
Maddi Duran Varlıklar
18 2.687.671.791 2.633.829.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.940.837 3.033.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15 42.577.216 31.849.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 36.079.026 20.401.814
Diğer Duran Varlıklar
24.2 11.224.984 10.747.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.868.458.021 3.768.150.431
TOPLAM VARLIKLAR
4.487.012.382 4.402.588.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 21.347.460 13.118.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 360.717.010 272.128.819
Ticari Borçlar
114.777.770 87.297.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 2.033.716 143.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 112.744.054 87.153.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 5.338.350 4.865.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.416.190 11.190.458
Diğer Borçlar
17.817.113 16.173.918
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 1.116.796 980.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 16.700.317 15.193.602
Ertelenmiş Gelirler
15 14.590.618 15.422.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 13.419.749 7.918.634
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.007.555 2.744.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.357.773 2.094.335
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 649.782 649.782
ARA TOPLAM
563.431.815 430.860.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.431.815 430.860.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 541.118.262 489.382.366
Ticari Borçlar
10 585.933 1.232.795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 21.108 0
Diğer Borçlar
12 732.149 677.874
Ertelenmiş Gelirler
15 110.652 197.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.932.390 3.276.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.932.390 3.276.609
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 588.234.321 592.857.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.134.734.815 1.087.624.582
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.698.166.630 1.518.484.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.764.399.027 2.861.669.759
Ödenmiş Sermaye
25.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
25.1 410.912.684 146.085.110
Geri Alınmış Paylar (-)
25.10 -398.738.747 -378.393.458
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25.1 0 -7.986.162
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 -53.710.445 -53.710.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.436.554.045 1.450.925.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.436.554.045 1.450.925.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.9 1.414.449.478 1.428.844.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.7 -1.370.192 -1.393.270
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.4 23.474.759 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.350.444 71.235.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 106.350.444 71.235.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.3 429.728.816 394.827.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.8 392.383.298 362.665.726
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -122.957.005 312.143.658
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 24.446.725 22.434.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.788.845.752 2.884.103.919
TOPLAM KAYNAKLAR
4.487.012.382 4.402.588.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703335


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,00% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8075 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7928 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4583 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4484 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
277,95 Değişim: 0,02%
Düşük 277,17 23.10.2019 Yüksek 278,29
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.