KAP ***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.05.2019 - 18:17
KAP ***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
125.000 1.952 30.988 6.456 57.497 221.893 221.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-13.093 -13.093 -13.093
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-13.093 -13.093 -13.093
Yeni Bakiye
125.000 1.952 30.988 6.456 -13.093 57.497 208.800 208.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
607 19.032 19.639 19.639
Kar Dağıtımı
57.497 -57.497
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.497 -57.497
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000 1.952 31.595 6.456 44.404 19.032 228.439 228.439
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 1.952 11.756 28.953 -13.093 64.980 254.548 254.548
Yeni Bakiye
160.000 1.952 11.756 28.953 -13.093 64.980 254.548 254.548
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.211 22.928 28.139 28.139
Kar Dağıtımı
64.980 -64.980
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
64.980 -64.980
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 1.952 16.967 28.953 51.887 22.928 282.687 282.687


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.702.365 1.764.732 5.467.097 2.716.221 1.591.655 4.307.876
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 718.287 74.609 792.896 676.425 118.374 794.799
Teminat Mektupları
718.287 71.787 790.074 676.425 112.505 788.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
718.287 71.787 790.074 676.425 112.505 788.930
Banka Kredileri
0 0 0 0 1.825 1.825
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 1.825 1.825
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.822 2.822 0 4.044 4.044
Belgeli Akreditifler
0 2.822 2.822 0 4.044 4.044
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.887.900 0 1.887.900 1.106.524 0 1.106.524
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
1.887.900 0 1.887.900 1.106.524 0 1.106.524
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.887.900 0 1.887.900 1.106.524 0 1.106.524
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.096.178 1.690.123 2.786.301 933.272 1.473.281 2.406.553
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.096.178 1.690.123 2.786.301 933.272 1.473.281 2.406.553
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 13.991 233.387 247.378
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 6.995 116.562 123.557
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 6.996 116.825 123.821
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.096.178 1.690.123 2.786.301 919.281 1.239.894 2.159.175
Swap Para Alım İşlemleri
0 847.196 847.196 0 682.265 682.265
Swap Para Satım İşlemleri
662.825 191.517 854.342 543.479 166.917 710.396
Swap Faiz Alım İşlemleri
433.353 91.840 525.193 375.802 0 375.802
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 559.570 559.570 0 390.712 390.712
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.352.717 1.114.234 5.466.951 4.134.675 1.085.747 5.220.422
EMANET KIYMETLER
1.152.845 279.440 1.432.285 1.052.117 280.466 1.332.583
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.152.832 264.844 1.417.676 1.024.152 265.603 1.289.755
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 27.965 0 27.965
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13 14.596 14.609 0 14.863 14.863
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.199.872 834.794 4.034.666 3.082.558 805.281 3.887.839
Menkul Kıymetler
80.674 281.420 362.094 78.624 264.050 342.674
Teminat Senetleri
487.190 46.834 534.024 383.109 44.450 427.559
Emtia
349.897 11.257 361.154 272.969 10.562 283.531
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
441.899 424.347 866.246 452.855 403.549 856.404
Diğer Rehinli Kıymetler
1.840.212 70.936 1.911.148 1.895.001 82.670 1.977.671
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.055.082 2.878.966 10.934.048 6.850.896 2.677.402 9.528.298


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
19.392 24.683
Alınan Faizler
82.248 67.435
Ödenen Faizler
-57.620 -33.911
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.870 3.907
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.992 10.399
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.237 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.920 -11.280
Ödenen Vergiler
-732 -6.364
Diğer
-12.683 -5.503
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-132.208 -289.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-122.640 -548.465
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.725 -11.228
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-76.868 197.100
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
77.025 73.026
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-112.816 -264.884
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-56.315 31.016
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
1.542 -25.113
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-844.088 -636.679
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
786.877 693.083
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-646 -275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
12.805 106.870
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
921.353 932.916
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-908.548 -826.046
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.068 12.049
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-142.258 -114.949
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
540.852 279.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
398.594 164.282


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.928 19.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.211 607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.211 607
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5.721 784
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-510 -177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.139 19.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
212.329 470.737 683.066 279.728 473.596 753.324
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 175.034 325.318 500.352 234.471 395.457 629.928
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 74.136 101.092 175.228 234.145 313.407 547.552
Bankalar
I-3 100.923 224.226 325.149 332 82.050 82.382
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-25 0 -25 -6 0 -6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 37.295 128.164 165.459 45.110 53.357 98.467
Devlet Borçlanma Senetleri
678 0 678 1.156 0 1.156
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
22.878 0 22.878 19.860 0 19.860
Diğer Finansal Varlıklar
13.739 128.164 141.903 24.094 53.357 77.451
Türev Finansal Varlıklar
I-13 0 17.255 17.255 147 24.782 24.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 17.255 17.255 147 24.782 24.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.146.997 673.768 1.820.765 1.205.008 477.709 1.682.717
Krediler
I-6 1.156.772 673.768 1.830.540 1.216.515 477.709 1.694.224
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.775 0 -9.775 -11.507 0 -11.507
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 50 0 50 50 0 50
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.846 0 5.846 4.040 0 4.040
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.542 0 2.542 2.190 0 2.190
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.542 0 2.542 2.190 0 2.190
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 175.963 0 175.963 34.385 0 34.385
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 7.157 0 7.157
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 2.046 0 2.046 2.032 0 2.032
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 69.639 106 69.745 72.980 138.698 211.678
VARLIKLAR TOPLAMI
1.615.412 1.144.611 2.760.023 1.607.570 1.090.003 2.697.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 179.765 276.756 456.521 153.478 288.532 442.010
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 58.636 53.647 112.283 84.033 9.980 94.013
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 595.052 0 595.052 579.693 0 579.693
Bonolar
527.822 0 527.822 561.750 0 561.750
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
67.230 0 67.230 17.943 0 17.943
FONLAR
II-4 225.039 205.612 430.651 327.703 217.401 545.104
Müstakrizlerin Fonları
2.025 39 2.064 14.323 630 14.953
Diğer
223.014 205.573 428.587 313.380 216.771 530.151
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 29.795 29.795 51 37.206 37.257
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 0 29.795 29.795 51 37.206 37.257
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 2.673 2.157 4.830 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-10 6.509 0 6.509 9.027 0 9.027
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.559 0 3.559 5.744 0 5.744
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.950 0 2.950 3.283 0 3.283
CARİ VERGİ BORCU
II-11 5.646 0 5.646 5.242 0 5.242
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 84.136 84.136 0 80.254 80.254
Krediler
0 28.213 28.213 0 26.473 26.473
Diğer Borçlanma Araçları
0 55.923 55.923 0 53.781 53.781
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
60.138 691.775 751.913 60.331 590.094 650.425
ÖZKAYNAKLAR
281.213 1.474 282.687 255.576 -1.028 254.548
Ödenmiş Sermaye
II-14 160.000 0 160.000 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952 1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 15.493 1.474 16.967 12.784 -1.028 11.756
Kar Yedekleri
28.953 0 28.953 28.953 0 28.953
Yasal Yedekler
7.374 0 7.374 7.374 0 7.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.579 0 21.579 21.579 0 21.579
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
74.815 0 74.815 51.887 0 51.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
51.887 0 51.887 -13.093 0 -13.093
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.928 0 22.928 64.980 0 64.980
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.414.671 1.345.352 2.760.023 1.475.134 1.222.439 2.697.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 102.721 73.283
Kredilerden Alınan Faizler
72.485 67.127
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.633 791
Bankalardan Alınan Faizler
4.645 574
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
183 6
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
17.213 3.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
17.213 3.686
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.562 1.099
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -66.757 -39.202
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-16.441 -7.243
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.243 -1.941
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-35.769 -27.450
Kiralama Faiz Giderleri
-184 0
Diğer Faiz Giderleri
-10.120 -2.568
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
35.964 34.081
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
15.258 311
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.869 3.907
Gayri Nakdi Kredilerden
5.302 2.511
Diğer
12.567 1.396
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.611 -3.596
Gayri Nakdi Kredilere
-418 -184
Diğer
-2.193 -3.412
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -12.443 -7.327
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-194 -172
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-9.367 -6.868
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.882 -287
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 5.668 9.876
FAALİYET BRÜT KÂRI
44.447 36.941
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -600 -3.040
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-940 -404
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.085 -3.678
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -8.122 -6.206
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
29.700 23.613
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 29.700 23.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -6.772 -4.581
Cari Vergi Karşılığı
-7.296 -6.062
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
524 1.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 22.928 19.032
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 22.928 19.032
Grubun Karı (Zararı)
22.928 19.032
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761527


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3215 Değişim: 0,40%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3321
Açılış: 8,2883
9,7302 Değişim: 0,51%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7417
Açılış: 9,6809
501,09 Değişim: 0,75%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 501,93
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.