KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 20:29

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 238.296.811 -8.240.661 16.764.885 33.182.076 144.545.795 18.670.011 549.695.877 549.695.877
Transferler
18.670.011 -18.670.011 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.983.984 953.595 7.391.231 6.360.842 6.360.842
Dönem Karı (Zararı)
7.391.231 7.391.231 7.391.231
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.983.984 953.595 -1.030.389 -1.030.389
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.162.160 236.312.827 -8.240.661 17.718.480 33.182.076 163.215.806 7.391.231 556.056.719 556.056.719
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 291.106.537 -8.901.434 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 644.606.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.174.936 -39.091.077 -47.266.013 -47.266.013
Transferler
53.518.202 -53.518.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.933.367 4.953.261 -23.019.436 102.867.192 102.867.192
Dönem Karı (Zararı)
-23.019.436 -23.019.436 -23.019.436
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
120.933.367 4.953.261 125.886.628 125.886.628
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 403.864.968 -8.901.434 10.961.738 34.897.360 175.927.647 -23.019.436 700.207.803 700.207.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.580.026 9.696.525
Dönem Karı (Zararı)
-23.019.436 7.391.231
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.019.436 7.391.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.778.456 32.102.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 13.834.296 13.189.560
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.655.262 1.080.803
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.655.262 1.077.019
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 3.784
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.130.202 17.472.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.109.270 17.732.098
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.599.159 120.762
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 421.773 -380.835
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.870.215 18.033.129
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -3.263.473 -526.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 32.629.585 19.713.894
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 -1.495.897 -1.154.313
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17 -32.358.208 -2.166.199
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.316.163
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.316.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -135.768 -71.082
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.778.987 -13.094.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.470 -25.441
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.470 -25.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-177.801.452 -8.224.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
185.328.646 -9.801.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -15.732 7.113.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 185.344.378 -16.915.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.376.379 -749.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.376.379 -749.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.736.243 -12.618.082
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -4.679.884 982.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.534.300 51.060.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -202.142 1.778.769
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -207.332.158 49.281.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.199.736 -1.782.581
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -108.049.411 -15.266.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.130.722 748.053
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.130.722 748.053
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4 -30.868.422 -10.457.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.307.759 -10.339.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-170.042.432 31.269.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.180.171 -21.209.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.357.423 -363.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.467.729 -2.839.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.380 37.834
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 12.380 37.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.857.449 -3.419.014
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.168.964 -3.016.495
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -688.485 -402.519
Alınan Temettüler
0 236.809
Alınan Faiz
17 3.263.473 526.452
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-886.133 -221.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.148.350 -61.271.608
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 303.510.412 -47.763.238
Ödenen Faiz
6 -25.362.062 -13.508.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.100.595 -54.414.291
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-36.959.248 2.705.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.141.347 -51.708.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
187.212.070 115.641.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
231.353.417 63.933.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 231.353.417 187.212.070
Ticari Alacaklar
798.222.473 806.226.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 17.559 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 798.204.914 806.226.238
Diğer Alacaklar
1.612.843 1.479.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.612.843 1.479.485
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
4 289.314.127 165.497.546
Stoklar
8 94.243.062 70.801.802
Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.992.027 11.457.890
Diğer Dönen Varlıklar
46.944.570 43.642.600
ARA TOPLAM
1.480.682.519 1.286.317.631
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.480.682.519 1.286.317.631
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.814.951 2.928.818
Ticari Alacaklar
101.721.642 83.903.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 101.721.642 83.903.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.955.362 6.155.424
Maddi Duran Varlıklar
10 44.194.286 36.598.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
118.537.607 103.327.185
Şerefiye
11 83.589.002 69.131.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 34.948.605 34.195.394
Peşin Ödenmiş Giderler
9 589.373 416.766
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 22.148.559 11.294.492
Diğer Duran Varlıklar
21.329.980 18.909.728
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21.329.980 18.909.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
319.291.760 263.534.876
TOPLAM VARLIKLAR
1.799.974.279 1.549.852.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 636.895.775 302.073.547
Ticari Borçlar
212.934.514 382.578.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.849.026 1.715.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 211.085.488 380.862.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.715.111 11.623.440
Diğer Borçlar
9.456.541 10.710.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.456.541 10.710.962
Ertelenmiş Gelirler
4 101.711.054 55.182.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 2.994.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.391.734 27.300.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.022.311 21.736.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.369.423 5.564.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 56.233.810 52.676.354
ARA TOPLAM
1.054.338.539 845.140.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.054.338.539 845.140.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 24.044.293
Ticari Borçlar
51.994 46.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.994 46.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.081.825 24.974.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.081.825 24.974.362
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 17.294.118 11.040.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.427.937 60.105.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.099.766.476 905.245.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
700.207.803 644.606.624
Ödenmiş Sermaye
64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
394.963.534 282.205.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.901.434 -8.901.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.901.434 -8.901.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
403.864.968 291.106.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.961.738 6.008.477
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.961.738 6.008.477
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
175.927.647 161.500.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.019.436 53.518.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
700.207.803 644.606.624
TOPLAM KAYNAKLAR
1.799.974.279 1.549.852.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 407.900.763 493.302.768 218.691.981 325.424.531
Satışların Maliyeti
-371.103.650 -440.809.637 -202.110.381 -290.479.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.797.113 52.493.131 16.581.600 34.944.654
BRÜT KAR (ZARAR)
36.797.113 52.493.131 16.581.600 34.944.654
Genel Yönetim Giderleri
-17.838.557 -15.514.549 -8.393.446 -8.515.890
Pazarlama Giderleri
-28.249.062 -26.312.389 -15.035.153 -13.214.334
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.878.328 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.655.221 1.794.185 1.430.344 2.898.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -41.949.393 -1.842.407 -37.377.248 -1.037.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.463.006 10.617.971 -42.793.903 15.075.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.380 262.250 12.380 246.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.850 -12.393 -7.484 -12.393
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 135.768 71.082 339.555 22.658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.330.708 10.938.910 -42.449.452 15.331.389
Finansman Gelirleri
17 69.596.571 5.008.810 56.989.358 1.880.285
Finansman Giderleri
17 -35.506.312 -21.651.110 -21.327.014 -15.891.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.240.449 -5.703.390 -6.787.108 1.320.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.778.987 13.094.621 -13.521.635 5.293.275
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -77.410 0 -77.410 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.701.577 13.094.621 -13.444.225 5.293.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.019.436 7.391.231 -20.308.743 6.613.353
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.019.436 7.391.231 -20.308.743 6.613.353
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.019.436 7.391.231 -20.308.743 6.613.353
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (kayıp) / kazanç 19 -0,35490000 0,11390000 -0,31310000 0,10200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
120.933.367 -1.983.984 89.334.909 -1.979.109
Yabancı Para Çevrim Farkları
120.933.367 -1.983.984 89.334.909 -1.979.109
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.953.261 953.595 -11.342.106 -18.314.726
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.953.261 953.595 -11.342.106 -18.314.726
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.886.628 -1.030.389 77.992.803 -20.293.835
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.867.192 6.360.842 57.684.060 -13.680.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
102.867.192 6.360.842 57.684.060 -13.680.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704106


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.785 Değişim: 1,94% Hacim : 8.014 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.851
Açılış: 98.799
5,7465 Değişim: 0,21%
Düşük 5,7300 24.10.2019 Yüksek 5,7485
Açılış: 5,7342
6,4046 Değişim: 0,33%
Düşük 6,3791 24.10.2019 Yüksek 6,4069
Açılış: 6,3836
275,70 Değişim: 0,22%
Düşük 274,95 24.10.2019 Yüksek 275,78
Açılış: 275,09
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.