***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:01

***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -4.774.532 1.138.498 -38.747.892 47.881.505 116.722.913 116.722.913
Transferler
47.881.505 -47.881.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.641.549 12.641.549 12.641.549
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
33.725.633 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-441.516 -441.516 -441.516
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -5.216.048 1.138.498 9.133.613 12.641.549 128.922.946 128.922.946
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -6.264.868 1.138.498 9.133.613 61.779.957 177.012.534 177.012.534
Transferler
6.464.616 55.315.341 -61.779.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.466.789 54.466.789 54.466.789
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-8.259.970 -8.259.970 -8.259.970
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-881.749 -881.749 -881.749
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -7.146.617 7.603.114 56.188.984 54.466.789 222.337.604 222.337.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.623.059 19.310.634
Dönem Karı (Zararı)
54.466.789 12.641.549
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.542.764 9.908.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.535.621 5.481.250
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
772.740 740.781
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
772.740 740.781
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
384.736 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
384.736 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.849.667 3.686.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.920.733 -638.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.787.596 37.305.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.814.050 2.907.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.026.454 34.398.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.822.280 -11.332.914
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.172.986 -10.875.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-649.294 -457.157
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.205.568 -11.098.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.357.420 -4.228.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
612.170 4.520.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.969.590 -8.749.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
397.610 -1.125.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.713.708 -29.227
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.721.319 -88.678
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.611 59.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.859.187 -10.129.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.859.187 -10.129.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.911.180 21.911.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -1.901.839
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.711.879 -699.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.631.826 -22.508.590
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.370 35.385
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.370 35.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.741.196 -22.543.975
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.741.196 -22.543.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.178.713 6.128.017
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.178.713 6.128.017
Kredilerden Nakit Girişleri
77.178.713 6.128.017
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.923.828 2.930.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.923.828 2.930.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.644.861 11.684.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.568.689 14.614.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34 49.568.689 37.644.861
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
354.706.423 318.987.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 166.485.010 117.739.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 188.221.413 201.247.867
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
23.323.226 19.492.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 21.650.382 18.477.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.672.844 1.014.624
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 96.123.697 63.690.869
Peşin Ödenmiş Giderler
4.265.093 3.034.117
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.265.093 3.034.117
Diğer Dönen Varlıklar
39.317.733 25.581.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 39.317.733 25.581.366
ARA TOPLAM
567.304.861 468.430.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
567.304.861 468.430.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.788.406 3.788.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
29 3.788.406 3.788.406
Ticari Alacaklar
86.494.563 91.426.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 86.494.563 91.426.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
124.389 133.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 124.389 133.315
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
179.529.985 141.515.301
Arazi ve Arsalar
10 3.129.468 3.129.468
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 252.866 266.216
Binalar
10 36.091.391 24.441.014
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 28.878.399 10.559.661
Taşıtlar
10 4.667.644 2.810.809
Mobilya ve Demirbaşlar
10 5.122.193 5.625.740
Özel Maliyetler
10 107.617 114.826
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 101.255.532 94.542.693
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 24.875 24.874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.388.334 53.183.535
Lisanslar
11 26.114.836 27.343.999
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 26.273.498 25.839.536
Peşin Ödenmiş Giderler
23.747.210 29.460.138
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.747.210 29.460.138
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 9.311.496 6.052.224
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
355.384.383 325.559.021
TOPLAM VARLIKLAR
922.689.244 793.989.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.809.884 185.968.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.809.884 185.968.917
Banka Kredileri
29 210.809.884 185.968.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
68.960.142 57.610.934
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
68.960.142 57.610.934
Banka Kredileri
29 68.960.142 57.610.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
48.453.097 66.810.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 16.823.261 16.211.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.629.836 50.599.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 5.645.072 5.247.462
Diğer Borçlar
8.653.034 1.165.726
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 8.607.427 1.112.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 45.607 53.218
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
7.699.272 7.423.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 7.699.272 7.423.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 4.711.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.869.426 1.869.426
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.869.426 1.869.426
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.022.457 3.520.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.022.457 3.520.241
ARA TOPLAM
356.112.384 334.328.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.112.384 334.328.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
236.061.541 195.073.003
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
236.061.541 195.073.003
Banka Kredileri
29 236.061.541 195.073.003
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
1.582.434 1.582.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.582.434 1.582.434
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 21.382.303 19.867.120
Diğer Borçlar
70.690.850 58.464.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 70.690.850 58.464.450
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.522.128 7.661.887
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.239.256 282.648.894
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
700.351.640 616.977.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
222.337.604 177.012.534
Ödenmiş Sermaye
17 73.547.734 73.547.734
Sermaye Avansı
17 33.725.633 33.725.633
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.951.967 3.951.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.146.617 -6.264.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -7.146.617 -6.264.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.603.114 1.138.498
Yasal Yedekler
17 7.603.114 1.138.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 56.188.984 9.133.613
Net Dönem Karı veya Zararı
54.466.789 61.779.957
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
222.337.604 177.012.534
TOPLAM KAYNAKLAR
922.689.244 793.989.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 339.015.894 255.211.312
Satışların Maliyeti
19 -122.767.458 -101.815.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
216.248.436 153.395.776 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
216.248.436 153.395.776 0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -30.354.446 -20.901.681
Pazarlama Giderleri
21 -114.594.667 -96.249.921
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -10.699.264 -8.976.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 81.889.777 21.952.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.047.543 -6.992.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.442.293 42.227.623 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.493.969 357.081
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -372.840 -2.067.904
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.563.422 40.516.800 0 0
Finansman Gelirleri
25 6.993.965 3.281.802
Finansman Giderleri
25 -85.320.172 -23.839.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.237.215 19.958.672 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.770.426 -7.317.123 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.920.759 -3.630.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.849.667 -3.686.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.466.789 12.641.549 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.466.789 12.641.549 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
54.466.789 12.641.549
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-881.749 -441.516 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -1.130.447 -551.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
248.698 110.379 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 248.698 110.379
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-881.749 -441.516 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.585.040 12.200.033 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.585.040 12.200.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701602


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.269 Değişim: -1,95% Hacim : 4.572 Mio.TL Son veri saati : 16:59
Düşük 93.892 25.04.2019 Yüksek 96.457
Açılış: 96.351
5,9498 Değişim: 1,31%
Düşük 5,8632 25.04.2019 Yüksek 5,9805
Açılış: 5,8727
6,6405 Değişim: 1,27%
Düşük 6,5429 25.04.2019 Yüksek 6,6635
Açılış: 6,5571
245,16 Değişim: 1,73%
Düşük 240,52 25.04.2019 Yüksek 245,61
Açılış: 240,99

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.