KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 20:51

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.240.661 238.296.811 16.764.885 33.182.076 144.545.795 18.670.011 549.695.877 549.695.877
Transferler
1.715.284 16.954.727 -18.670.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-660.773 52.809.726 -10.756.408 53.518.202 94.910.747 94.910.747
Dönem Karı (Zararı)
53.518.202 53.518.202 53.518.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-660.773 52.809.726 -10.756.408 41.392.545 41.392.545
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 291.106.537 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 644.606.624
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 291.106.537 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 644.606.624
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.431.643 -39.091.077 -54.522.720 -54.522.720
Transferler
53.518.202 -53.518.202 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.039.427 219.800.067 22.555.631 -19.814.091 223.581.034 223.581.034
Dönem Karı (Zararı)
-19.814.091 -19.814.091 -19.814.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.039.427 219.800.067 22.555.631 243.395.125 243.395.125
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.622.338 142.178.839
Dönem Karı (Zararı)
-19.814.091 53.518.202
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -19.814.091 53.518.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.455.094 75.522.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 32.539.262 26.000.001
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.454.778 6.389.650
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 28.189.758 6.389.650
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -15.734.980 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.757.533 35.571.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 38.862.558 33.787.761
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.643.580 2.050.622
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 251.395 -266.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
71.214.846 42.635.718
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -9.655.423 -1.777.651
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 81.948.273 43.984.031
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -1.078.004 429.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -144.254.766 -18.255.463
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.678.753
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.678.753
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -375.187 -820.823
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -6.827.373 -13.328.554
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.999 8.489
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -53.999 8.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.438.653 41.006.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
252.458.768 -60.842.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -6.537 27.789.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 252.465.305 -88.631.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.640.633 11.814.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 15.640.633 11.814.446
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -102.770.389 -5.935.241
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 24.312.743 18.589.957
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 2.420.927 7.073.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.706.858 118.780.357
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 -1.866.758 290.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -193.840.100 118.490.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 5.638.503 -7.236.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.944.456 1.354.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.944.456 1.354.428
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 -66.970.996 -8.738.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.406.440 -33.853.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.797.650 170.046.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -26.394.579 -26.962.240
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.413.608 -585.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -3.016.501 -319.786
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.808.992 -6.528.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.674 35.519
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 72.674 35.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.732.020 -7.353.615
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.910.061 -5.956.774
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.821.959 -1.396.841
Alınan Faiz
25 9.655.423 1.777.651
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.805.069 -988.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.718.429 -54.470.180
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 234.017.926 -14.176.375
Ödenen Faiz
-72.299.497 -40.293.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.287.099 81.180.177
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-32.711.486 -9.609.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.575.613 71.570.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 187.212.070 115.641.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 192.787.683 187.212.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 192.787.683 187.212.070
Ticari Alacaklar
916.704.334 806.226.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 7.142 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 916.697.192 806.226.238
Diğer Alacaklar
1.728.286 1.479.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.728.286 1.479.485
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 305.680.684 165.497.546
Stoklar
9 89.377.544 70.801.802
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.361.876 11.457.890
Diğer Dönen Varlıklar
19 44.113.644 43.642.600
ARA TOPLAM
1.563.754.051 1.286.317.631
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.563.754.051 1.286.317.631
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.733.887 2.928.818
Ticari Alacaklar
54.296.299 83.903.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 54.296.299 83.903.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 7.784.350 6.155.424
Maddi Duran Varlıklar
12 51.441.407 36.598.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
129.450.068 103.327.185
Şerefiye
13 96.422.343 69.131.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.027.725 34.195.394
Peşin Ödenmiş Giderler
10 554.765 416.766
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 24.022.688 11.294.492
Diğer Duran Varlıklar
19 25.401.602 18.909.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
297.685.066 263.534.876
TOPLAM VARLIKLAR
1.861.439.117 1.549.852.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 487.836.269 302.073.547
Ticari Borçlar
298.956.476 382.578.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 353.107 1.715.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 298.603.369 380.862.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 22.373.870 11.623.440
Diğer Borçlar
17.064.203 10.710.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.064.203 10.710.962
Ertelenmiş Gelirler
11 83.881.957 55.182.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.064.848 2.994.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.856.887 27.300.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 28.613.313 21.736.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.243.574 5.564.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 66.589.646 52.676.354
ARA TOPLAM
1.016.624.156 845.140.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.016.624.156 845.140.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 24.044.293
Ticari Borçlar
57.416 46.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 57.416 46.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.265.838 24.974.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 29.265.838 24.974.362
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.826.769 11.040.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.150.023 60.105.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.047.774.179 905.245.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
813.664.938 644.606.624
Ödenmiş Sermaye
20 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
487.612.954 282.205.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.862.007 -8.901.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.862.007 -8.901.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 495.474.961 291.106.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.564.108 6.008.477
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.564.108 6.008.477
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
175.927.647 161.500.522
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -19.814.091 53.518.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
813.664.938 644.606.624
TOPLAM KAYNAKLAR
1.861.439.117 1.549.852.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.039.787.975 1.122.265.684
Satışların Maliyeti
21 -916.893.118 -949.726.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.894.857 172.539.669
BRÜT KAR (ZARAR)
122.894.857 172.539.669
Genel Yönetim Giderleri
22 -44.988.291 -32.452.882
Pazarlama Giderleri
22 -58.914.211 -56.109.411
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -13.407.445 -4.252.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.483.323 2.019.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -100.233.240 -17.248.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.165.007 64.496.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 72.674 35.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -18.675 -44.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 375.187 820.823
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-92.735.821 65.308.504
Finansman Gelirleri
25 153.910.189 22.711.867
Finansman Giderleri
25 -87.815.832 -47.830.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.641.464 40.189.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.827.373 13.328.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.150.867 -3.016.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 11.978.240 16.345.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.814.091 53.518.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.814.091 53.518.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.814.091 53.518.202
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7601 Değişim: 0,81%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,3948 Değişim: 0,89%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
277,89 Değişim: 0,69%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.