KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2020 - 22:02
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.905.858
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.905.858
BRÜT KAR (ZARAR)
2.905.858
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -3.856.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 69.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -14.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-895.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.947.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.051.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.051.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-164.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -164.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
887.468
DÖNEM KARI (ZARARI)
887.468
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
887.468
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.542.749
Dönem Karı (Zararı)
887.468
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.006.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 69.479
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
390.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
390.088
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
1.381.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
165.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.350.963
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.273.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -154.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.149
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -83.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
124.529
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.542.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.540.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.727
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.727
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.381.448
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.562
Finansal Yatırımlar
4 9.692.097
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.692.097
Ticari Alacaklar
5 340.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
328.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.500
Diğer Dönen Varlıklar
6 13.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.186
ARA TOPLAM
10.063.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.063.981
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 141.266
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.281
Taşıtlar
98.618
Özel Maliyetler
38.367
Kullanım Hakkı Varlıkları
338.835
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 224.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
704.676
TOPLAM VARLIKLAR
10.768.657
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 5.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 158.570
Kısa Vadeli Karşılıklar
562.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 411.053
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
151.079
ARA TOPLAM
726.132
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
726.132
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.355
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
351.355
Uzun Vadeli Karşılıklar
83.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 83.190
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
434.545
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.607.980
Ödenmiş Sermaye
10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.279.488
Net Dönem Karı veya Zararı
887.468
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.607.980
TOPLAM KAYNAKLAR
10.768.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -240.631 -710.908 9.048.461 9.048.461
Transferler
-710.908 710.908 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-327.949 -327.949 -327.949
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512
Transferler
-327.949 327.949 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-887.468 887.468 887.468
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
887.468
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
887.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
887.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830907


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2690 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2832
Açılış: 8,2566
9,7289 Değişim: 0,74%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7481
Açılış: 9,6588
499,05 Değişim: 0,11%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 500,16
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.