KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:21
KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -6.264.868 1.138.498 9.133.613 61.779.957 177.012.534 177.012.534
Transferler
6.464.616 55.315.341 -61.779.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.466.789 54.466.789 54.466.789
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-8.259.970 -8.259.970 -8.259.970
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-881.749 -881.749 -881.749
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -7.146.617 7.603.114 56.188.984 54.466.789 222.337.604 222.337.604
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -8.765.475 7.603.114 56.188.984 127.544.962 293.796.919 293.796.919
Transferler
6.049.548 121.495.414 -127.544.962
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.858.356 40.858.356 40.858.356
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.680.212 -1.680.212 -1.680.212
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -10.445.687 13.652.662 177.684.398 40.858.356 332.975.063 332.975.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.101.285 -13.623.059
Dönem Karı (Zararı)
40.858.356 54.466.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.093.945 11.542.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.990.294 6.535.621
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
772.740
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
772.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.532.867 384.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.532.867 384.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.570.784 3.849.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.004.713 -74.920.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.239.443 -30.787.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.768.503 -43.814.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.470.940 13.026.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.083.803 -3.822.280
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.560.859 -3.172.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-522.944 -649.294
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.899.257 -33.205.568
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.619.018 -18.357.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.551.823 612.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.170.841 -18.969.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.344.061 397.610
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.096.072 19.713.708
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.091.211 19.721.319
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.861 -7.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.603.325 -8.859.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.603.325 -8.859.187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.052.412 -8.911.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.048.873 -4.711.879
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.195.769 -51.631.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.993 109.370
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.993 109.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.235.762 -51.741.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.235.762 -51.741.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.166.290 77.178.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.166.290 77.178.713
Kredilerden Nakit Girişleri
77.166.290 77.178.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.869.236 11.923.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.869.236 11.923.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.152.215 37.644.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.021.451 49.568.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34 27.021.451 22.152.215
Ticari Alacaklar
454.728.097 414.699.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 189.427.557 157.869.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 265.300.540 256.829.600
Diğer Alacaklar
33.509.628 27.480.183
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 32.078.067 26.553.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.431.561 926.571
Stoklar
8 117.072.266 108.173.009
Peşin Ödenmiş Giderler
6.101.829 7.220.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.101.829 7.220.116
Diğer Dönen Varlıklar
57.867.435 43.547.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 57.867.435 43.547.590
ARA TOPLAM
696.300.706 623.272.435
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
696.300.706 623.272.435
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.792.593 3.788.406
Diğer Finansal Yatırımlar
29 3.792.593 3.788.406
Ticari Alacaklar
112.918.118 97.707.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 112.918.118 97.707.450
Diğer Alacaklar
173.410 155.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 173.410 155.456
Maddi Duran Varlıklar
259.141.460 246.994.734
Arazi ve Arsalar
10 3.129.468 3.129.468
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 226.561 239.779
Binalar
10 47.353.507 47.978.542
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 127.990.184 131.959.396
Taşıtlar
10 5.480.048 4.161.208
Mobilya ve Demirbaşlar
10 3.542.300 4.103.761
Özel Maliyetler
10 470.274 92.616
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 70.930.376 55.314.330
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 18.742 15.634
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.283.845 53.225.096
Lisanslar
11 25.642.014 26.970.683
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 29.641.831 26.254.413
Peşin Ödenmiş Giderler
14.760.553 12.679.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.760.553 12.679.687
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 8.435.572 7.331.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
454.505.551 421.882.159
TOPLAM VARLIKLAR
1.150.806.257 1.045.154.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
291.804.137 214.190.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
291.804.137 214.190.159
Banka Kredileri
29 291.804.137 214.190.159
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
99.608.389 73.248.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
99.608.389 73.248.989
Banka Kredileri
29 99.608.389 73.248.989
Ticari Borçlar
40.711.792 57.330.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 9.042.791 2.490.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.669.001 54.839.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.148.464 2.804.403
Diğer Borçlar
9.233.584 8.834.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 9.176.033 8.781.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 57.551 52.690
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.787.385 15.753.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.787.385 15.753.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 326.534 8.375.407
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.869.426 1.869.426
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.869.426 1.869.426
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.535.500 3.886.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.535.500 3.886.250
ARA TOPLAM
466.025.211 386.292.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
466.025.211 386.292.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
219.204.036 246.011.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
219.204.036 246.011.124
Banka Kredileri
29 219.204.036 246.011.124
Diğer Borçlar
89.204.050 81.543.950
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 89.204.050 81.543.950
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.760.345 20.073.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 23.760.345 20.073.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 19.637.552 17.436.432
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.805.983 365.064.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
817.831.194 751.357.675
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
332.975.063 293.796.919
Ödenmiş Sermaye
17 73.547.734 73.547.734
Sermaye Avansı
17 33.725.633 33.725.633
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.951.967 3.951.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.445.687 -8.765.475
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -10.445.687 -8.765.475
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.652.662 7.603.114
Yasal Yedekler
17 13.652.662 7.603.114
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 177.684.398 56.188.984
Net Dönem Karı veya Zararı
40.858.356 127.544.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.975.063 293.796.919
TOPLAM KAYNAKLAR
1.150.806.257 1.045.154.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 473.940.634 339.015.894
Satışların Maliyeti
19 -188.133.988 -122.767.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
285.806.646 216.248.436 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
285.806.646 216.248.436 0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -36.187.334 -30.354.446
Pazarlama Giderleri
21 -161.618.999 -114.594.667
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -14.524.889 -10.699.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 55.410.097 81.889.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -22.692.489 -10.047.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.193.032 132.442.293 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.753.771 7.493.969
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -779.943 -372.840
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.166.860 139.563.422 0 0
Finansman Gelirleri
25 9.211.159 6.993.965
Finansman Giderleri
25 -74.015.606 -85.320.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.362.413 61.237.215 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.504.057 -6.770.426 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.933.273 -2.920.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.570.784 -3.849.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.858.356 54.466.789 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.858.356 54.466.789 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.858.356 54.466.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.680.212 -881.749 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -2.154.118 -1.130.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
473.906 248.698 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 473.906 248.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.680.212 -881.749 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.178.144 53.585.040 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.178.144 53.585.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781944


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7802 Değişim: 0,52%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7871
Açılış: 5,7505
6,3905 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,73 Değişim: -0,43%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.