KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 22:05
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 291.106.537 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 0 644.606.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.174.936 -39.091.077 -47.266.013 -47.266.013
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 282.931.601 6.008.477 34.897.360 122.409.445 53.518.202 597.340.611 597.340.611
Transferler
53.518.202 -53.518.202
Dönem Karı (Zararı)
-23.019.436 -23.019.436 -23.019.436
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
120.933.367 4.953.261 125.886.628 125.886.628
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 403.864.968 10.961.738 34.897.360 175.927.647 -23.019.436 700.207.803 700.207.803
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.864.800 41.612.160 34.897.360
Transferler
-19.814.091 19.814.091
Dönem Karı (Zararı)
-92.168.319 -92.168.319 -33.735 -92.202.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
63.517.638 18.018.297 81.535.935 81.535.935
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
498.184 498.184
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 558.992.599 46.582.405 34.897.360 156.113.556 -92.168.319 803.032.554 464.449 803.497.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.258.845 -192.580.026
Dönem Karı (Zararı)
-92.202.054 -23.019.436
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-92.202.054 -23.019.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.246.283 30.778.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-18 28.814.859 13.834.296
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.911.063 1.655.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.911.063 1.655.262
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.908.700 15.130.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.861.525 13.109.270
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.455.104 1.599.159
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.592.071 421.773
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.012.013 27.870.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.596.589 -3.263.473
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 76.470.021 32.629.585
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -2.861.419 -1.495.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21-22 -4.903.917 -32.358.208
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -281.231 -135.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 618.223 4.778.987
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.301 3.470
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.301 3.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.055.752 -177.801.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.757.531 185.328.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25 -166.633 -15.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 81.924.164 185.344.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.506.736 5.376.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -8.506.736 5.376.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-54.540.221 -108.049.411
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -21.449.668 -7.736.243
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 7.159.082 -4.679.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.077.779 -207.534.300
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25 15.677.219 -202.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -30.754.998 -207.332.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 5.810.996 -1.199.736
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
30.616.594 -30.868.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.412.159 -3.130.722
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.412.159 -3.130.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.301.888 -5.307.759
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.099.981 -170.042.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-32.062.237 -21.180.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -1.296.589 -1.357.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.111.306 -4.467.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.829 12.380
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 15.829 12.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.163.928 -6.857.449
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.990.558 -6.168.964
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.173.370 -688.485
Alınan Faiz
22 7.596.589 3.263.473
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-559.796 -886.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.789.625 278.148.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 230.802.478 303.510.412
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -16.655.251 0
Ödenen Faiz
-60.357.602 -25.362.062
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.419.474 81.100.595
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-39.038.696 -36.959.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.380.778 44.141.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 192.787.683 187.212.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 294.168.461 231.353.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 294.168.461 192.787.683
Ticari Alacaklar
924.168.714 916.704.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 178.729 7.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 923.989.985 916.697.192
Diğer Alacaklar
433.791 1.728.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 433.791 1.728.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
347.938.306 305.680.684
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 347.938.306 305.680.684
Stoklar
9 119.774.443 89.377.544
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.589.955 13.361.876
Diğer Dönen Varlıklar
18 58.439.808 44.113.644
ARA TOPLAM
1.752.513.478 1.563.754.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.752.513.478 1.563.754.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.293.683 4.733.887
Ticari Alacaklar
60.264.672 54.296.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.264.672 54.296.299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 8.507.478 7.784.350
Maddi Duran Varlıklar
11 122.986.082 51.441.407
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 57.604.914 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
140.978.695 129.450.068
Şerefiye
13 105.480.094 96.422.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.498.601 33.027.725
Peşin Ödenmiş Giderler
10 290.923 554.765
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 30.579.691 24.022.688
Diğer Duran Varlıklar
18 27.407.054 25.401.602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
453.913.192 297.685.066
TOPLAM VARLIKLAR
2.206.426.670 1.861.439.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
693.617.729 487.836.269
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
693.617.729 487.836.269
Banka Kredileri
6 673.146.110 487.836.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 20.471.619 0
Ticari Borçlar
311.575.147 298.956.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 16.466.401 353.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 295.108.746 298.603.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 30.435.971 22.373.870
Diğer Borçlar
12.090.236 17.064.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.090.236 17.064.203
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
123.165.127 83.881.957
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 123.165.127 83.881.957
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 5.064.848
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.129.686 34.856.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 26.010.971 28.613.313
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.118.715 6.243.574
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 68.051.786 66.589.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
68.051.786 66.589.646
ARA TOPLAM
1.273.065.682 1.016.624.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.273.065.682 1.016.624.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.426.506 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.426.506 0
Banka Kredileri
6 56.701.139 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 39.725.367 0
Ticari Borçlar
62.326 57.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 62.326 57.416
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.667.468 29.265.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 24.667.468 29.265.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 8.707.685 1.826.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.863.985 31.150.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.402.929.667 1.047.774.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
803.032.554 813.664.938
Ödenmiş Sermaye
19 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
551.130.592 487.612.954
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.862.007 -7.862.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.862.007 -7.862.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
558.992.599 495.474.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.582.405 28.564.108
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.582.405 28.564.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.113.556 175.927.647
Net Dönem Karı veya Zararı
-92.168.319 -19.814.091
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
464.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
803.497.003 813.664.938
TOPLAM KAYNAKLAR
2.206.426.670 1.861.439.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 565.521.166 407.900.763 346.106.901 218.691.981
Satışların Maliyeti
4 -530.377.874 -371.103.650 -320.167.838 -202.110.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.143.292 36.797.113 25.939.063 16.581.600
BRÜT KAR (ZARAR)
35.143.292 36.797.113 25.939.063 16.581.600
Genel Yönetim Giderleri
-34.469.738 -17.838.557 -17.862.325 -8.393.446
Pazarlama Giderleri
-36.665.117 -28.249.062 -18.551.520 -15.035.153
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.781.287 -4.878.328 -781.833 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 22.091.468 3.655.221 5.380.515 1.430.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -46.815.436 -41.949.393 -31.146.019 -37.377.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-64.496.818 -52.463.006 -37.022.119 -42.793.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.829 12.380 5.054 12.380
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.528 -15.850 -3.938 -7.484
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 281.231 135.768 196.510 339.555
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-64.204.286 -52.330.708 -36.824.493 -42.449.452
Finansman Gelirleri
22 53.542.911 69.596.571 15.504.244 56.989.358
Finansman Giderleri
22 -80.922.456 -35.506.312 -39.377.306 -21.327.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-91.583.831 -18.240.449 -60.697.555 -6.787.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-618.223 -4.778.987 -6.091.206 -13.521.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -88.692 -77.410 -88.692 -77.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -529.531 -4.701.577 -6.002.514 -13.444.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.202.054 -23.019.436 -66.788.761 -20.308.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.202.054 -23.019.436 -66.788.761 -20.308.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.735 0 -33.735 0
Ana Ortaklık Payları
-92.168.319 -23.019.436 -66.755.026 -20.308.743
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -1,42090000 -0,35490000 -1,02910000 -0,31310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.321.298 120.933.367 -16.569.067 89.334.909
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.321.298 120.933.367 -16.569.067 89.334.909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
66.214.637 4.953.261 32.257.814 -11.342.106
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.214.637 4.953.261 32.257.814 -11.342.106
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.535.935 125.886.628 15.688.747 77.992.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.666.119 102.867.192 -51.100.014 57.684.060
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.735 0 -33.735 0
Ana Ortaklık Payları
-10.632.384 102.867.192 -51.066.279 57.684.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781505


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7881 Değişim: 0,65%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4006 Değişim: 0,15%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
272,02 Değişim: -0,32%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.